ช่องทางการติดต่อ

  • บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จำกัด
  • เลขที่ 199/86 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • มือถือ: +669 69615 956
  • โทรศัพท์: +662 944 5661
  • เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105558146426
  • อีเมล: info@graphicbuffet.co.th
  • Line@graphicbuffet
  • เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์
  • เวลา 10:00 – 20:00 น.

โอนชำระผ่านบัญชีธนาคาร

null
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ : 0068375517 ชื่อบัญชี : บจก.กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์
null
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ : 1712844233 ชื่อบัญชี : บจก.กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์
null
ธนาคาร : ทหารไทย บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ : 2142159389 ชื่อบัญชี : พรรษากาล ธุระมนวงศ์
null
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชี : กระแสรายวัน เลขที่ : 0081571333 ชื่อบัญชี : บจก.กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์
null
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ : 4060348125 ชื่อบัญชี : พรรษากาล ธุระมนวงศ์
null
ธนาคาร : กรุงศรี บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ : 4671564497
null
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ : 7732044420 ชื่อบัญชี : พรรษากาล ธุระมนวงศ์
null
ธนาคาร : กรุงไทย บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ : 9816664712 ชื่อบัญชี : พรรษากาล ธุระมนวงศ์
null
ธนาคาร : กรุงเทพ บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ : 0247075609 ชื่อบัญชี : พรรษากาล ธุระมนวงศ์

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่พร้อมแนบใบเสนอราคา email: info@graphicbuffet.co.th | id line: @graphicbuffet