All posts tagged: ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมพระเมรุมาศ

ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมพระเมรุมาศ

ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมพระเมรุมาศ

ข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมพระเมรุมาศ หลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการจัดงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้น โดยประกาศเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าชมได้ ตั้งแต่วันที่ 2 -30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00-22.00 น. ตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันที่ 2 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ จากการประกาศดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานนิทรรศการพระเมรุมาศฯ ไว้วันละ 1 แสนคน แบ่งเป็น  – พระภิกษุสงฆ์ 500 องค์ – คนพิการและคนชรา 500 คน  – นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8,000 คน  – นักเรียนนักศึกษา 15,000 คน – ประชาชนคนทั่วไป 80,000 คน   จึงได้มีการกำหนดจำนวนให้เข้าชมรอบละ 5,000 คน และกำหนดระยะวลาเข้าชม รอบละ 1 ชั่วโมง     ภายในนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ 1. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าวและบ่อแก้มลิง บริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือ ของมณฑลพิธี รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพใหญ่ ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการพระราชดำริที่สำคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย   2. นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณมณฑลพิธี และที่ศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ และขั้นตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ ตลอดจนงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ   3. นิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ จะจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม กำหนดให้ประชาชนเดินชมเป็นทิศทางเดียว จากปีกอาคารด้านทิศใต้ ผ่านโถงกลางและจบที่ปีกอาคารด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน คือ นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1) นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2) นิทรรศการสืบสานสมานมิตร เล่าเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ   ข้อกำหนดการการเข้าชมในแต่ละรอบ – 15 นาที ให้ชมบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ ซึ่งเป็นส่วนของโครงการพระราชดำริ – 45 นาที ชมอย่างอิสระ ส่วนในนิทรรศการ 6 อาคาร – ประชาชนสามารถขึ้นชมพระเมรุมาศ ได้เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น – 5 นาทีก่อนหมดเวลา เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณหมดเวลา เป็นรอบๆ   จุดคัดกรอง จุดคัดกรองสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ 1. บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดง (รด.) 2. ถนนด้านท่าช้าง 3. ถนนด้านพระแม่ธรณีบีบมวยผม   จุดคัดกรองสำหรับผู้พิการ คือด้านหลังกระทรวงกลาโหม ส่วนจุดคัดกรองสำหรับภิกษุ สามเณร  เข้าทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ผู้ประสงค์จะเข้าชมนิทรรศการ สามารถเข้าคิวรอได้บริเวณเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอคิวเข้าชม ซึ่งจะใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการกราบถวายบังคมพระบรมศพ โดยจะจัดเป็น 4 แถว   การแต่งกาย แต่งกายสุภาพทั้งชายและหญิง โดยระเบียบให้เป็นเช่นเดียวกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว  โดยงดเว้น สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น และเสื้อแขนกุด    ผู้หญิง: สามารถใส่กางแต่ต้องไม่ใช่กางเกงรัดรูป ไม่ใส่กางเกงยีนส์ที่มีรอยขาด ไม่ควรใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่า และไม่ควรใส่เสื้อที่บางมากๆ เสื้อเปิดไหล่ และเสื้อที่รัดรูปจนเกิน ผู้ชาย: ควรสวมกางเกงขายาว รองเท้าสุภาพ ไม่ใส่กางเกงยีนส์ที่มีรอยขาด และไม่ควรสวมเสื้อกล้าม    การเอื้ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง   ทางรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะจัดรถโดยสารให้บริการฟรีใน 6 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 23.00 น. เส้นทางละ 10 คัน รอบละ 60 คัน ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ–สนามหลวง, หัวลำโพง–สนามหลวง, วงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์–สนามหลวง, เอกมัย–สนามหลวง, สายใต้ใหม่–สนามหลวง และหมอชิต–สนามหลวง   ทางเรือ ส่วนทางเรือจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.30 น. ที่ท่านิเวศน์วรดิฐ และท่าราชนาวิกสภาผู้ให้บริการเรือด่วน เรือเมล์ได้ขยายเวลารองรับการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย      

Read more