ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู

วันครู 2561

เช้าวันอังคารที่ 16 มกราคม ตื่นมาด้วยความสงสัย เอ๊ะ!! วันนี้เป็นวันหยุดหรือเปล่านะ เส้นบางๆ ระหว่างการคิดว่าตัวเองเป็นเด็กนักเรียน หรือเกียจคร้านในการงาน แต่จะว่าไปหลายคนคงอยากกลับไปเป็นเด็กนักเรียน เพราะด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ยังไม่มาก มีเพียงขยันหมั่นเพียรและเรียนหนังสือ สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ต้องต่อสู้ชีวิต ไม่มีเรื่องให้คิดมากมากวนใจ มีเพื่อนสนุกสนานเฮฮาตามประสาเด็ก แต่ในความสนุกสนานนั้น ยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต้องคอยประคับประคอง ดูแลเด็กๆ เหล่านั้นด้วยความเมตตาและกรุณา พอนึกออกใช่ไหมคะว่าใคร

 

“ ครู ”

 

หากถามว่ามีใครอยากจะประกอบสัมมาอาชีพนี้บ้าง คงจะเบือนหน้ากันเป็นแถว เพราะถ้านึกถึงวีรกรรมอันสุดแสบในวัยเรียน เช่น เอาขนมไปกินใต้โต๊ะ ชวนเพื่อนคุยเวลาเรียน ไม่ส่งการบ้าน แอบรุนแรงไปจนถึงมีปากเสียงกับรุ่นพี่จนถึงขั้นต้องพบอาจารย์ฝ่ายปกครอง เพียงแค่นี้ก็รู้สึกขนลุก กรรมต้องตามสนองอย่างแน่นอนในไม่ช้าหากจะเดินสายอาชีพครู เพราะความหมายแฝงในตัว ครู มาจากคำว่า คะ-รุ แปลว่า หนัก อันหมายถึง ความรับผิดชอบอันหนักอึ้งที่จะทำหน้าที่สั่งสอนศิษย์ให้เติบโตเป็นทั้งผู้มีความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม ไม่ต่างจากความหมายในภาษาอังกฤษ ที่แยกอักษรตามคำว่า Teacher

 

T- Teach   E- Example  A- Ability  C- Characteristic  H- Health   E- Enthusiasm   R- Responsibility

 

T- Teach ครูต้องทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ คอยเจียระไนเพชรให้ทุกเหลี่ยมมีความวับวาว สมกับที่เป็นเพชร เสมือนให้ศิษย์ได้เห็นคุณค่าของตน และทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น

E- Example ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน ดังนั้นครูจำต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์

A- Ability ครูจักต้องเป็นผู้มีความสามารถ เพื่อนำความรู้ไปสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความคิด มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์

C- Characteristic ครูจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้มีคุณงามความดี

H- Health นอกจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ครูจำเป็นต้องมีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจเมตตาและหวังดีต่อศิษย์

E- Enthusiasm ครูจักต้องเป็นผู้มีความกระตือรือร้น ยิ่งในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี

R- Responsibility ความรับผิดชอบนี้ความหมายรวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนดีให้กับสังคม

ครู ถือเป็นผู้เสียสละ

 

ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบดังที่กล่าวไปในข้างต้น เมื่อปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติศักดิ์ จึงได้มีคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า

“ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า วันครู ควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อวันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”

 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” เพื่อให้รำลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อำนวยความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิต และมิใช่เพียง “ครู” ที่สวมใส่ชุดสีกากีเท่านั้น ผู้ที่ให้ความรู้คอยอบรมสั่งสอนวิชาชีวิต ให้เราได้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ก็ถือเป็นครูเช่นเดียวกัน

 

ในโอกาสนี้ Graphic Buffet ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้คุณครูทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพลังที่เข้มแข็ง และเบิกบานจิตใจ

 

…ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที ขอกุศลบุญบารมี ส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น ^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 94 - Today Page Visits: 0