All posts tagged: กล่องบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง  เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร รอบตัวเราล้วนเต็มไปด้วยบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าเราเดินห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านโชว์ห่วย หรือกระทั่งในบ้านของเราเองเราก็จะพบบรรจุภัณฑ์เต็มไปหมด ซึ่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อยอดการจำหน่วยสินค้า  เพราะรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเครื่องสำอางต่างๆ

Read more

กล่องบรรจุภัณฑ์ดีๆ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้าและกระตุ้นยอดขายได้

10 1 กล่องบรรจุภัณฑ์ดีๆ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้าและกระตุ้นยอดขายได้

กล่องบรรจุภัณฑ์ดีๆ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้าและกระตุ้นยอดขายได้  กล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีย่อมสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าตลอดจนช่วยส่งเสริมการขายอีกด้วยนะคะ การที่สินค้าจะขายดีนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า ซึ่งหน้าที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของกล่องบรรจุภัณฑ์ก็คือ การปกป้องอาหาร และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ได้  การที่จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้านั้น

Read more