ซองฟอย คืออะไร?

18. ซองฟอย คืออะไร

ซองฟอย เป็นคำเรียกย่อๆ ของ ซองอลูมิเนียมฟอย 

ซองฟอยใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์อาหาร ยา ฯลฯ ทั้งที่เป็นของแข็งและ ของเหลว ถ้าหากผลิตภัณฑ์กัดกร่อนได้เราก็ยังสามารถเคลือบฟอยอลูมิเนียมด้วยสารอื่นๆที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ และผิวของฟอยอลูมิเนียมก็มีความมันวาวสวยงาม ทำให้นิยมใช้ซองฟอยกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปกป้องจากแสง ความชื้น และต้องการรักษากลิ่นหอมให้ยาวนาน อาทิเช่น บรรจุอาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง ขนมบิสกิต, ช็อคโกแลต, ชา กาแฟ, ขนมอื่นๆ ที่ต้องการคงความสมบูรณ์ของคุณภาพ

ซองฟอย ผลิตจากอะไร

ฟอยอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับฟิล์มพลาสติก โดยฟอยอลูมิเนียมมีคุณสมบัติในการ ป้องกันได้ทั้งก๊าซต่างๆ ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ กลิ่น น้ามัน และแสงได้อย่างดีเยี่ยม ทําให้สามารถปกป้องและถนอมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้ยาวนานกว่าซองประเภทพอื่นๆ 

ซึ่งในการผลิตจะใช้แผ่นเปลวอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมที่มีความหนา 0.15 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่านั้น การนำไปใช้งานแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ แผ่นเปลวอะลูมิเนียมธรรมดา , แผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่มีการเคลือบด้วยสาร ที่ทำให้สามารถปิดผนึกได้ด้วยความร้อน และแผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่มีการเคลือบหรือประกบกับกระดาษหรือฟิล์มพลาสติก   

โดยทั่วไปไม่นิยมใช้แผ่นเปลวอะลูมิเนียมแต่เพียงอย่างเดียว สำหรับทำเป็นภาชนะบรรจุอย่างซองฟอย เนื่องจากพับแล้วจะเป็นรอยแตกได้ง่าย ดังนั้นจึงได้มีการใช้วัสดุที่อ่อนตัวอื่นๆ เคลือบหรือประกบแผ่นเปลวอะลูมิเนียม โดยแผ่นเปลวอะลูมิเนียมลักษณะนี้จะถูกนำไปใช้ในการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่น เพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย 

คุณสมบัติเด่นอีกข้อของแผ่นเปลวอะลูมิเนียม คือ ไม่มีกลิ่นและรสไม่เป็นพิษต่อร่างกาย จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร ยา และเครื่องสำอาง 

ด้วยคุณลักษณะทึบแสงและสะท้อนรังสีความร้อน เนื่องจากผิวหน้าทั้ง 2 ด้านต่างกันคือ มันและด้านจึงสามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ซองฟอย เป็นภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันแสงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เมื่อโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพได้ง่าย , ใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ำหรือสูงตามที่ต้องการ เช่น อาหารแช่แข็งที่บรรจุในซองฟอยซึ่งสะท้อนรังสีความร้อนทำให้การละลายเกิดขึ้นช้าลง 

แต่ในทางกลับกันก็เป็นตัวนำความร้อนได้ กล่าวคือ แผ่นเปลวอะลูมิเนียมทำให้เกิดอุณหภูมิร้อนและเย็นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะกับการใช้เป็นภาชนะในการแช่แข็งหรืออบด้วยความร้อน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในแผ่นฟอยอะลูมิเนียมจึงสามารถนำไปให้ความร้อน แล้วนำมาแช่แข็ง และให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งได้โดยไม่ต้องถ่ายภาชนะ ไม่ดูดความชื้นและของเหลว จึงไม่หดตัว , ย่นหรืออ่อนตัว นอกจากนี้ยังโค้งงอได้ จึงสามารถพับ , จีบ หรือขึ้นรูปได้อย่างอิสระ กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น ใช้เป็นฝาปิดขวดนม , เครื่องดื่มและใช้ห่อเนย , ขนมปัง , ช็อกโกเลต , ลูกกวาด , บุหรี่ ฯลฯ 

จากคุณสมบัติต่างๆ ของซองฟอยที่ได้กล่าวมานั้น จึงทำให้ผู้ผลิตนิยมนำมาใช้เป็นภาชนะบรรจุกันอย่าง แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์อาหาร ดังเห็นได้จากภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์จำพวกขนมขบเคี้ยว อาหารสำเร็จรูปต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกธรรมดา เป็นถุงพลาสติกประกบกับแผ่นเปลวอะลูมิเนียม หรือ ซองฟอย นั่นเอง

Total Page Visits: 925 - Today Page Visits: 0