ข้อมูลบนกล่องอาหารเสริมต้องมีอะไรบ้าง

32. ข้อมูลบนกล่องอาหารเสริมต้องมีอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นจัดว่าเป็นอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง ส่วนมากมักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น ๆ  และมีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่มีไว้สำหรับผู้ป่วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยกตัวอย่างเช่น น้ำมันปลา น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส ไคโตซาน โปรตีนสกัดเข้มข้น เส้นใยอาหาร คอลลาเจนอัดเม็ด ชาเขียวชนิดสกัดบรรจุแคปซูล โคเอ็นไซม์คิวเท็นชนิดแคปซูล เป็นต้น

เนื่องจากข้อมูลที่ระบุให้ต้องแสดงบนฉลากล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ผลิต จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดด้วย โดยฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น ต้องแสดงข้อความภาษาไทย โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีดังต่อไปนี้

– ชื่อตรา (Brand name) หมายถึง ส่วนของตราที่เป็นชื่อ คำพูด หรือข้อความซึ่งอ่านออกเสียงได้ 

– เครื่องหมายตราสินค้า (Brand mark) หมายถึง ส่วนหนึ่งของตราซึ่งสามารถจดจำได้ แต่ออกเสียงไม่ได้ ได้แก่ สัญลักษณ์ รูปแบบที่ประดิษฐ์ต่าง ๆ รูปภาพตลอดจนสีสันที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายเหล่านี้

– เครื่องหมายการค้า (Trademark) หมายถึง ส่วนหนึ่งของตรา หรือตราที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อป้องกันสิทธิตามกฎหมายแต่ผู้เดียว

– ลิขสิทธิ์ (Copyright) สิทธิตามกฎหมายในสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ

– โลโก้ (Logo) เครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของกิจการองค์การหนึ่งๆ

– เลขสารบนสินค้า หรือ อาหาร ในเครื่องหมาย อย. / มอก. ขนาดไม่เล็กกว่า 2 มม. สีกรอบตัดสีพื้นของฉลาก

– บาร์โค้ด หมายถึง เลขหมายประจำตัวสินค้า ใช้แทนด้วยแท่งบาร์ขาว-ดำ เรียงเข้าด้วยกัน

 – คุณค่าทางทางโภชนาการ / ชิ้น/หน่วยบริโภค

– ชื่อ และที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้นาเข้า ต้องระบุ “ผลิตโดย” หรือ “นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย” ในกรณีอาหารนำเข้าให้แสดงชื่อประเทศผู้ผลิตด้วย

– ปริมาณสุทธิ เป็นระบบเมตริก ถ้าเป็นอาหารผงแห้ง หรือก้อน ให้แสดงน้ำหนักสุทธิ ส่วนของเหลวให้แสดงเป็นปริมาตรสุทธิ และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ถ้าแยกเนื้ออาหารออกจากน้ำได้ให้แสดงน้ำหนักเนื้ออาหารด้วย การแสดงปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้า และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด พ.ศ. 2550 สินค้าหีบห่อ เป็นสินค้าชนิดเดียวกันและแสดงปริมาณสุทธิเท่ากัน เป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร

– วันเดือนปีที่ผลิต / หมดอายุ / ควรบริโภค / อุปโภคก่อน โดยมีคำว่า “ผลิต” หรือ “หมดอายุ”หรือ “ควรบริโภคก่อน” กำกับ

– ส่วนประกอบสำคัญ แสดงเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณ หมายถึง แจกแจงรายละเอียดของส่วนประกอบสินค้าว่าทำมาจากอะไรบ้างและในอัตราส่วนเท่าไหร่

–  วิธีปรุง / วิธีบริโภค / วิธีใช้ ถ้ามี คำแนะนำในการเก็บรักษา ถ้ามี ข้อความทีกำหนดให้แสดง ถ้ามีการใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบ เช่น ใช้วัตถุกันเสีย เจือสีธรรมชาติ ตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 2 มม.

– รายละเอียดของสินค้า – ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าโดยทั่วไปจะมี ได้แก่ ที่มาและความหมายของสินค้า สรรพคุณของสินค้า ราคา สโลแกนหรือโปรโมชั่น

– รูปภาพประกอบสินค้า หมายถึง รูปสินค้าที่ใช้แสดงเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจในตัวสินค้ามากขึ้น

– ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย  ในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง รวมไปถึงที่ตั้ง สถานที่ของชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ คือข้อมูลที่จำเป็นต้องมีบนบรรจุภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการจัดจำหน่าย ผู้ผลิตจึงควรศึกษารายละเอียดดูก่อนที่จะทำการออกแบบสลากบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะ 

Total Page Visits: 88 - Today Page Visits: 0