“OKR”เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

okr

“OKR”ช่วยส่งเสริมให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ

“OKR” ช่วยส่งเสริมให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ OKR โอเคอ่าร์ โอเคอ่ะ! ฟังดูเหมือนภาษาที่เป็นคำแสลง สำหรับใช้เขียนตอบโต้กันในไลน์ เฟสบุก หรือกล่องข้อความ ก็ไม่น่าผิดเพราะการอ่านออกเสียงมันได้ แต่ลุ่มลึกไปกว่านั้น OKR กลับเป็นสิ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่ได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เราเองเคยสงสัยไหมว่า เหตุใดบริษัทอย่าง IBM Intel Twitter Google ถึงได้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะ Google ที่เอะอะหาอะไรไม่เจอ เราเองมักจะมีการพูดเชิงแซวกันเล่นว่า หากอยากรู้อะไรให้ไปถามอากู๋ (Google) เพราะเขาแทบจะมีข้อมูลทุกอย่างในโลกที่เราต้องการจะรู้ ตั้งแต่การหาเข็มในมหาสมุทร ยันข้อมูลของดวงจันทร์ที่ห่างกับโลกมากถึง 384,403 กิโลเมตร ดึงคุณผู้อ่านกลับมายังโลก เคยสงสัยไหมว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ?

OKR คือส่วนหนึ่งของคำตอบ Google ได้นำเทคนิคนี้มาใช้เมื่อปี 1999 ที่ช่วยส่งเสริมให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

OKR = Objective + Key Results เป็นเทคนิคในการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ (Objective) ของบริษัท ถ้าเปรียบเทียบกับการเดินขึ้นเขา ก็เหมือนการที่ได้รู้ว่าเราจะเดินทางไปอยู่บนยอดเขาลูกไหน จุดที่สูงสุดหรือไม่ หรือจุดที่อากาศกำลังพอดี อันนี้ก็สุดแท้แต่การตั้งเป้าหมายของบริษัทนั้น เพราะเมื่อมีเป้าหมายจะทำให้พนักงานได้รู้ว่า ต้องเดินไปในทิศทางใด องค์กรคาดหวังอะไรจากพวกเขา เพื่อจะดึงความสามารถออกมาใช้ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ

ในการกำหนด Objective หรือเป้าหมายนั้น ต้องให้สอดคล้องกับ Key Results หรือผลลัพท์ที่สำคัญ เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ อย่างน้อยประมาณ 70% ที่ตั้งไว้ ซึ่งในการตั้งเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นไปในเชิงคุณภาพ สร้างความท้าทาย ยกตัวอย่างการตั้งเป้าให้เร้าใจ เช่น คุณอยากมีเงินเพื่อปลดหนี้ เท่านี้อาจไม่พียงพอ เพื่อสร้างความกระตือรือร้น คุณต้องตั้งเป้าไว้ว่า จะมีเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว สามารถใช้ไปเที่ยวรอบโลก หรือมีเงินโดยไม่ต้องทำงานแล้ว ภายในอายุ 40 ปี แต่การตั้งเป้าภายใต้แนวคิด OKR นั้นต้องให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร หรือบริษัทด้วย เพื่อให้เห็นภาพเราจะขอยกตัวอย่าง

บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ (Graphic Buffet) มีเป้าหมาย ต้องเป็นบริษัทที่ให้บริการงานออกแบบเว็บไซด์ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย ผลลัพท์ มีได้ 3-4 ประเด็น คือ
ต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 50% จากลูกค้าที่มีอยู่
ลูกค้าเดิมกลับมาใช้บริการซ้ำ 100%
มีการบอกต่อจากลูกค้าเดิม 70%

บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ (Graphic Buffet) ตั้งเป้าหมาย เป็นบริษัทที่มีพนักงานคุณภาพดี สุขภาพแข็งแรง ผลลัพท์ที่สำคัญ คือ
ต้องมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพุธ
จัดให้มีสวัสดิการทำประกันชีวิตให้ในทุกๆ ปี
ระดับความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น 5%

หากลองสังเกตุดูจะเห็นว่า Key Results หรือผลลัพท์ที่สำคัญควรวัดเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ ผลลัพท์ของการตั้งเป้าหมายจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ข้อ ซึ่งในการทำ OKR จะต้องมีผู้ติดตามผล โดยใช้เครื่องมือ เช่น Google Sheets , Trello โปรแกรมบริหารจัดการงานโปรเจคที่ทำร่วมกัน สามารถเปิดเผยได้ มีการประชุมเพื่อให้เห็นทิศทางที่กำลังเดินว่าเป็นอย่างไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ และที่สำคัญอีกหนึ่งประการคือ การกำหนดเวลา เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนได้รับทราบว่า จะต้องเข้าเส้นชัยเมื่อใด

เมื่อตั้งเป้าหมาย แล้วเดินทางจนประสบความสำเร็จแล้ว เราอาจจะพยักหน้า ยิ้มให้กับตัวเอง แล้วพูดว่า “โอเคอ่ะ” ได้อย่างน่าชื่นตาบานกันทั้งบริษัทกันเลยที่เดียว

Total Page Visits: 651 - Today Page Visits: 0