ความสำคัญของวันครู…16 มกรา มีที่มาอย่างไร?

16 มกราคม วันครู

วันครู เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญต่อครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยวันครูได้มีกำหนดให้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม .. 2500 เนื่องจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา .. 2548 ที่ได้มีการกำหนดให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกของคุรุสภา ที่จะมีควบคุมเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา การควบคุมวินัยของครู การรักษาผลประโยชน์และส่งเสริมครู พร้อมทั้งมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ครูและครอบครัวตามสมควร

ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ส่วนใหญ่จะมีการกำหนดให้นักเรียน นักศึกษาและครูหยุดในวันดังกล่าว ในบางแห่งจะมีการจัดกิจกรรมวันครู มีการจัดพิธีรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ พิธีปฏิญาณตน พร้อมงานรื่นเริง การเฉลิมฉลองและจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติสำหรับครู ที่จะมีลักษณะการจัดงานที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานที่ โดยจุดประสงค์ในการก่อตั้งวันครูนั้น ก็เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้เป็นพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ของชาติ คอยดูแลและสั่งสอน ให้ความรู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ให้นักเรียนเติบโตมาอย่างมีคุณธรรม เป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ

ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลที่ควรให้เกียรติและความเคารพ ระลึกถึงพระคุณ และมีความสำคัญอย่างมากในการศึกษา การเสริมสร้างด้านวิชาการและช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดี โดยในวันครูของทุกปี ทางคุรุสภาจะมีการจัดประชมสามัญคุรุสภา ที่จะเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากครูทั่วประเทศไทย มาพูดคุยและแถลงผลงานในปีที่ผ่านมา พร้อมสอบถามเรื่องราวปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะนำไปพัฒนา ไขข้องใจและสงสัยรวมถึงเป็นเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูทั่วประเทศ เพื่อนำไปต่อยอดให้แก่เหล่านักเรียนและคุรุสภา

วันครู เรียกได้ว่าเป็นที่มีความสำคัญอย่างมากในการเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนและครูบาอาจารย์ให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันและกัน ช่วยส่งเสริมความรักและความสามัคคีของครูในองค์กรและเหล่านักเรียน อีกทั้งยังเป็นวันที่ได้รำลึกถึงความสำคัญของครูที่เต็มไปด้วยคุณงามความดี เป็นผู้เสียสละและทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน ชาติและบ้านเมือง

สำหรับในวันที่ 16 มกราคมนั้นอย่าลืมที่จะหาเวลาว่างไปเยี่ยมเยียน พบปะ หรือรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนเราตั้งแต่ยังเด็กจนโต เป็นบุคคลที่คอยให้ความเอาใจใส่ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์และความรักความเมตตา โดยมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือการเห็นลูกศิษย์เติบโตมาเป็นบุคคลที่แข็งแกร่ง เป็นคนดี มีความสามารถและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมั่นคง

Total Page Visits: 8751 - Today Page Visits: 7