ขั้นตอนการออกแบบงานโลโก้

 1. ให้ลูกค้าเตรียมชื่อที่ต้องการจะออกแบบ เช่น ชื่อสินค้า ชื่อบริษัท ชื่อองค์กร
 2. บอกรายละเอียดลักษณะของโลโก้ที่ต้องการ รูปทรง หรือส่งตัวอย่างแบบคราวๆที่ต้องการมา
 3. กำหนดโทนสีของโลโก้ที่ต้องการให้ออกแบบไม่เกิน 3 สี
 4. กำหนดความต้องการรูปแบบของโลโก้ เช่น ต้องการโลโก้ที่เรียบง่าย หรือโลโก้ที่ดูสบายตา
 5. บอกลักษณะชิ้นงานที่นำโลโก้ไปใช้ เช่น นำไปทำเป็นตรายาง นำไปตัดสติกเกอร์ นำไปสกรีนเสื้อ เป็นต้น
 6. ส่งแบบตัวอย่างโลโก้ที่เคยเห็นและชื่นชอบจากบริษัทอื่น
 7. รายละเอียดเว็บไซต์ นามบัตร ของกิจการที่จะนำมาออกแบบโลโก้

ขั้นตอนการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้า

 1. ให้ลูกค้าบอกรายละเอียด ประเภทธุรกิจที่จะทำ
 2. บอกความต้องการของขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ต้องการจะทำ
 3. รูปทรงหรือลักษณะของบรรจุภัณฑ์สินค้า
 4. รายละเอียดที่ต้องการให้ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์สินค้า เช่น โลโก้ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ วิธีใช้ ฯลฯ
 5. แจ้งความต้องการของสี โทนสี ของบรรจุภัณฑ์สินค้า
 6. ลักษณะแนวทางของฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้า ต้องการไปในทิศทางใด เช่น รูปแบบขาวสวยและดูสะอาดตา หรือ เน้นสีสันชัดเจน สวยสด เป็นต้น
 7. ไฟล์รูป และ อื่นๆที่ต้องการให้ปรากฏอยู่ที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์

 

หมายเหตุ -ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่และมีหลายไฟล์ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ เว็บไซต์แชร์ไฟล์ อย่าง Dorpbox ,Google drive ส่งงานมาให้กับบริษัทจะสะดวกที่สุด

ขั้นตอนการออกแบบโบร์ชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว

 1. ให้ลูกค้าบอกรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทธุรกิจที่จะออกแบบโบร์ชัวร์
 2. กำหนดขนาดความต้องการของโบร์ชัวร์
 3. กำหนดรายละเอียดของโบร์ชัวร์ ตำแหน่งในการจัดวาง ว่ามีอะไรบ้าง
 4. กำหนดโทนสีที่ต้องการของโบร์ชัวร์
 5. กำหนดความต้องการแนวทางของโบร์ชัวร์ เป็นแบบใด เช่น อยากได้โบร์ชัวร์ที่ดูโมเดิร์น ด้วยสีขาว เป็นต้น
 6. ไฟล์รูป ไฟล์สินค้า รายละเอียด ฯลฯ ที่ต้องการนำไปลงใน โบร์ชัวร์

หมายเหตุ -ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่และมีหลายไฟล์ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ เว็บไซต์แชร์ไฟล์ อย่าง Dorpbox ,Google drive ส่งงานมาให้กับบริษัทจะสะดวกที่สุด

ขั้นตอนการออกแบบนามบัตร

 1. บอกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการทำนามบัตร
 2. บอกรายละเอียดรูปแบบ รูปทรงของนามบัตร หรือ ตัวอย่างที่ชอบ(ถ้ามี)
 3. กำหนดรายละเอียดของนามบัตร ต้องการให้มีอะไรบ้าง เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ID:Line เป็นต้น
 4. กำหนดโทนสีของนามบัตร ต้องการโทนสีแบบใด
 5. บอกลักษณะของนามบัตรที่ต้องการ เช่า นามบัตรสีชมพูสไตล์น่ารัก นามบัตรสีเขียวแนวทันสมัย เป็นต้น
 6. ไฟล์รูป สโลแกนบริษัท ตัวอักษร ที่ต้องการโชว์ ฯลฯ อยู่บนนามบัตร

หมายเหตุ -ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่และมีหลายไฟล์ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ เว็บไซต์แชร์ไฟล์ อย่าง Dorpbox ,Google drive ส่งงานมาให้กับบริษัทจะสะดวกที่สุด

ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์โฆษณา

 1. บอกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการทำแบนเนอร์โฆษณา
 2. บอกความต้องการขนาดแบนเนอร์ที่ต้องการ เช่น 125 x 125 Pixel
 3. กำหนดรายละเอียดของแบนเนอร์ที่ต้องการให้มีอะไรบ้าง เช่น ข้อความ หรือ โปรโมชั่น ต่างๆ
 4. บอกรายละเอียดของสีที่ต้องการทำแบนเนอร์
 5. บอกลักษณะของแบนเนอร์ที่ต้องการ เช่น แบรนเนอร์ภาพเคลื่อนไหวธรรมดา แบนเนอร์เป็นไฟล์ Flash เป็นต้น
 6. ไฟล์รูปต่างๆและอื่นๆ ที่ต้องการให้อยู่แบนเนอร์

