All posts tagged: สื่อสิ่งพิมพ์

กระดาษปอนด์, อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปรู๊ฟ

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษปอนด์ , อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปรู๊ฟ
กระดาษโดยทั่วไปที่นิยมใช้ในโรงพิมพ์นั้นมีหลากหลายชนิดด้วยกัน กระดาษปอนด์, อาร์ตมัน, อาร์ตด้านและปรู๊ฟ และโดยทั่วไปจะมี 3 ขนาด 24 นิ้ว x 35, นิ้ว 25 นิ้ว x 36 นิ้ว, 31 นิ้ว x 43 นิ้วเป็นต้นซึ่งแต่ละชนิดของกระดาษก็จะมีขนาดและความหนาของกระดาษที่แตกต่างกันออกไป และนำไปใช้ในลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไปด้วย รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษปอนด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วย ว่าต้องการงานแบบไหน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วย รวมไปถึงประโยชน์ในการใช้งาน อายุในการใช้งาน เหมาะแก่สิ่งพิมพ์แบบไหน ดังนั้น กระดาษที่นำมาใช้นั้น ต้องเลือกที่เหมาะกับงานสิ่งพิมพ์ ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์นั้นก็มีมากมาย อาทิเช่น แผ่นพับ โบชัวร์ ใบปลิว เป็นต้น กระดาษแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต เป็นกระดาษที่มีลักษณะของกระดาษเป็นผิวเรียบเนียน ซึ่งเหมาะสำหรับทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ต้องการใช้ความแข็งแรง ไม่เสียหายง่าย โดยทั่วไปจะนิยมนำมาใช้กับงานพิมพ์สี่สี เพื่องานโฆษณาธุรกิจ สินค้า แบรนด์ของท่าน อาทิเช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์ รวมไปถึงปกนิตยสาร วารสารต่างๆ ที่ท่านต้องการให้ผู้ผลิตนั้นได้ผลิตออกมาให้ถูกใจลูกค้าทุกท่าน ซึ่งกระดาษอาร์ตก็จะมีให้เลือกทั้ง กระดาษอาร์ตมัน กระดาษอาร์ตด้าน กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า และกระกาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า โดยทั่วไปแล้วจะมี 3 ขนาดด้วยกัน 24 นิ้ว x 35, นิ้ว 25 นิ้ว x 36 นิ้ว, 31 นิ้ว x 43 นิ้ว กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษที่มีผิวกนะดาษเป็นสีขาวมีความเรียบเนียน กระดาษชนิดนี้เหมาะวำหรับนำมาทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นงานพิมพ์สีเดียวอาทิเช่น กระดาษหัวจดหมาย รวมไปถึงสามารถพิมพ์เนื้อหารายละเอียด ข้อมูลต่างๆในกระดาษได้ดีทีเดียว โดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้พิมพ์ตัวหนังสือที่มีขนาด 70-00 แกรม และจะมี 3 ขนาดให้ได้เลือกใช้ในงานพิมพ์ เหมือนกันกับกระดาษอาร์ต สำหรับกระดาษปอนด์หากต้องการจะใช้ในงานพิมพ์สี่สีก็สามารถทำได้นะ แต่แนะนำถ้าใครที่ต้องการพิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตจะให้ความสวยงามมากกว่าค่ะ กระดาษปรู๊ฟ เป็นอีกหนึ่งชนิดกระดาษที่นิยมนำมาทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โดยทั่วไปแล้วกระดาษชนิดนี้จะมีเนื้อกระดาษหยาบและมีสีน้ำตาล ซึ่งแตกต่างจากกระดาษอาร์ตและกระดาษปอนด์ที่มีผิวเรียบ สีขาว เนื่องจากกระดาษปรู๊ฟเป็นกระดาษที่มีราคาที่ถูก คุณภาพไม่ค่อยดีนัก เพราะฉีกขาดได้ง่าย ดังนั้น จึงเหมาะที่จะนำไปทำสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการงานผลิตจำนวนมากๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น และมี 3 ขนาดเหมือนกันกับกระดาษอาร์ตและกระดาษปอนด์
Read more

กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า, อาร์ตการ์ด 1 หน้า

27 กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า, อาร์ตการ์ด 1 หน้า
โดยปกติแล้ว เรากระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์นั้นมีมากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ชนิดนั้นก็จะมีลักษณะที่คล้ายหรือแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงประโยชน์ของการนำไปใช้ การเลือกใช้กระดาษในการ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษอาร์ตการ์ด ในการสื่อสิ่งพิมพ์นั้นก็มีส่วนสำคัญมาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วย สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเอง สินค้า หรือองค์กรของตัวเองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั้น การทำสื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปนั้นรู้จักสินค้า ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ของคุณนั้นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจ แบรนด์ของคุณนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษอาร์ตการ์ด ซึ่งกระดาษที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้าทุกท่านนั้น ก็จะมีหหายชนิด หลายขนาดที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นกระดาษอาร์ต กระดาษปอนด์ กระดาษปรู๊ฟ กระดาษแบงค์ กระดาษแอร์เมล์ จะเห็นได้ว่ากระดาษแต่ละชนิดก็เหมาะกับสื่อสิ่งพิมพ์แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะกระดาษอาร์ตที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะแก่การทำสื่อสิ่งพิมพ์ได้ดีมาก โดยจะมีผิวเรียบ เนื้อแน่น ซึ่งเป็นกระดาษที่เหมาะแก่การนำไปใช้กับงานที่เป็นแบบพิมพ์สี่สี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วย สำหรับกระดาษอาร์ตที่เรารู้จักทั่วๆไปนี้ยังสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบออกไป ได้แก่ กระดาษอาร์ตมัน กระดาษอาร์ตด้าน กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้าและกระดาษอาร์ต 1 หน้า ซึ่งกระดาษอาร์ตทั้งหมดนี้ก็จะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงต้นทุน อายุการใช้งาน ความคงทนที่แตกต่างกันออกไปด้วย สำหรับกระดาษอาร์ตแต่ละชนิดนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ ทั้งนี้ เมื่อเราต้องการทำสื่อสิ่งพิมพ์ในการโฆษณานั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยว่า เราควรเลือกใช้กระดาษชนิดไหนดี เพื่อจะส่งผลดีต่อธุรกิจของเรา และต้องคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เสียไป วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับกระดาษอาร์ต 2 ชนิด นั่นก็คือ กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า และกระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า โดยกระดาษทั้ง 2 อย่างนี้มีคุณสมบิตพิเศษดังนี้ คือ การดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า จะมีความหนา 190 แกรมขึ้นไป ซึ่งจะเหมาะกับการนำไปทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิเช่น โปสการ์ด โปสการ์ด ที่เน้นความหนาเป็นหลัก ส่วนกระดาอาร์ต 1 หน้านั้น จะมีความแข็งแรงมากกว่ากระดาษอาร์ต 2 หน้า ดังนั้นจึงเหมาะที่จำนำไปทำงานพิมพ์ที่เป็นหน้าเดียว อาทิเช่น กล่องบรรจุสินค้า ปกหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 ชนิดโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ขนาดคือ 25 นิ้ว x 36 นิ้ว 31 นิ้ว x 43 นิ้ว
Read more