web designรับทําเว็บไซต์ ราคาเท่าไหร่

การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป  ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือผู้เข้าชมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเว็บไซต์เลยนะคะ เพราะถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่มีผู้ใช้งานก็ไม่มีประโยชน์อะไร  ในบทความนี้จึงอธิบายการออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดคะ

การออกแบบเว็บไซต์นั้น จะมีความแตกต่างกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปนะคะ เพราะถึงแม้ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัวหนังสือ รูปภาพเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เหมือนกันก็ตาม ดังนั้นเราต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆว่าสิ่งใดควรมีในเว็บไซต์ หรือไม่ควรมีในเว็บไซต์ โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงมีหัวข้อหลักๆดังนี้คะ

รับทำเว็บไซต์

 

ต้องจำไว้เสมอนะคะว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้น ไม่สามารถอ่านทุกข้อความที่เราเขียนในเว็บไซต์ได้ เพราะทุกคนจะทำเพียงแค่อ่านผ่านๆไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น แต่ละหัวข้อต้องแบ่งให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแบ่งเนื้อหาส่วนต่างๆออกจากกันได้

เว็บไซต์มีควรใช้สไตล์เดียวกันในการออกแบบหน้าของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานยังรู้ว่าอยู่ในเว็บไซต์เดิม และส่วนของเมนูก็ควรว่างไว้ในตำแหน่งที่เหมือนเดิม หรือไม่ต่างจากหน้าอื่นๆมากนักเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยการใช้งานเว็บไซต์นั่นเองคะ

เว็บไซต์ของเราต้องสามารถโหลดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว การใส่ภาพที่มากเกินไป ,pop up , ไฟล์ flash นอกจากจะทำให้เว็บของเราโหลดช้าแล้วยังส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถืออีกด้วย

เว็บไซต์ควรดูเป็นมิตร เพื่อเป็นจุดพักสายตาของผู้ใช้ อาจมีการแทรกรูปภาพ ไม่ควรใส่เนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือทั้งหมด หรือมีพื้นที่ว่างๆไว้ในเว็บไซต์บ้าง

ผู้ใช้งานเว็บไซต์แต่ละคนนั้นเข้ามาในเว็บเพื่อต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน เราควรให้ผู้ใช้งานหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่ายที่สุด นั้นคือการเข้าถึงข้อมูลไม่ควรให้ผู้ใช้คลิกมากเกินไป

การออกแบบงานกราฟิกควรจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ หลายครั้งที่ภาพประกอบในเนื้อหาเบี่ยงเบนความสนใจจากเนื้อหา และทำให้ผู้อ่านเข้าใจเพราะภาพไม่ตรงกับเนื้อหา ผู้ใช้งานอาจข้ามผ่านเนื้อหาส่วนนั้นไป เพราะเห็นว่าภาพที่แสดงอยู่ไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการ

ออกแบบเว็บไซต์

 

ชนิดของตัวหนังสือ font และสี ทั้งสีของพื้นหลัง และสีของตัวหนังสือเอง จะต้องทำให้ง่ายต่อการอ่านมากที่สุด วิธีการพิจารณาคือให้พื้นหลังเป็นสีสว่าง ส่วนสีตัวอักษรจะต้องเป็นสีทึบ หรือสีเข้ม

ตัวหนังสือหรือภาพที่มีการขยับ ปิดๆดับ Blink ไม่ควรนำมาใช้งานเพราะจะทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ และทำให้ผู้ใช้งานสนใจภาพที่ขยับมากว่าตัวเนื้อหา

ลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ หรือลิงก์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ไม่ควรนำมาแสดงผลนะคะ

เนื้อหาเป็นสำคัญที่สุด เนื้อหาควรมีคุณภาพ สามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้ แต่ถ้าเว็บไซต์ถูกจัดให้เป็นระบบและมีเนื้อหาที่มีคุณภาพย่อมทำให้เว็บไซต์นั้นมีคุณค่ามากกว่าคะ

อย่าให้ความสนใจกับกราฟิกในเว็บไซต์มากเกินไป ควรให้ความสำคัญกับการจัดว่างตำแหน่งของส่วนต่างๆในเว็บไซต์มากกว่า