หมายเหตุ -ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่และมีหลายไฟล์ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ เว็บไซต์แชร์ไฟล์ อย่าง Dorpbox ,Google drive ส่งงานมาให้กับบริษัทจะสะดวกที่สุด

ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป

 1. กำหนดลักษณะของเว็บไซต์ที่ต้องการให้ออกแบบ เช่น เป็นเว็บไซต์ขายของ เป็นเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น
 2. กำหนดความต้องการของสีเว็บไซต์ที่ต้องการให้ออกแบบ
 3. กำหนดแนวทางของเว็บไซต์ หรือ ถ้ามีตัวอย่างที่ชอบ ก็ส่งมาให้ทางบริษัทดูเป็นตัวอย่างได้
 4. ไฟล์รูปโลโก้ แบรนเนอร์ ข้อมูล ฯลฯ ที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์
 5. ส่งเว็บไซต์ตัวอย่างที่เป็นแนวทางเดียวกันสัก 2 เว็บไซต์

หมายเหตุ -ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่และมีหลายไฟล์ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ เว็บไซต์แชร์ไฟล์ อย่าง Dorpbox ,Google drive ส่งงานมาให้กับบริษัทจะสะดวกที่สุด

ขั้นตอนการออกแบบ Cover Facebook หรือ เฟสบุ๊คเทมเพลต

 1. บอกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการจะทำเฟสบุ๊คเทมเพลต
 2. ส่งรายละเอียดต่างๆที่ต้องการให้ปรากฏอยู่บนหน้าเฟสบุ๊คเทมเพลต เช่น ชื่อร้าน เบอร์โทรติดต่อ ไอดีไลน์ เป็นต้น
 3. กำหนดโทนสีที่ต้องการให้ออกแบบ สัก 3โทนสี
 4. กำหนดแนวทางความต้องการของหน้า เฟสบุ๊คเทมเพลต เช่น น่ารัก แนวเกาหลี เป็นต้น
 5. ส่งไฟล์รูป ไฟล์โลโก้ ไฟล์สินค้า(ถ้ามี) ฯลฯ

หมายเหตุ -ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่และมีหลายไฟล์ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ เว็บไซต์แชร์ไฟล์ อย่าง Dorpbox ,Google drive ส่งงานมาให้กับบริษัทจะสะดวกที่สุด

ขั้นตอนการออกแบบลายเสื้อ

 1. กำหนดขนาดไซน์ขนาดที่ต้องการ เช่น ลายเสื้อขนาดเท่า A4 หรือ ขนาด 3X3 นิ้ว บริเวณกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
 2. บอกความต้องการข้อความหรือรายละเอียดที่จะให้ออกแบบ เช่น รูป ตัวอักษร สีข้อความ
 3. บอกวิธีการนำแบบไปผลิตเสื้อ เช่น บล็อคสกรีน สกรีนดิจิตอล ปัก
 4. กำหนดโทนของสีเสื้อที่นำแบบเสื้อไปผลิต
 5. ส่งไฟล์รูป ไฟล์โลโก้ หรือตัวอย่างที่ต้องการให้ออกแบบ(ถ้ามี) ฯลฯ

หมายเหตุ -ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่และมีหลายไฟล์ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ เว็บไซต์แชร์ไฟล์ อย่าง Dorpbox ,Google drive ส่งงานมาให้กับบริษัทจะสะดวกที่สุด

ขั้นตอนการออกแบบรถเข็น Kiosk

 1. บอกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการออกแบบรถเข็น Kiosk เช่น ขายอุปกรณ์มือถือ เครื่องประดับ กิ๊ฟช็อบ
 2. บอกรายละเอียดขนาดของรถเข็น Kiosk เช่น กว้าง 120 ยาว 60 สูง 80 เป็นต้น
 3. บอกรายละเอียด ที่ต้องการนำไปติดบน รถเข็น Kiosk เช่นชื่อกิจการ เบอร์โทรศัพท์
 4. บอกความต้องการ สี รูปทรงดีไซน์ ของรถเข็น Kiosk
 5. ส่งไฟล์รูป ไฟล์โลโก้ หรือตัวอย่างรถเข็น Kiosk ที่ชื่นชอบ ฯลฯ

หมายเหตุ -ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่และมีหลายไฟล์ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ เว็บไซต์แชร์ไฟล์ อย่าง Dorpbox ,Google drive ส่งงานมาให้กับบริษัทจะสะดวกที่สุด

ขั้นตอนการออกแบบแฟ้มเอกสาร

 1. กำหนดขนาดของแฟ้มเอกสารที่ต้องการให้ออกแบบ เช่น แฟ้ม A4
 2. รายละเอียดต่างๆที่ต้องการให้ปรากฏอยู่บนแฟ้มเอกสาร เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
 3. โทนสีและจำนวนสีที่ต้องการให้ออกแบบ
 4. บอกลักษณะประเภทของแฟ้ม เช่นแฟ้มสอด แฟ้มพลาสติก ที่ต้องการให้ออกแบบ
 5. ส่งไฟล์รูป ไฟล์โลโก้ หรือ ตัวอย่างแฟ้มที่ต้องการให้ออกแบบ ฯลฯ(ถ้ามี)

 

หมายเหตุ -ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่และมีหลายไฟล์ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ เว็บไซต์แชร์ไฟล์ อย่าง Dorpbox ,Google drive ส่งงานมาให้กับบริษัทจะสะดวกที่สุด