กรอกข้อมูลเพื่อประเมินราคา

รายละเอียดเบื้องต้นที่เราต้องการทราบก่อนการเสนอราคาหรือต้องการให้เราไปพบ

Domain name

ชื่อเรียกเว็บไซต์ ที่ใช้อ้างอิง หรือชื่อแบรนด์ของคุณที่ทุกคนจะจดจำได้

Hosting

พื้นที่เว็บไซต์ขยายได้ตามความต้องการ ไม่ต้องซื้อพื้นที่เยอะแล้วไม่ได้ใช้

SSL (https:)

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด

 • เช่นเราขายเก้าอี้เพื่อสุขภาพให้กับสำนักงานทั่วโลก
 • Link เว็บไซต์อธิบายสิ่งที่คุณชอบ 
  Add a new row
  เคล็ดลับ: ต้องการมากกว่า 8 หน้าหรือไม่ ไม่มีปัญหาเราคุยกันได้ภายหลัง
 • อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบที่ใช้ภาพสต็อก
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, ai.
  เช่นโลโก้รูปภาพภาพประกอบเนื้อหาแนวคิดเค้าโครงเป็นต้นปัจจุบันของคุณ
 • ชื่อหน้าสิ่งที่ต้องการ 
  Add a new row
  เช่นหน้าแรก: เราต้องการภาพที่สื่อถึงการปวดหลังปวดต้นคอเพื่อสื่อถึงความสำคัญของเก้าอี้เพื่อสุขภาพของเรา