อย่าให้ title ของแต่ละหน้ามีความเหมือนกัน รวมทั้งหัวข้อหลัก </p> <h1> ของแต่ละหน้าอย่าให้ซ้ำกัน เพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สะดุดตากับผู้ใช้งานมากที่สุด ถ้าหากเปิดหน้าใหม่มาแล้วมีหัวข้อแสดงเหมือนกัน ผู้ใช้งานอาจเข้าใจว่าเป็นหน้าเดิม หรือมีเนื้อหาซ้ำกัน ทำให้ไม่สนใจอ่านต่อไปได้</p> <p>ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ หากเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการเช่นเว็บไซต์บริษัท การใช้เขียนผิด สะกดผิดทำให้หมดความน่าเชื่อถือได้</p> <p>ควรให้ความสำคัญกับหน้าแรก ข้อมูลที่เราคิดว่าสำคัญควรมีไว้ในหน้าแรก หากผู้ใช้งานเว็บไซต์เปิดเข้ามาดูและพบว่าไม่เกี่ยวข้อกับเรื่องที่ตนต้องการ ผู้ใช้งานจะปิดหน้าเว็บไซต์ของเราทันที</p> <p>การออกแบบเว็บไซต์ควรกำหนดให้มีจุดสนใจในแต่ละหน้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านั้นๆได้ง่ายที่สุด เรา กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยความจริงใจ ใส่ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียด พัฒนาผลงานสร้างความแตกต่าง โดยยึดหลักการที่นำเอาผลลัพธ์อันได้แก่เป้าหมายผลประกอบการ ของลูกค้ามาเป็นจุดเริ่มต้นเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ</p> <p>โดย…เจ้าน้อย..</p> <p> </p> <div class="essb_links essb_displayed_bottom essb_share essb_template_jumbo-retina essb_518697565 essb_fullwidth_33_95_100 essb_network_align_center essb_links_center essb_icon_animation14 print-no" id="essb_displayed_bottom_518697565" data-essb-postid="44163" data-essb-position="bottom" data-essb-button-style="icon_hover" data-essb-template="jumbo-retina" data-essb-counter-pos="hidden" data-essb-url="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/" data-essb-twitter-url="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/" data-essb-instance="518697565"><ul class="essb_links_list essb_hide_name"><li class="essb_item essb_link_facebook nolightbox"> <a href="https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=655842844569848&display=popup&name=การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป&link=https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/&redirect_uri=https://www.facebook.com&picture=https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2016/12/shutterstock_367645805.jpg&description=การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือผู้เข้าชมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเว็บไซต์เลยนะคะ" title="" onclick="essb.window('https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=655842844569848&display=popup&name=การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป&link=https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/&redirect_uri=https://www.facebook.com&picture=https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2016/12/shutterstock_367645805.jpg&description=การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือผู้เข้าชมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเว็บไซต์เลยนะคะ','facebook_advanced','518697565'); return false;" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external"><span class="essb_icon essb_icon_facebook"></span><span class="essb_network_name">Facebook</span></a></li><li class="essb_item essb_link_google nolightbox"> <a href="https://plus.google.com/share?url=https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/" title="" onclick="essb.window('https://plus.google.com/share?url=https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/','google','518697565'); return false;" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external"><span class="essb_icon essb_icon_google"></span><span class="essb_network_name">Google+</span></a></li><li class="essb_item essb_link_line nolightbox"> <a href="line://msg/text/การออกแบบ%20Website%20เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป%20https%3A%2F%2Fwp.me%2Fp8vz7r-buj" title="" onclick="essb.tracking_only('', 'line', '518697565', true);" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external"><span class="essb_icon essb_icon_line"></span><span class="essb_network_name">Line</span></a></li></ul></div></div><div class="post-meta wf-mobile-collapsed"><div class="entry-meta"><a class="author vcard" href="https://graphicbuffet.co.th/author/catzania/" title="View all posts by CZN" rel="author follow" data-wpel-link="internal" target="_self">By <span class="fn">CZN</span></a></div></div> <div class="author-info entry-author"> <span class="author-avatar no-avatar"></span> <div class="author-description"> <h4><span class="author-heading">Author:</span> CZN</h4> <p class="author-bio"></p> </div> </div> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation"><h2 class="screen-reader-text">Post navigation</h2><div class="nav-links"><a class="nav-previous" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-8-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad/" rel="next follow" data-wpel-link="internal" target="_self"><i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Previous</span><span class="screen-reader-text">Previous post:</span><span class="post-title h4-size">8 เหตุผล ที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ถึงหันมานิยมใช้ซองฟอยล์บรรจุสินค้า</span></a><a class="back-to-list" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><i class="fa fa-th" aria-hidden="true"></i></a><a class="nav-next" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c/" rel="prev follow" data-wpel-link="internal" target="_self"><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Next</span><span class="screen-reader-text">Next post:</span><span class="post-title h4-size">ซองฟอยด์ บรรจุภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมในการบรรจุอาหาร</span></a></div></nav><div class="single-related-posts"><h3>Related Posts</h3><section class="items-grid"><div class=" related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Seo-vs-google-adword-แบบไหนดีกว่ากัน-01-110x80.jpg" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Seo-vs-google-adword-แบบไหนดีกว่ากัน-01-110x80.jpg 110w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Seo-vs-google-adword-แบบไหนดีกว่ากัน-01-220x160.jpg 220w" width="110" height="80" alt="" /></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">ทำ SEO หรือซื้อโฆษณาใน Google Adwords แบบไหนดีกว่ากัน</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2018-03-12T12:05:02+00:00">12/03/2018</time></div></article></div><div class=" related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/ci-oh-see-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/ci-oh-i-see-01-110x80.jpg" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/ci-oh-i-see-01-110x80.jpg 110w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/ci-oh-i-see-01-220x160.jpg 220w" width="110" height="80" alt="" /></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/ci-oh-see-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">CI Oh! I