ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

 

เมื่อใกล้จะถึงวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี คนไทยทั้งประเทศจะรู้กันดีว่าคือวันแม่แห่งชาติ วันสำคัญที่คนทั้งประเทศจะได้หยุดเพื่อกลับไปกราบเท้าคุณแม่ถึงที่บ้าน พร้อมการได้พาครอบครัวไปสนุกสนานในวันหยุด ได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้า พร้อมตาทั้งครอบครัว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ววันแม่แห่งชาติ ที่ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมนั้น อดีตเคยเป็นวันที่ 15 เมษายนของทุกปีมาก่อน โดยที่ทางสภาวัฒนธรรมได้มีการจัดงานขึ้นมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 โดยที่ภายในงานได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดเป็นวันแม่ที่ถูกจัดงานขึ้นทุกปี ซึ่งในงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำบุญ ใส่บาตร รับศีล รับพรจากทางคณะสงฆ์ และการจัดกิจกรรมแต่งคำขวัญหรือพาคุณแม่มาเล่นเกมส์สนุกๆ อีกมากมาย

แต่ในที่สุดก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันแม่จากวันที่ 15 เมษายน มาเป็นวันที่ 12 สิงหาคม เมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อให้ตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ จึงทำให้วันแม่เปลี่ยนมาเป็น 12 สิงหาคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยยังคงมีการจัดงานวันแม่เหมือนเดิมทุกประการ แต่อาจจะเพิ่มเติมด้วยการนำพระราชกรณียกิจที่งดงามของสมเด็จพระนางเจ้าหรือการนำประวัติที่ทรงคุณค่าและได้รับการอนุญาตมาแล้ว ออกมาจัดนิทรรศกาลเพื่อเผยแพร่พระจริยวัฒน์อันงดงามของพระองค์ ทำให้ประชาชนชาวไทยและเด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาของวันแม่ และความหมายที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร ส่วนอีกแง่มุมหนึ่งของวันแม่คือการส่งเสริมความสุขของครอบครัว ด้วยการนำบุคคลอันเป็นที่รักที่สุดในประเทศ อย่างสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาเป็นต้นแบบของการเป็นพระราชชนนีที่เป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเรื่องความรักที่มีต่อพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์เอง และการเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ ทำให้ภายในงานวันแม่ส่วนใหญ่จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุญคุณของแม่ที่ให้การเลี้ยงดู การดูแล และอุทิศทั้งชีวิตเพื่อลูก ในบางสถานที่อย่างเช่นโรงเรียนหรือหน่วยราชการก็อาจจะจัดให้มีการกราบเท้าแม่ พร้อมมอบพวงมาลัยเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักของแม่ผู้ยิ่งใหญ่ทุกคน

เอกลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติในทุกๆ ปี คือ ดอกมะลิที่มีสีขาวสะอาดและให้กลิ่นที่หอมชื่นใจ เปรียบเสมือนความรักจากแม่ที่มีต่อลูก เป็นรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นรักที่ปราศจากข้อแม้ใดๆ และเป็นความรักที่สามารถมอบให้ได้ทั้งชีวิต นอกจากนี้วันแม่แห่งชาตินั้นใช่ว่าจะมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่มี แต่ต่างชาติและทั่วโลกเองก็มีการบัญญัติวันแม่ให้เป็นวันสำคัญของประเทศด้วยเช่นเดียว เพียงแต่ละประเทศก็จะมีการบัญญัติวันแม่ที่แตกต่างกันออกไป

Total Page Visits: 104 - Today Page Visits: 0