All posts tagged: รับออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง  เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร รอบตัวเราล้วนเต็มไปด้วยบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าเราเดินห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านโชว์ห่วย หรือกระทั่งในบ้านของเราเองเราก็จะพบบรรจุภัณฑ์เต็มไปหมด ซึ่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อยอดการจำหน่วยสินค้า  เพราะรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเครื่องสำอางต่างๆ

Read more

การออกแบบกล่องสบู่ ให้สวยช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ขายได้ราคาดี

66 การออกแบบกล่องสบู่ ให้สวยช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ขายได้ราคาดี

การออกแบบกล่องสบู่ ให้สวยช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ขายได้ราคาดี   กล่องสบู่ที่สวย มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ที่จะช่วยส่งเสริมการขายให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างดี เพราะกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะดึงดูดสายตาช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และทำให้เราสามารถเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดได้อีกด้วยนะคะ

Read more