see. อยากขายดีใช่ไหม</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2018-02-21T11:31:27+00:00">21/02/2018</time></div></article></div><div class=" related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/5-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/5-เหตุ-110x80.jpg" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/5-เหตุ-110x80.jpg 110w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/5-เหตุ-220x160.jpg 220w" width="110" height="80" alt="" /></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/5-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%80/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">5 เหตุผล ที่ทำให้คุณควรเลือกใช้บริการ Graphic Buffet</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2018-02-19T12:00:58+00:00">19/02/2018</time></div></article></div><div class=" related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/บทความตรุษจีน-110x80.jpg" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/บทความตรุษจีน-110x80.jpg 110w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/บทความตรุษจีน-220x160.jpg 220w" width="110" height="80" alt="" /></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">เริ่มต้นชีวิตมงคลต้อนรับปีใหม่ Happy Chinese New Year</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2018-02-16T16:11:13+00:00">16/02/2018</time></div></article></div><div class=" related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/01/BannerGB-110x80.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/01/BannerGB-110x80.png 110w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/01/BannerGB-220x160.png 220w" width="110" height="80" alt="" /></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">เมื่อการสื่อสารเปลี่ยนไป เราจึงต้องเปลี่ยนแปลง</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2018-01-31T12:14:49+00:00">31/01/2018</time></div></article></div><div class=" related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-15-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/5B4262D4-E40F-43E7-894A-9A978DDEF0D9-110x80.jpeg" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/5B4262D4-E40F-43E7-894A-9A978DDEF0D9-110x80.jpeg 110w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/5B4262D4-E40F-43E7-894A-9A978DDEF0D9-220x160.jpeg 220w" width="110" height="80" alt="" /></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-15-%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">รู้ลึก!! 15 คำศัพท์ทางเทคนิคเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2017-12-22T11:55:55+00:00">22/12/2017</time></div></article></div></section></div> </article> </div><!-- #content --> <aside id="sidebar" class="sidebar"> <div class="sidebar-content"> <section id="presscore-blog-categories-2" class="widget widget_presscore-blog-categories"><ul class="custom-categories"> <li class="first cat-item cat-item-1063"><a href="https://graphicbuffet.co.th/หมวดหมู่/technology/" title="View all posts filed under Design" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="item-name">Design</span><span class="item-num">(35)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1779"><a href="https://graphicbuffet.co.th/หมวดหมู่/job/" title="View all posts filed under job" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="item-name">job</span><span class="item-num">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-929"><a href="https://graphicbuffet.co.th/หมวดหมู่/cat-marketing/" title="View all posts filed under Marketing" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="item-name">Marketing</span><span class="item-num">(35)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-8"><a href="https://graphicbuffet.co.th/หมวดหมู่/cat-packaging-tip/" title="View all posts filed under Packaging" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="item-name">Packaging</span><span class="item-num">(52)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-684"><a href="https://graphicbuffet.co.th/หมวดหมู่/cat-printing/" title="View all posts filed under Printing" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="item-name">Printing</span><span class="item-num">(8)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-599"><a href="https://graphicbuffet.co.th/หมวดหมู่/cat-seo-tip/" title="View all posts filed under SEO" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="item-name">SEO</span><span class="item-num">(36)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-9"><a href="https://graphicbuffet.co.th/หมวดหมู่/web-design/" title="View all posts filed under web design" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="item-name">web design</span><span class="item-num">(172)</span></a> </li> </ul></section><section id="presscore-portfolio-3" class="widget widget_presscore-portfolio"><div class="instagram-photos" data-image-max-width="77"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/ricoh-logo/" title="Ricoh-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Ricoh-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Ricoh-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Ricoh-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="Ricoh-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/jagota-logo/" title="JAGOTA-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/JAGOTA-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/JAGOTA-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/JAGOTA-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="JAGOTA-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/tescolotus-logo/" title="TescoLotus-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Tesco-Lotus-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Tesco-Lotus-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Tesco-Lotus-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="Tesco-Lotus" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/kta-logo/" title="KTA-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/KTA-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/KTA-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/KTA-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="KTA-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/rrc-logo/" title="RRC-logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/RRC-logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/RRC-logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/RRC-logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="RRC-logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/npu-logo/" title="NPU-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/NPU-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/NPU-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/NPU-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="NPU-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/isuzu-logo/" title