ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์

ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์

ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์ ในยุคปัจจุบันที่ อินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกพื้นที่ ผู้คนหันมาใช้เวลาผ่าน มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มากขึ้น แทนการดูทีวี อ่านนิตยสาร หรืออ่านหนังสือพิมพ์ นอกเหนือจากเพื่อความบันเทิงแล้ว  อินเตอร์เน็ตยังใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การค้นหาสินค้าและบริการอีกด้วย  เรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วมากเพียงแค่คีย์ข้อมูลที่เราต้องการลงไปบน search engine ต่าง ๆ เช่น google, msn, bing, yahoo  และเร็ว ๆ นี้มีข่าวว่า  Facebook  กำลังจะทำ search engine  เองอีกด้วย  ดังนั้นการตลาดออนไลน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ    สื่อการตลาดแบบก่อน ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ใบปลิว หรือป้ายใหญ่ ๆ ก็เริ่มจะได้ผลน้อยกว่าเมื่อก่อน และไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เหมือนเหมือนเดิม เพราะนอกจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมแล้วยังมีราคาสูงอีกด้วย

“การตลาดออนไลน์” (Online Marketing) ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า   ยังสามารถครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ในระยะเวลาอันสั้น สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงมุ่งเจาะเฉพาะพื้นที่  เฉพาะเพศ วัย อายุ หรือทั้งหมดก็ทำได้  ที่สำคัญใช้งบประมาณน้อยมากแต่ได้ผลตอบรับดีเกินคาดอีกด้วย

การตลาดออนไลน์ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเอื้อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอีกด้วย ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า ประหยัดเวลาเดินทาง และสามารถเข้าถึงของสินค้าหรือบริการนั้นได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นการทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาผ่าน  Google Adwords, ทำ SEO  เพื่อให้ลูกค้าค้นพบคุณอย่างรวดเร็ว การสร้าง  Face book fan page  เพื่อขยายฐานลูกค้าใน Face book โดยการทำ Facebook ads   ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้เฟซบุ๊คจำนวนมากจึงเป็นการกระจายเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว หรือสื่อ  Social media  อื่น ๆ เช่น  Twitter, IG   ก็สามารถทำให้ธุรกิจของคุรเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว เพิ่มยอดขายและกำไรขึ้นอีกเป็นหลายเท่า

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลและเป็นข้อดีที่ทำไมถึงต้องทำการตลาดออนไลน์  เมื่อคุณทราบดีถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน คุณก็ควรจะปรับตัวให้ทันเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจของในอนาคตต่อไป

นอกเหนือจากเพื่อความบันเทิงแล้ว  อินเตอร์เน็ตยังใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การค้นหาสินค้าและบริการอีกด้วย  เรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วมากเพียงแค่คีย์ข้อมูลที่เราต้องการลงไปบน search engine ต่าง ๆ เช่น google, msn, bing, yahoo  และเร็ว ๆ นี้มีข่าวว่า  Facebook  กำลังจะทำ search engine  เองอีกด้วย  ดังนั้นการตลาดออนไลน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ    สื่อการตลาดแบบก่อน ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ใบปลิว หรือป้ายใหญ่ ๆ ก็เริ่มจะได้ผลน้อยกว่าเมื่อก่อน และไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เหมือนเหมือนเดิม เพราะนอกจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมแล้วยังมีราคาสูงอีกด้วย

“การตลาดออนไลน์” (Online Marketing) ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า   ยังสามารถครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ในระยะเวลาอันสั้น สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงมุ่งเจาะเฉพาะพื้นที่  เฉพาะเพศ วัย อายุ หรือทั้งหมดก็ทำได้  ที่สำคัญใช้งบประมาณน้อยมากแต่ได้ผลตอบรับดีเกินคาดอีกด้วย

การตลาดออนไลน์ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเอื้อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอีกด้วย ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า ประหยัดเวลาเดินทาง และสามารถเข้าถึงของสินค้าหรือบริการนั้นได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นการทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาผ่าน  Google Adwords, ทำ SEO  เพื่อให้ลูกค้าค้นพบคุณอย่างรวดเร็ว การสร้าง  Face book fan page  เพื่อขยายฐานลูกค้าใน Face book โดยการทำ Facebook ads   ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้เฟซบุ๊คจำนวนมากจึงเป็นการกระจายเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว หรือสื่อ  Social media  อื่น ๆ เช่น  Twitter, IG   ก็สามารถทำให้ธุรกิจของคุรเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว เพิ่มยอดขายและกำไรขึ้นอีกเป็นหลายเท่า

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลและเป็นข้อดีที่ทำไมถึงต้องทำการตลาดออนไลน์  เมื่อคุณทราบดีถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน คุณก็ควรจะปรับตัวให้ทันเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจของในอนาคตต่อไป

นอกเหนือจากเพื่อความบันเทิงแล้ว  อินเตอร์เน็ตยังใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การค้นหาสินค้าและบริการอีกด้วย  เรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วมากเพียงแค่คีย์ข้อมูลที่เราต้องการลงไปบน search engine ต่าง ๆ เช่น google, msn, bing, yahoo  และเร็ว ๆ นี้มีข่าวว่า  Facebook  กำลังจะทำ search engine  เองอีกด้วย  ดังนั้นการตลาดออนไลน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ    สื่อการตลาดแบบก่อน ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ใบปลิว หรือป้ายใหญ่ ๆ ก็เริ่มจะได้ผลน้อยกว่าเมื่อก่อน และไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เหมือนเหมือนเดิม เพราะนอกจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมแล้วยังมีราคาสูงอีกด้วย

“การตลาดออนไลน์” (Online Marketing) ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า   ยังสามารถครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ในระยะเวลาอันสั้น สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงมุ่งเจาะเฉพาะพื้นที่  เฉพาะเพศ วัย อายุ หรือทั้งหมดก็ทำได้  ที่สำคัญใช้งบประมาณน้อยมากแต่ได้ผลตอบรับดีเกินคาดอีกด้วย

การตลาดออนไลน์ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเอื้อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอีกด้วย ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า ประหยัดเวลาเดินทาง และสามารถเข้าถึงของสินค้าหรือบริการนั้นได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นการทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาผ่าน  Google Adwords, ทำ SEO  เพื่อให้ลูกค้าค้นพบคุณอย่างรวดเร็ว การสร้าง  Face book fan page  เพื่อขยายฐานลูกค้าใน Face book โดยการทำ Facebook ads   ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้เฟซบุ๊คจำนวนมากจึงเป็นการกระจายเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว หรือสื่อ  Social media  อื่น ๆ เช่น  Twitter, IG   ก็สามารถทำให้ธุรกิจของคุรเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว เพิ่มยอดขายและกำไรขึ้นอีกเป็นหลายเท่า

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลและเป็นข้อดีที่ทำไมถึงต้องทำการตลาดออนไลน์  เมื่อคุณทราบดีถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน คุณก็ควรจะปรับตัวให้ทันเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจของในอนาคตต่อไป

Total Page Visits: 85 - Today Page Visits: 0