ข้อมูลบนฉลากน้ำดื่ม สำคัญอย่างไร มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

88 ข้อมูลบนฉลากน้ำดื่ม สำคัญอย่างไร มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้าง

ข้อมูลบนฉลากน้ำดื่ม มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้าง ปัจจุบันนี้น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เช่น น้ำดื่มบรรจุแก้ว น้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำดื่มบรรจุถัง กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก กลายมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความโดดเด่นและสื่อสารแบรนด์ของคุณได้ ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร,โรงแรม,โรงพยาบาล,โรงเรียน,ห้างสรรพสินค้า,ศูนย์อาหารหรือสถานีบริการน้ำมันและแก๊สร้านค้าอื่นๆ  จะนิยมสั่งผลิตน้ำดื่มที่ติดฉลากเป็นชื่อร้านของตนเองไปใช้ภายในองค์กร ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง การสร้างจุดเด่นแก่สินค้าและบริการจึงมีความสำคัญมากขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสารให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้มาเยือน และทำให้ธุรกิจการผลิตน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ดารารัศมิ์

หากคุณเป็นผู้ที่มีความคิดที่จะผลิตน้ำดื่มเป็นแบรนด์ของตนเองนั้น นอกจากจะต้องดีไซน์บรรจุภัณฑ์น้ำดื่มให้สวยงามน่าดึงดูดใจต่อผู้พบเห็นแล้ว ฉลากปิดบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการแสดงข้อมูลที่ช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค และเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งน้ำดื่มที่ขายกันทุกวันนี้จัดเป็น “อาหารควบคุมเฉพาะ” ต้องแสดงเลข อย. บนฉลากของผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมมาตฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยต้องขออนุญาตผลิต และขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร ส่วนการควบคุมมาตรฐานสถานที่ผลิตจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice GMP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ. 2544 เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็น มีกระบวรการผลิตที่ถูกต้อง มีการควบคุมสุขอนามัยโดยการแสดงฉลากน้ำดื่มนั้นจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่องฉลาก ซึ่งข้อมูลบนฉลากบรรจุน้ำดื่มจะต้องระบุข้อความต่างๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ดังนี้คะ

ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย น้ำดื่มตรา………………

ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ โดยชื่อต้องอ่านออกเสียงตรงตามชื่อภาษาไทย Drinking water ……………… brand

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตน้ำดื่ม (พร้อมเบอร์โทรศัพท์)

เลข อย แสดงด้วยเครื่องหมายขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 มม. สีตัวเลขตัดกับสีพื้นภายใน กรอบซึ่งเป็นสีขาว และสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก

ปริมาณอาหารแสดงเป็นน้ำหนักสุทธิ

ฉลากสินค้าติดขวดน้ำดื่มนั้น สามารถผลิตจากสติ๊กเกอร์โปร่งใสเพื่อให้เห็นเป็นเนื้อเดียวกับสีของบรรจุภัณฑ์ หรือสติ๊กเกอร์ทึบแสงเพื่องานพิมพ์ที่เน้นสีสันสวยงาม หรือสติ๊กเกอร์ขาวมันเพื่อยกระดับสินค้าด้วยความเงางามของสติ๊กเกอร์

หากต้องการผลิตแบรนด์น้ำดื่มเป็นของตัวเอง กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ รับออกแบบฉลากเครื่องดื่ม ตรา โลโก้ ทุกชนิด พร้อมทั้งให้บริการผลิตบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร ด้วยโรงพิมพ์ระบบ offset และ digital offset พิมพ์เยอะก็ดี พิมพ์น้อยก็ได้ ถ้าคิดถึงเรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต้องนึกถึงเราค่ะ

 

โดย..เจ้าน้อย..

 

 

Total Page Visits: 153 - Today Page Visits: 0