All posts tagged: เทรนด์แพคเก็ตจิ้งมา ปี 2016

อัพเดทเทรนด์ แพคเก็ตจิ้งที่คาดว่าจะเป็นที่น่าสนใจในปี 2017

55 อัพเดทเทรนด์ แพคเก็ตจิ้งที่คาดว่าจะเป็นที่น่าสนใจในปี 2017

อัพเดทเทรนด์ แพคเก็ตจิ้งที่คาดว่าจะเป็นที่น่าสนใจในปี 2017 แพคเกจจิ้ง หรือบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นเทรนด์ที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทรนด์บรรจุภัณฑ์ของโลกนั้น จะเริ่มมุ่งสู่บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกชีวภาพแทนพลาสติกจากปิโตรเคมี เนื่องจากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยหลักของบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read more