All posts tagged: นักช็อปออนไลน์ Gen M

เจาะลึกเทรนด์นักช็อป ออนไลน์ Gen M ยุคมิลเลเนียน

เจาะลึกเทรนด์นักช็อป ออนไลน์ Gen M ยุคมิลเลเนียน คนยุคใหม่ที่เรียกว่า “คนรุ่นมิลเลนเนียล” หรือกลุ่มGen M (Millennial Generations) กำลังกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่กำลังมาแรงสุดในยุคนี้

เจาะลึกเทรนด์นักช็อป ออนไลน์ Gen M ยุคมิลเลเนียน คนยุคใหม่ที่เรียกว่า “คนรุ่นมิลเลนเนียล” หรือกลุ่มGen M  (Millennial Generations)  กำลังกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่กำลังมาแรงสุดในยุคนี้ จากไลฟ์สไตล์ “ติดหนึบออนไลน์ บ้าแชต ขี้เบื่อ เห่อแบรนด์ ชอบแสดงตัวตน ไม่อยากซ้ำใคร” เป็นตัวอย่างนิยามของคน “เจนเอ็ม”

Read more