All posts tagged: รับออกแบบ

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง  เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร รอบตัวเราล้วนเต็มไปด้วยบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าเราเดินห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านโชว์ห่วย หรือกระทั่งในบ้านของเราเองเราก็จะพบบรรจุภัณฑ์เต็มไปหมด ซึ่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อยอดการจำหน่วยสินค้า  เพราะรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเครื่องสำอางต่างๆ

Read more

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับบรรจุข้าวสารช่วยพลิกวิกฤตชาวนา

14 บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับบรรจุข้าวสารช่วยพลิกวิกฤตชาวนา

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับบรรจุข้าวสารช่วยพลิกวิกฤตชาวนา ในสภาวะราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้นั้น ส่งผลให้ชาวนาต้องเจอกับวิกฤตของรายได้ที่ต่ำลงตามไปด้วย  ทำให้ชาวนาบางส่วนผันตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้านำข้าวมาสีและจำหน่ายเอง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุข้าวสาร ที่ดีจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพ ความน่าเชื่อถือและความเป็นมาตรฐาน คุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต  เพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่งผลให้พลิกวิกฤตของราคาข้าวที่ตกต่ำนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ แล้วบรรจุภัณฑ์ที่ดีสำหรับบรรจุข้าวสาร นั้นควรจะมีการออกแบบและลักษณะเป็นอย่างไรนั้น  เรามาดูกันเลยค่ะ

Read more