นโยบาย AdWords ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและด้านเทคนิค

Untitled 1 1 นโยบาย AdWords ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและด้านเทคนิค

นโยบาย AdWords ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและด้านเทคนิค นโยบาย AdWords ได้มีข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและด้านเทคนิค เพราะ AdWords ต้องการให้เรานำเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์ที่น่าสนใจ โดยไม่ก่อให้เกิดความรำคาญสำหรับผู้ใช้ เพื่อช่วยให้โฆษณาของคุณสามารถดึงดูดความสนใจ จากผู้พบเห็น และนอกจากนี้ AdWords ก็ยังระบุข้อกำหนดด้านเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาได้รับประโยชน์สูงสุดจากรูปแบบโฆษณาอันหลากหลายของ Google AdWords โดยได้กำหนด นโยบาย AdWords ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและด้านเทคนิคไว้ ดังนี้ค่ะ

 

นโยบาย AdWords ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและด้านเทคนิค

ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการ เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ Google จึงกำหนดให้โฆษณา ส่วนขยาย และปลายทาง ว่าการโปรโมตทั้งหมดจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานมืออาชีพระดับสูงและมาตรฐานด้านบรรณาธิการต้องเป็นไปตามมาตรฐานบรรณาธิการ โดยอนุญาตเฉพาะโฆษณาที่เป็นมืออาชีพ มีความชัดเจน และให้ผู้ใช้ได้ใช้เนื้อหานั้นได้อย่างเป็นประโยชน์ และโต้ตอบได้ง่ายเท่านั้น ซึ่งการโปรโมตจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและความเป็นมืออาชีพ ดังนี้

 1. URL ที่แสดงจะต้องแสดงถึง URL ของหน้า Landing Page อย่างถูกต้อง สามารถนำผู้ใช้ไปยังโฆษณาหรือปลายทางสำหรับธุรกิจที่มีรูปแบบธุรกิจชัดเจน ไม่มีโฆษณาภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ได้แสดงข้อมูลที่ระบุตัวตน
 2. โฆษณาต้องไม่กว้างเกินไป ไม่มีวลีคลุมเครือ เช่น “ซื้อผลิตภัณฑ์ที่นี่”
 3. ไม่ใช้การสะกด ไวยากรณ์ หรือการเว้นวรรคที่พลิกแพลงคำ ตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์ เช่น FREE, f-r-e-e และ F₹€€!!
 4. ต้องไม่เป็นเว็บไซต์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ ไม่มีโดเมนที่พักไว้ หรือไม่สามารถใช้งานได้
 5. ไม่แสดงวิดีโอที่มีข้อความที่อ่านไม่ออก เสียงคุณภาพต่ำ หรือภาพที่พร่ามัว ไม่ชัดเจน หรือดูไม่รู้เรื่อง
 6. คุณภาพรูปภาพที่แสดง ต้องตะแคงข้าง กลับหัว หรือไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของขนาดรูปภาพที่เลือกแสดงรูปภาพที่ชัดเจน และไม่ใช้รูปภาพที่มีพื้นหลังแบบใช้แสงหรือการกะพริบ หรือทำให้เกิดความรำคาญ

ข้อกำหนดทางเทคนิค เพื่อช่วยให้โฆษณาขอคุณมีความชัดเจนและเหมาะสมกับการใช้งาน ให้คุณนำเสนอประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพและแสดงโฆษณาที่ดูน่าสนใจและเป็นมืออาชีพ ซึ่ง Adwords ได้กำหนดให้ผู้ลงโฆษณาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคบางประการ ดังนี้

 1. ต้องไม่มีการใช้โดเมน URL ที่แสดงมากกว่า 1 รายการในกลุ่มโฆษณาเดียว เช่น การใช้ URL ที่แสดง 2 รายการที่โฮสต์บนคนละเว็บไซต์
 2. โฆษณาหรือเนื้อหาปลายทางต้องใช้ภาษาที่เป้าหมายรองรับ
 3. วิดีโอที่ถูกนำออกสามารถเข้าถึงแบบสาธารณะได้ และสมารถใช้ได้ในประเทศที่โฆษณากำหนดเป้าหมาย
 4. มีการอัปโหลดวิดีโอในรูปแบบที่ระบบ AdWords หรือ YouTubeสามารถรองรับได้
 5. มีสคริปต์ที่ยอมรับได้ เช่นมีการใช้สคริปต์ AdWords ตามข้อกำหนดหรือข้อจำกัดการใช้งานของ AdWords ใช้สคริปต์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การใช้วิธีที่ระบบรองรับเพื่อเข้าถึงสคริปต์ AdWords การไม่ใช้สคริปต์มากเกินไปหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงจำนวนคำขอที่ไม่สมเหตุผล ไม่ใช้สคริปต์ที่แก้ไข ขัดขวาง หรือปิดใช้คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์ม AdWords และต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อใช้สคริปต์ในการอ่านข้อมูลสำหรับเอนทิตี(เช่น คำหลักหรือโฆษณา) มากกว่า 1 ล้านรายการ หรือแก้ไขเอนทิตีมากกว่า 100,000 รายการต่อวัน

จากนโยบาย AdWords ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและด้านเทคนิค จะช่วยให้เนื้อหาโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณนั้น เป็นที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดใจผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลให้เว็บไซต์ของคุณเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ และทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จจากธุรกิจโฆษณาของคุณได้ต่อไปนั่นเองค่ะ

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 765 - Today Page Visits: 2