บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง  เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างไร รอบตัวเราล้วนเต็มไปด้วยบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าเราเดินห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านโชว์ห่วย หรือกระทั่งในบ้านของเราเองเราก็จะพบบรรจุภัณฑ์เต็มไปหมด ซึ่งบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อยอดการจำหน่วยสินค้า  เพราะรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเครื่องสำอางต่างๆ ซึ่งมิได้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของสินค้าได้เป็นอย่างดี  ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้โดย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงศาสตร์และศิลป์ สร้างศักยภาพในการแข่งขันในตลาดเพื่อให้ประสบความสำเร็จด้านการขาย และการจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าหันมาซื้อหรือใช้สินค้านั้นให้ได้ โดยผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องใช้เทคนิคทางการตลาด 4P เข้ามาช่วย ดังนี้คะ

บรรจุภัณฑ์11. เครื่องสำอาง (Product) รูปลักษณ์ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ และ ข้อมูลที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดี มีความแข็งแรง สวยงาม ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ป้องกันสินค้าได้ตลอดอายุการวางขาย รูปแบบกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า ขนาดพอดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ การขึ้นรูป การบรรจุ เปิด-ปิดสะดวก ไม่ยุ่งยาก ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ก็จะสร้างความสามารถในการดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจ และทดลองใช้สินค้าได้ ซึ่งก็จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำอีก จนเกิดความภักดีในตัวสินค้าได้ ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของเครื่องสำอาง

2. ราคา (Price) บรรจุภัณฑ์สามารถก่อให้เกิดการ ซื้อ – ขาย โดยมีผลกำไรคุณภาพดีคุ้มค่าคุ้มราคา และสามารถกระตุ้นการซื้อได้ดีเกิดการซื้อซ้ำอีก ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของเครื่องสำอาง ได้อย่างดีค่ะ การออกแบบบบรจุภัณฑ์ให้สวยงาม เหมาะสม สามารถช่วยโน้มน้าวให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี รูปลักษณื วัสดุ ตลอดจนถึงดีไซน์ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ค่ะ ในทางกลับกัน มุมของผู้ผลิต บนนจุภัณฑ์ที่ดุควรจะมีวัสดีทีทนทาน ง่ายต่อการขนส่ง และจัดเก็บ จึงจะสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดต้นทุนในการผลิตและต้นทุนในด้านค่าขนส่งได้อีกด้วย

 3. การจัดจำหน่าย (Place) บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ควรมีความสะดวกสบาย สามารถป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะ เกิดขึ้นกับเครื่องสำอางค์หรือสินค้า มีการเก็บรักษาเครื่องสำอางค์หรือสินค้าสำหรับการขนส่งที่ดี มีข้อมูลประกอบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์แสดงข้อมูลด้านการตลาด เช่น สถานที่จัดจำหน่าย ปริมาณและมูลค่าของสินค้าในตลาด (ส่วนแบ่งทางการตลาด)

4. การสื่อสารกับลูกค้า (Promotion) ผู้ผลิตต้องหากลเม็ด และเทคนิคทางการตลาดมาต่อสู้กัน ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาตามสื่อต่างๆ การออกผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆ รวมถึงการคัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามให้บรรจุภัณฑ์สามารถช่วยสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เจ้าของเครื่องสำอางต้องการสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้ สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจและเกิดความภักดีในตัวสินค้าได้ ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายของเครื่องสำอางอีกด้วยคะ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการออกแบบของดีไซน์เนอร์และการทำการตลาดของเจ้าของเครื่องสำอาง 

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางเปรียบเสมือนพนักงานขายที่ช่วยในการเพิ่มปริมาณการขาย และเพิ่มมูลค่าของสินค้า การออกแบบและดีไซน์ที่ดี ก็จะทำให้คุณประโยชน์ในการใช้ รวมทั้งให้ความรู้สึกสวยงามและหรูหราในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งหากคุณเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม วัสดุเกรดพรีเมี่ยม ดีไซน์ที่ทันสมัยไม่น่าเบื่อ  ก็จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของคุณได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 

 

 

Total Page Visits: 299 - Today Page Visits: 0