All posts tagged: การออกแบบโลโก้

ขั้นตอนการออกแบบ ตราสินค้า หรือ Logo แบบเข้าใจง่าย

logo ขั้นตอนการออกแบบ ตราสินค้า หรือ Logo แบบเข้าใจง่าย

ขั้นตอนการออกแบบ ตราสินค้า หรือ Logo แบบเข้าใจง่าย ปัจจุบัน ตราสินค้า หรือ โลโก้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โลโก้จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีความก้าวหน้า เป็นที่จดจำของผู้บริโภค การทำโลโก้จะต้องอาศัยจินตาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดไอเดียการออกแบบโลโก้ที่มีความแปลกใหม่ โดดเด่นสะดุดตา ไม่เหมือนใคร และเป็นที่น่าจดจำ เป้าหมายส่วนใหญ่ของการทำโลโก้ก็เพื่อเป็นการสร้างสัญลักษณ์ให้กับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เมื่อเห็นโลโก้ ก็จะทราบได้ทันทีว่าคืออะไรนั่นเอง

Read more