All posts tagged: ศิลปะ

งานวรรณกรรม สื่อสารเรื่องราวผ่านศิลปะ

19 งานวรรณกรรม สื่อสารเรื่องราวผ่านศิลปะ

งานวรรณกรรม สื่อสารเรื่องราวผ่านงานศิลปะ งานวรรณกรรม สื่อสารเรื่องราวผ่านงานศิลปะ เป็นงานที่ถูกถ่ายทอด โดยการเขียนหรือการเล่าเรื่อง โดยใช้การสื่อสารเพื่อให้คนอื่นได้อ่าน ได้ฟัง ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ได้ถูกแต่งขึ้น โดยการใช้ความคิด เพื่อกลั่นกรองเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ เพื่อให้คนอื่นได้ทราบถึงเรื่องราวของเราที่เราต้องการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ โดยเป็นการรวบความเอาความคิดทั้งหมด มาเรียบเรียง นำมาเล่า เขียนเป็นหนังสือ หรือจะขับร้องเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับฟังกันอย่างกว้างขวาง อย่างที่เรามักจพเห็นบ่อยๆตามร้านหนังสือ ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้นต่างๆ ที่ถูกนำมาเขียนเป็นหนังสือซึ่งถือว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกหนึ่งชนิด ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องๆนั้นได้ดี โดยผ่านตัวหนังสือ ที่จะทำให้คุณนั้นได้สัมผัสกับอัธรสในการอ่านได้เป็นอย่างดี

Read more

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืองานศิลปะ อีกหนึ่งแขนง

18 1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืองานศิลปะ อีกหนึ่งแขนง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืองานศิลปะ อีกหนึ่งแขนง ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืองานศิลปะ อีกหนึ่งแขนง เราได้รู้ถึงงานศิลปะแต่ละชนิดกันบ้างแล้ว รวมไปถึงงานอื่นๆที่มีความสำคัญและถือว่าเป็นรื่องที่ทุกคนจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งงานแต่ละงานไม่ว่าจะเป็น งานนาฏกรรม งานวรรณกรรม งานเผยแพร่เสียงและภาพ ล้วนเป็นงานที่มีเจ้าของ เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถนำมาเผยแพร่ได้ง่ายๆ เพราะถ้าหากคุณทำโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วจะถือว่าเป็นการละเมิอลิขสิทธิ์ของคนอื่น และมีบทลงโทษทางกฏหมาย ซึ่งมีให้เห็นเป็นตัวอย่างกันมากมายตามสื่อทางทีวี ที่มีการทำโทษผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นๆ

Read more
Send this to a friend