All posts tagged: กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ ที่คนทำเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องรู้

กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ ที่คนทำเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องรู้

กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ ที่คนทำเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องรู้ จากพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ใหม่ (ฉบับที่ 2) ปี 2558 ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2558 นั้น มีความเข้มข้นด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งคนทำเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจเกิดความสับสนและมีคำถามตามมาว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้บ้าง โดยกฏหมายฉบับนี้ทำให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและต้องหันมาคำนึงเกี่ยวกับการเผยแพร่หรือแชร์สื่อต่างๆ บนโลกออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะคะ   โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ที่คนทำเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องรู้นี้ มีสาระสำคัญของกฎหมายดังนี้

Read more