All posts tagged: กล่อง

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง  เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร รอบตัวเราล้วนเต็มไปด้วยบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าเราเดินห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านโชว์ห่วย หรือกระทั่งในบ้านของเราเองเราก็จะพบบรรจุภัณฑ์เต็มไปหมด ซึ่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อยอดการจำหน่วยสินค้า  เพราะรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเครื่องสำอางต่างๆ

Read more