ความหมายของสัญลักษณ์ ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์

packagingsymbol ความหมายของสัญลักษณ์ ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์

ความหมายของสัญลักษณ์ ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์

ความหมายของสัญลักษณ์ ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ ในหลายๆครั้งที่เราคงเคยสังเกตุเห็นสัญลักษณ์ต่างๆตามกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าสัญลักษณ์พวกนั้นมันมีความหมายว่ายังไงบ้าง หรือมีประโยชน์อะไรกับเราขนาดไหน เราจึงได้รวบรวมสัญลักษณ์ต่างๆไว้ให้ทุกคนได้รู้กัน

 

icon symbol ความหมายของสัญลักษณ์ ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์

สัญลักษณ์ห้ามวางกล่อง ทับหรือซ้อนกัน

เครื่องหมายนี้แจ้งเพื่อให้ทราบว่า สินค้าที่อยู่ในกล่อง หีบห่อ หรือกล่องบรรจุภรรณ์ชนิดนี้ ห้ามวางซ้อนหรือวางทับกันเพราะอาจจะทำให้สิ่งของด้านในเสียหายได้

 

สัญญลักษณ์ ห้ามทิ้งลงถังขยะ 

สัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์นี้เป็นสัญลักษณ์ส่วนมากเราจะพบเห็นได้กับบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิค ซึ่งไม่ควรจะนำไปทิ้งกับขยะอื่น ๆ ทั่วไป ต้องทำการคัดแยกหรือทิ้งในขยะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์พวกนี้เท่านั้นสัญลักษณ์ให้วางซ้อนได้ไม่เกิน 8 ชิ้น สัญลักษณ์นี้ระบุไว้ข้างกล่อง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าสามารถซ้อน หรือวางทับได้จำนวนไม่เกิน 8 ชิ้น หากมากกว่านี้สินค้าในกล่องอาจได้รับความเสียหายได้

 

สัญลักษณ์ห้ามเหยียบสินค้า

สัญลักษณ์ห้ามเหยียบสินค้ามักจะระบุไว้บนกล่องบรรจุภัณ์ที่บรรจุสินค้าที่เสียหายง่าย  กล่องมีขนาดไม่หนามาก อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์หรือสืนค้าภายในกล่องหากเหยียบ หรือขึ้นไปยืนบนกล่อง หรือ หีบ ห่อ นัั้น ๆสัญลักษณ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์สัญลักษณ์ ให้ใช้ล้อเข็นเท่านั้น

 

สัญลักษณ์ห้ามใช้ตะขอในการเคลื่อนย้าย

สัญลักษณ์ห้ามใช้ตะขอในการเคลื่อนย้าน เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับ แพคเกจ หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ รวมปถึงสินค้าในบรรจุภัณ์นั้น ๆ ด้วย สัญลักษณ์นี้มักจะระบุไว้บนก่องบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก  ไม่สามารถยกหรือเคลื้อนย้านได้ด้วยตัวให้ ต้องใช้รถเข้นยกเพื่อทำการเคลื่อนย้าย หรือเพื่อการขนส่งเท่านั้น

 

สัญลักษณ์สามารถบีบอัดสินค้าได้จากด้านข้าง

สัญลักษณ์สามารถบีบอัดสินค้าได้จากด้านข้าง เพื่อง่ายต่อการแพ็คสินค้าหรือบรรจุหีบห่อ

 

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ ใช้เพื่อแสดงให้ทราว่าสินค้าที่อยู่ในหีบห่อ กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์นี้เป็นวัตถุที่ติดไฟง่าย ควรวางให้ห่างที่ๆ ก่อให้เกิดประกายไฟง่าย เพื่อป้องกันอันตราย และความเสียหายอันมาจากเพลิงไหม้

 

สัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ 

สัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านสารเคมี เมื่อพบเห้นกล่องบรรจุภรรณ์ที่มีเครื่องหมายนี้ให้เข้าใกล้ ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจเกิดการระคายเคือง หรืออาจเกิดอันตรายเนื่องจากสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในกกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ได้

 

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟ

สัญลักษณ์วัตถุไวไฟที่ติดอยู่ข้างกล้องบรรจุภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าสินค้าในกล่อง หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายและเป็นวัตถุไวไฟ สามารถติดไฟได้ง่าย ควรวางให้ห่างจากสิ่งที่ก่อทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย

 

สัญลักษณ์การเก็บสินค้าที่ตามอุณหภูมิที่กำหนด

สัญลักษณ์นี้มักจะพบทั่วไปข้างกล่องบรรจุภัณ์ที่เกี่ยวกับอาหารและยา เพื่อแสดงว่าสินค้าที่อยู่ในกล่อง หีบห่อ หรือแพคเกจนี้ควรจะนำเก็บไว้ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม

 

สัญลักษณ์ระวังการระเบิด

สัญลักษณ์ที่เราเห้นข้ากงกล่องบรรณจุภัณฑ์นี้ เรามักจะเห็นบ่อย ๆ บนกล่อง หีบห่อ หรือแพคเกจจิ้งของสินค้าที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจจะระเบิดได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ควรเข้าระมัดระวังในการเข้าใกล้หรือเคลื่อนย้าย

 

สัญลักษณ์ห้ามโยนสินค้า

เมื่อเราพบสัญลักษณ์ข้างกล่องชนิดนี้ จะแสดงให้ทราบว่าควรขนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง ห้ามโยนสินค้าเนื่องจากกอาจจะทำให้สินค้าด้านในกล่องบรรจุภัณฑ์เสียหายได้

 

สัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากการแพ้สารเคมี

สัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจในสามเหลี่ยมนี้แสดงให้ทราบว่าสินค้าดังกล่าวอาจะก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือระคายเคืองได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ได้วยความระมัดระวัง หรือศึกษาคู่มือให้ละเอียดก่อนการนำไปใช้

 

สัญลักษณ์วางสินค้าให้ตรง ห้ามเอียงหรือ ตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่ง 

สัญลักษณ์วางสินค้าให้ตรง ห้ามวางเอียงหรือ ตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่ง ควรวางบนพื้นราบ  เพราะหากเอียงไปด้านใดใดด้านหนึ่งอาจจะทำให้สินค้าด้สนในบรรจุภัณ์เสียหายได้

 

สัญลักษณ์วางสินค้าทับซ้อนกันได้ 

โดยทั่วไปบรรจุภัณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้จะแสดงให้เห็ว่าสินค้านี้สามารถวางซ้อนหรือทับกันได้ แต่มักจะมีจำนวนน้ำหนักที่สามารถรับไปแจ้งไว้ด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายจากหีบห่อ  และส่วนมากสินค้าที่มีสัญลักษณืแบบนี้จะถูกวางไว้ด้านชั้นบน หรือบนสุดเสมอ ๆ

 

สัญลักษณ์ห้ามหมุน หรือพลิกกล่อง

สัญลักษณืข้างกล่องนี้แสดงให้เห็นว่าสินค้าด้านในกล่อง อาจจะเสียหายหรือ แตกหักได้ง่าย ดังนั้นห้าม หมุนกล่อง พลิกกล่องหรือเคลื่อนยายกล้งอด้วยการกลิ้ง

 

สัญลักษณ์ห้ามใช้รถเข็น 

สัญลักษณ์นี้เมื่อปรากฏอยู่ข้างกล่อง หีบห่อ หรือ บรรจุภัณฑ์ หมายถึงการห้ามใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้าย หรือขนส่งเนื่องจากสินค้าอาจจะมีน้ำหนักมากไม่สามารถใช้รถเข็นยกได้ เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสินค้าและผู้ที่ยกหรือเคลื่อนย้ายสินค้านั้น ๆ

 

สัญลักษณ์การจัดเก็บสินค้าในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

สัญลักษณ์นี้เรามักจะพบเห็นกันบ่อย ๆ บนกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับ อาหาร ยา หรือ เครื่องสำองต่าง ๆ ซึ่งต้องจัดเก้บภายใต้อุณหภูมิที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะมีสัญลักษณ์  °C และตัวเลขอุณหภูมิระบุไว้ด้วยเสมอ

 

สัญลักษณ์แสดงมาตฐานของรังสี

สัญลักษณ์ที่เป็นรูปใบพัดสามแฉกข้างกล่องบรรจุภัณฑ์แสดงให้ทราบว่าสินค้าในกล่องมีปริมาณของรังสี  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการบอกปริมาณของรังสีในกล่องไว้อย่างชัดเจนด้วย  เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นมีความระมัดระวัง และได้รับรังสีน้อยที่สุด ดังนั้นไม่ควรจะเข้าใกล้และไม่เก็บรวมปะปนรวมกับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ

 

สัญลักษณ์ให้ระวังอันตรายจากสารเคมี

หากพบเห้นสัญลักษณ์ชนิดนี้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ หมายสึงสินค้าที่อยู่ในกล่องนั้นอาจจะมีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจจะก่อให้เกิดหารระคายเคือง การแพ้ หรืออันตรยถึงเชีวิต ไม่ควรดื่ม กิน หรือสูดดม

 

สัญลักษณ์รีไซเคิล หรือ Green dot 

สัญลักษณืนี้แสดงให้เ้นว่าสินค้าในกล่องบรรจุภัณฑ์นี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

สัญลักษณ์อลูมิเนียมที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

เมื่อเราพบสัญลักษณ์นี้ข้างกล่อง หมายถึงสินค้าในกล่องทำจากอลูมิเนียม มีส่วนประกอบของอลูมิเนียมสามารถนำไปรีไวเคิลได้ และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 

สัญลักษณ์รถยกสินค้า

ในกรณีที่เราเห็นสัญลักษณ์นี้บนกล่อง นั่นหมายความว่าสินค้าชนิดนี้มีน้ำหนักมากมาก ไม่สามารถขน หรือเคลื่อนย้ายด้วยการยกหรือใส่ล้อเข้น ดังนั้นจึงต้องใช้รถยกในการขนย้ายสินค้าเป็นต้น

 

สัญลักษณ์ให้แขวนสินค้าตรงจุดที่กำหนดไว้

สัญลักษณ์ห้ามแขวนสินสินค้าข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ แสดงเพื่อกำหนดจุดที่สามารถใช้โซ่แขวรสินค้าได้ ซึ่งจะต้องเป็นจุดกึ่งกลางของน้ำหนักในกล่องสินค้า ไม่เอียงไปด้านในด้านหนึ่ง เพราะสินค้าอาจเกิดการเสียหายได้

 

สัญลักษณ์ห้ามทำลาย หรือเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์

หมายถึงสินค้าที่อยู่ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นอาจจะง่ายต่อการแตกหัก รั่ว หรือเสียหายหากมีการเปิดหีบห่อ หรือกล่องที่ใส่สินค้ามาอาจจะทำให้สินค้าด้านในเกิดความเสียหายได้

 

สัญลักษณ์อันตราย หรือแจ้งเตือนวัตถุมีพิษ

เมื่อพบสัญลักณ์ข้างบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จะหมายถึง สินค้าที่อยู่ในกล่องบรรจุภรรณ์นั้น ๆ มีส่วนประกอบของสารมีพิษ ไม่ควรสูดดม หรือดื่มกินเ พราะจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

Total Page Visits: 432 - Today Page Visits: 0