งานศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่า

26 1 งานศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่า

งานศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่า

งานศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่า โดยมนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจจากผู้ที่พบเห็นได้ ด้วยการสร้างสรรค์คุณภาพผ่านงานศิลปะ งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นศิลปกรรม นั่นเอง

หากคุณเป็นอีกคนที่ชื่นชอบผลงานที่เป็นศิลปะต่างๆนาๆ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง บางอย่างเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมายังอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นศิลปกรรม ที่มีคุณค่าทางจิตใจมากยิ่งนัก ซึ่งศิลปกรรมที่เราพบเห็นบ่อยๆและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ ศิลปวัฒนธรรมของไทยเรานั่นเอง อาทิเช่น วัด พระราชวัง คูเมือง กำแพงเมือง สะพาน ท่าน้ำ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นศิลปกรรมที่มนุษย์เราได้สร้างสรรค์ผลงาน และมีการพัฒนาทั้งรูปแบบ รูปร่าง ความทันสมัย ความคงทนจกาอดีตจนปัจจุบัน ซึ่งเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

งานศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่า

โดยแต่ละคนนั้น สามารถถ่ายทอดออกมา ทางอารมณ์ความรู้สึก โดยทั่วไปแล้ว การถ่ายทอดงานศิลปะผ่านกระบวนการทางความคิด ไอเดียดีๆ ความคิดที่สร้างสรรค์ จะทำให้ศิลปกรรมนั้น ออกมาสู่สายตาคนที่ชื่นชอบศิลปะได้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของงานศิลปะ โดยมีการถ่ายทอดออกมาใน 2 รูปแบบ ทั้งแบบเป็นรูปธรรมและแบบไม่เป็นรูปธรรมนั่นเอง ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ ล้วนให้คุณค่าทางด้านงานศิลปะเหมือนกัน ซึ่งการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของรูปธรรมนั้น ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรม งานจิตรกรรม รวมไปถึงงานประณีตศิลป์

ซึ่งทั้งหมดนี้จะถ่ายทอดผ่านอารมณ์ของผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในงานศิลปะ สำหรับการถ่ายทอดที่ออกมาไม่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น วรรณคดีต่างๆ ดนตรี นาฏศิลป์ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

สำหรับท่านที่ชื่นชอบในศิลปกรรม ต่างๆ นั้น และ กำลังที่จะประกอบธุรกิจของตัวเอง สามารถนำความรู้ ความสามารถที่ท่านมีอยู่ มาสร้างสรรค์ผลงานลงในงานของท่านได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้งานของคุณนั้นออกมามีคุณค่าทางวัฒนกรรม ศิลปะ ที่จะช่วยให้คุณนั้นมีผลงานที่ออกมาไม่เหมือนใคร โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ส่วนตัว ถือว่าเป็นงานศิลปกรรม อีกหนึ่งรูปแบบที่กลั่นกรองความคิดและนำมาใช้กับงานของคุณได้อย่างง่ายดาย จะเห็นได้ว่าศิลปกรรมนั้นอยู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เราควรรักษาไว้ให้ได้นานที่สุด และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ควรเห็นคุณค่าของศิลปกรรมที่มีความงดงามและถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับวัฒนธรรม นอกจากนี้ต้องช่วยกันสร้างสรรค์ศิลปกรรม ให้คนอื่นๆ ได้ชื่นชมกับความงามของศิลปกรรม โดยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราทั้งทางตรงและทางอ้อม

Total Page Visits: 4490 - Today Page Visits: 4