All posts tagged: รับคำสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์

ระบบช้อปปิ้งคาร์ท ผู้ช่วยรับคำสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์

Untitled 9 ระบบช้อปปิ้งคาร์ท ผู้ช่วยรับคำสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์

ระบบช้อปปิ้งคาร์ท ผู้ช่วยรับคำสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์ ตามเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ มักจะพบสัญลักษณ์รูปรถเข็นสินค้า หรือตะกร้าสินค้ากันอยู่บ่อยครั้ง สัญลักษณ์รถเข็นหรือตะกร้าที่ปรากฎในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เรียกว่า ระบบช้อปปิ้งคาร์ทหรือระบบตะกร้าสินค้า ซึ่งมีหลักการทำเบื้องต้นคล้ายกับรถเข็นสินค้าหรือตะกร้าสินค้าในห้างจริงๆ เพราะระบบนี้จะบันทึกให้ลูกค้าทราบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนสินค้า และแจ้งราคายอดรวมของสินค้าในการซื้อแต่ละครั้งพร้อมคำนวณส่วนลดให้ด้วย

Read more