ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ…วันสำคัญของผู้ให้แรงงาน

ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ

เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันดีเลยทีเดียวสำหรับ วันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี วันของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผู้ให้บริการและผ่ายการผลิตที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในต่างประเทศนั้นวันแรงงานจะถูกเรียกว่า วันเมย์เดย์ หรือชื่อภาษาอังกฤษ คือ May Day ว่าแล้วเราไปดูกันกว่าวันแรงงานแห่งชาติมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง

ในอดีตประเทศทางงทวีปยุโรปได้มีการกำหนดให้มีวันเริ่มต้นในการทำเกษตรกรรมฤดูใหม่ โดยถือเป็นวัน วันเมย์เดย์ ที่จะเป็นวันหยุดประจำปี ที่มีการจัดงานบวงสรวงเพื่อขอให้ผลผลิตพืชดี และขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข อีกทั้งยังมีการจัดงานรื่นเริงต่างๆ มีการจัดงานรอบกองไฟ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ซึ่งต่อมาก็ได้มีหลายประเทศกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อที่จะเป็นการเตือนใจและรำลึกถึงผู้ใช้งานที่เป็นกำลังสำคัญในการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศ และในปี .. 2433 ก็ได้มีกำหนดอย่างเป็นทางการให้วันที่ 1 พฤษภาคมทุกปี เป็นวันแรงงานสากล

สำหรับวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่ได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานประสบปัญหาอย่างหนัก และในปี .. 2475 ก็ได้มีการบริการจัดการเกี่ยวกับการใช้แรงงาน มีการวางรากฐานนโยบายต่างๆ เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงและความสัมพันธ์ของผู้ให้แรงงานและนายจ้าง ให้มีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้น และในวันที่ 20 เมษายน .. 2499 ก็ได้มีการกำหนดอย่างเป็นทางการให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย และเปลี่ยนมาเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ที่ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันดังกล่าว และมีการเฉลิมฉลองตามสมควร โดยในทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีทางกรมแรงงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ใช้แรงงาน มีการทำบุญตักบาตร มีการจัดแสดงนิทรรศการสำหรับให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ

โดยในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยความคึกคักจากเหล่าผู้ใช้แรงงาน ที่ได้หยุดพักผ่อน ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการไปท่องเที่ยว การออกมารับประทานอาหาร การจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง งานรื่นเริงต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ทางองค์กร ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการดูแลและสร้างความสนุกสนานให้แก่ลูกจ้าง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผ่อนคลาย ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยทีเดียว

ผู้ใช้แรงงานทุกคนล้วนมีความสัมพันธ์กับประเทศในการเป็นแรงผลักดันและก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล วันแรงงานแห่งชาติจึงเป็นเสมือนวันที่แสดงให้เห็นถึงความให้เกียรติกันและกันในการทำงาน การโอกาสให้ลูกจ้างได้ท่องเที่ยวและพักผ่อน ชาร์จพลังกันอย่างเต็มที่

Total Page Visits: 72 - Today Page Visits: 0