All posts tagged: สัญลักษณ์ข้างกล่องอาหารเสริม

สัญลักษณ์ข้างกล่อง อาหารเสริม หมายถึงอะไร บอกอะไรได้บ้าง

สัญลักษณ์ข้างกล่อง อาหารเสริม หมายถึงอะไร บอกอะไรได้บ้าง

สัญลักษณ์ข้างกล่องอาหารเสริม หมายถึงอะไร บอกอะไรได้บ้าง สัญลักษณ์ข้างกล่องอาหาร หมายถึงอะไร บอกอะไรได้บ้าง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จัดเป็นอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง มักมีรูปลักษณะเป็นแคปซูล เม็ด ผง เกล็ด หรือของเหลว

Read more

สัญลักษณ์ข้างกล่องผลิต ภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหมายถึงอะไรบ้าง

สัญลักษณ์ข้างกล่องอาหารสำเร็จรูปหมายถึงอะไรบ้าง

สัญลักษณ์ข้างกล่องผลิต ภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหมายถึงอะไรบ้าง สัญลักษณ์ข้างกล่องผลิต ภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหมายถึงอะไรบ้าง ปัจจุบันอาหารสำเร็จรูป ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเพราะหาซื้อง่าย สะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับสภาพสังคมที่เร่งรีบ ที่ผู้คนต้องตื่นแต่เช้า ไปประกอบอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิต ทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาปรุงอาหารสำหรับบริโภค การอ่านฉลากของสินค้าหรือรู้ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ข้างกล่องอาหารสำเร็จรูปจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารสำเร็จรูปที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ

Read more