บรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  บรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษนำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์มากที่สุดและมีแนวโน้มมีการใช้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและกระดาษที่ใช้แล้ว สามารถนำมา Recycle ได้ง่าย เพราะกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทเดียว ที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้จากการปลูกป่าทดแทน สามารถพิมพ์ตกแต่งได้ง่ายและสวยงาม ทั้งสามารถเคลือบ หรือประกบติดกับวัสดุชนิดอื่นได้ดี อีกทั้งยังสามารถออกแบบหรือพิมพ์กราฟิกใส่ลงไปได้ง่าย นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้เนื่องจากพับได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง กระดาษจึงนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเลือกใช้และผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องเริ่มจาก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ คือกระดาษและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาบรรจุหรือใส่ โดยบรรจุภัณฑ์กระดาษที่นิยมใช้ในปัจจุบันมักจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้คะ

กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้  เป็นกล่องกระดาษแข็งที่ขึ้นรูปและจัดส่งเป็นแบบพับราบ เมื่อถึงโรงงานสามารถกางออกและบรรจุได้ ในบางครั้งตัวกล่องอาจจะทากาวไว้เรียบร้อย บรรจุแล้วสามารถปิดฝากล่องได้ทันที ตัวอย่างเช่น กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี โดยปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็ง คือ การเลือกโครงสร้างและการออกแบบการพิมพ์และตกแต่ง การพิจารณาโครงสร้างของกล่องกระดาษแข็งเกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติความแข็งแรงทางกายภาคที่จะช่วยปกป้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารในระหว่างการขนส่งและการวางจำหน่าย กล่องกระดาษแบบคงรูป2. กล่องกระดาษแบบคงรูป  กล่องที่ขึ้นรูปและแปรรูปเป็นกล่องเรียบร้อยแล้ว กล่องประเภทนี้ไม่สามารถพับแบนเรียบระหว่างการขนส่ง แต่ยังคงเป็นที่นิยมใช้พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องที่ใช้เป็นของขวัญ ซึ่งในการผลิตกล่องคงรูปจะใช้เวลานานกว่ากล่องกระดาษแข็งพับได้ทำให้มีราคาต่อหน่วยสูง กล่องประเภทนี้สามารถใช้งานได้นาน ถ้ามีการออกแบบที่ดีจะดึงดูดความสนใจและเสริมคุณค่าให้กับสินค้าที่บรรจุภายในด้วยเช่น กล่องสินค้าพรีเมี่ยม กล่องรองเท้าที่มีฝาครอบ3. บรรจุภัณฑ์การ์ด เป็นประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วย กระดาษแผ่นและพลาสติกอย่างละแผ่น ซึ่งขึ้นรูปมาก่อนหรือไม่ก็ได้ทำ โดยการแนบหรือเชื่อมกระดาษและแผ่นพลาสติกเข้าด้วยกัน และมีสินค้าอยู่ภายใน บรรจุภัณฑ์แบบการ์ด แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แบบ Blister pack ประกอบด้วยแผ่นกระดาษและพลาสติกแข็งที่ขึ้นรูปตามที่ต้องการ และขอบของพลาสติกขึ้นรูปนี้จะเชื่อมติดกับแผ่นกระดาษเอาไว้ด้วยกาวที่ไวต่อความร้อน ที่นิยมใช้กันได้แก่ ยาชนิดแผง แบบที่สองคือแบบแนบผิว หรือ Skin pack โดยจะวางตัวสินค้าลงบนแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติก และเมื่อพลาสติกถูกทำให้อ่อนนุ่มด้วยความร้อน แผ่นพลาสติกจะถูกระบบสุญญากาศ ดูดให้แนบติดกับตัวสินค้าและสารเชื่อมที่เคลือบบนกระดาษ  บรรจุภัณฑ์กระดาษแบบเคลือบหลายชั้น4บรรจุภัณฑ์กระดาษแบบเคลือบหลายชั้น บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษมีจุดอ่อน คือรูพรุนของกระดาษ จึงมีการปรับปรุงโดยการเคลือบพลาสติกและเปลวอลูมิเนียมซึ่งสามารถบรรจุของเหลวได้ ทำให้บรรจุภัณฑ์เคลือบหลายชั้นได้รับความนิยมสูงมากในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กล่องรูปทรงจั่ว (Gable-Top) บรรจุภัณฑ์กล่องรูปทรงอิฐ (Brick)  และกระป๋องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก5.กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่มีคุณลักษณะแข็งแรงมาก นิยมใช้ในการขนส่งสินค้า และมีปริมาณการใช้สูงสุด เพราะนอกจากจะช่วยปกป้องสินค้าให้ปลอดภัยแล้ว ยังสามารถออกแบบได้ตามความต้องการทั้งขนาดและรูปลักษณ์และพิมพ์ได้ความสวยงาม ส่วนความแข็งแรงขึ้นอยู่กับโครงสร้างของลอนกระดาษนั่นเองคะ นอกจากนี ยังมีการพัฒนาออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกให้เป็นทั้งบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่งและชั้นวางสินค้า ในการออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูก นั้นต้องคำนึงถึงชนิดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ด้วย หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับน้ำหนักได้ด้วยตัวเอง เช่น กระป๋อง หรือขวดแก้ว การออกแบบก็จะคำนึงการต้านทานแรงดันทะลุเป็นหลัก ในทางตรงข้ามถ้าหากผลิตภัณฑ์มีน้ำเบาบอบบาง การออกแบบก็จะคำนึงถึงการต้านทานแรงกดทับเป็นหลักด้วยนะคะ

จากบรรจุภัณฑ์กระดาษที่นิยมใช้ในปัจจุบันนั้น ได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขึ้น โดยการผนึกหรือเคลือบเข้ากับวัสดุอื่น ๆ เนื่องจากกระดาษมีคุณสมบัติของกระดาษที่ทำจากเยื่อไม้ธรรมดา เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นโครงสร้างใหม่ของบรรจุภัณฑ์ และทำหน้าที่บรรจุห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทขึ้น จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมกระดาษมีส่วนช่วยเสริมสร้างและผลักดันให้สินค้าของประเทศสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งในแง่ของพฤติกรรมการบริโภค พบว่า แนวโน้มการบริโภคบรรจุภัณฑ์กระดาษนั้นมีวัตถุประสงค์ ในการใช้เพื่อความสะดวกในการขนส่ง เพื่อเก็บรักษาสินค้า เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งในปัจจุบันผู้ผลิตสินค้ามุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม เพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูดี และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของแบรนด์ด้วย เพราะบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และก่อให้เกิดความประทับใจซึ่งทำให้เกิดความต้องการแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ยังมีการนำBranding มาเป็นสื่อโฆษณา บ่งบอกถึงชื่อเสียงของผู้ผลิต และคุณสมบัติของสินค้า ณ จุดขาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการในการบริโภคบรรจุภัณฑ์กระดาษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองคะ

Total Page Visits: 130 - Today Page Visits: 0