การเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

การเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์

การเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง สิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ดีก็คือ บรรจุภัณฑ์ นั่นเองค่ะ เพราะบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญด่านแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมและเลือกซื้อของผู้บริโภค ถ้าสินค้านั้นๆ ดูสะอาด ดูแปลกตาดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น และดูน่าเชื่อถือก็จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อได้มากยิ่งขึ้นค่ะ   การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นสามารถเติมเต็มหรือเพิ่มโอกาสในการซื้อของสินค้านั้นๆ จึงช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้บริโภครับทราบถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และช่วยยกระดับของสินค้าให้ดูมีคุณค่า แตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง บรรจุภัณฑ์ก็ต้องพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งเช่นกันค่ะ  ซึ่งการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์นั้น เราสามารถทำได้โดยการใช้บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า และนำสินค้าไปใช้อย่างภาคภูมิการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์

 

บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ (creative packaging) จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อในระดับหนึ่ง คือบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบโดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์  โดยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ

  1. ส่วนประโยชน์ของการใช้งาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์สิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงก่อนทุกครั้งก็คือ ประโยชน์ของการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร เราจึงค่อยผลิตสินค้าเพื่อให้เราออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ ได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย เช่น บรรจุภัณฑ์ขนม อาหาร เครื่องดื่ม ของแห้ง ของเหลว หรือของใช้ต้องออกแบบให้มีลักษณะแต่กต่างกันไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็ ต้องออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน คือ ให้สวยงาม แปลกใหม่ แข็งแรง หยิบง่าย ใช้ได้สะดวกเปิดรับประทานง่าย ขนาดกะทัดรัด น่ารัก หยิบจับถนัดมือ มีฝาปิดสนิท ดูสะอาดปลอดภัย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อไป

 

  1. ส่วนที่ให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ผู้บริโภค เช่นการที่ผู้บริโภคหรือุปโภคเห็นครั้งแรกจะต้องให้ความรู้สึกคุ้มค่า ไม่แพง ไม่ถูก แต่ต้องคุ้มค่า ลูกค้าได้ความคุ้มค่า ผู้ประกอบการก็ได้ความคุ้มทุน และสามารถสื่อสารให้ลูกค้าที่เห็นแล้วเข้าใจชัดเจนว่าบรรจุภัณฑ์นั้นต้องการสื่อสารถึงอะไร โดยภาพที่สื่อสารต้องตรงกับเรื่องราวของแบรนด์ เพราะจะสร้างการจดจำได้ง่ายดายให้เกิดขึ้นต่อผู้บริโภคนั่นเองคะ โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อถึงสินค้าที่อยู่ภายในได้ ซึ่งอกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อในระดับหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า และนำสินค้าไปใช้อย่างภาคภูมิการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ก็คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากแบบเดิมทั้งในแง่ของรูปทรง ฉลากและตัวอักษร รวมไปถึงข้อความที่สื่อสาร และสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี

 

  1. วัสดุมีความปลอดภัย การพิจารณาวัตถุดิบ วัสดุที่มีความปลอดภัย จะใช้การนำวัสดุชนิดใหม่ที่ปลอดภัยมาใช้เพื่อการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ใบตองเพื่อสิ่งแวดล้อม วัสดุย่อยสลายได้จากพลาสติกชีวภาพ หรือวัตถุดิบจากการรีไซเคิล ซึ่งการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีเรื่องราวที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เช่น การเลือกวัตถุดิบที่เป็นของท้องถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวและความแตกต่างที่โดดเด่น และเป็น คุณค่า จะทำให้สินค้ามีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

 

การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ จึงช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อ  ซึ่งไม่เป็นการออกแบบเพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างหรือออกแบบเพื่อความสวยงามเท่านั้น หากแต่จะเน้นการออกแบบที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เกิดเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานมากขึ้นคะ ดังนั้นผู้ผลิตควรจะใส่ใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจผู้ซื้อด้วย

 

 

 

 

Total Page Visits: 149 - Today Page Visits: 0