="ISUZU-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/ISUZU-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/ISUZU-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/ISUZU-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="ISUZU-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/phatra-logo/" title="Phatra-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Phatra-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Phatra-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Phatra-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="Phatra-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/orico-logo/" title="Orico-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Orico-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Orico-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Orico-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="Orico-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/jason-logo/" title="Jason-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Jason-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Jason-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Jason-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="Jason-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/thastro-logo/" title="Thastro-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Thastro-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Thastro-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Thastro-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="Thastro-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/pnfood-logo/" title="PNfood-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/PNfood-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/PNfood-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/PNfood-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="PNfood-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/cpyins-logo/" title="Cpyins-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Cpyins-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Cpyins-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Cpyins-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="Cpyins-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/mea-logo/" title="MEA-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/MEA-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/MEA-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/MEA-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="MEA-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/panasonic-logo/" title="Panasonic-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Panasonic-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Panasonic-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/Panasonic-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="Panasonic-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%8a-logo/" title="ปปช-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/ปปช-Logo-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/ปปช-Logo-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/ปปช-Logo-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="ปปช-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/sp-logo/" title="S&P-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/SP-Logo-1-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/SP-Logo-1-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/SP-Logo-1-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="S&P-Logo" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/toyota/" title="Toyota-Logo" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2014/03/logo-toyota-3-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2014/03/logo-toyota-3-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2014/03/logo-toyota-3-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="logotoyota" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/banner-ads-sp/" title="Banner Ads S&P" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/7-77x77.jpg" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/7-77x77.jpg 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/7-154x154.jpg 154w" width="77" height="77" alt="" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/eri-portfolio/" title="ออกแบบเว็บไซต์ erithailand" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/ภาพหน้าจอ-2561-02-09-เวลา-04.15.01-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/ภาพหน้าจอ-2561-02-09-เวลา-04.15.01-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/ภาพหน้าจอ-2561-02-09-เวลา-04.15.01-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="ผลงานออกแบบ Banner ERI" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/tnp-portfolio/" title="ออกแบบเว็บไซต์ thanapoo tower" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/รูปตึกธนภูมิ01-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/รูปตึกธนภูมิ01-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/รูปตึกธนภูมิ01-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="รูปตึกธนภูมิ01" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/cpyins-portfolio/" title="ออกแบบเว็บไซต์ เจ้าพระยาประกันภัย" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/ภาพหน้าจอ-2561-02-09-เวลา-04.13.42-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/ภาพหน้าจอ-2561-02-09-เวลา-04.13.42-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/ภาพหน้าจอ-2561-02-09-เวลา-04.13.42-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="ผลงานออกแบบ Banner เจ้าพระยาประกันภัย" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/tamme-portfolio/" title="ออกแบบเว็บไซต์ tamme ผ้าอนามัยแบบสอด" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/tamme-web3-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/tamme-web3-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/tamme-web3-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="ผลงานออกแบบ Banner เว็บ Tamme" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/finenance-portfolio/" title="finenance-portfolio" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/Asset-20-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/Asset-20-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/Asset-20-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="ผลงานออกแบบ Banner finenance" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/jason-portfolio/" title="ออกแบบเว็บไซต์ jasonmyfitness" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/1-1-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/1-1-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/1-1-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="ผลงานออกแบบ Banner เว็บ Jason" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89-zova-skin/" title="Logo Design ZOVA SKIN" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/แผ่นพับ00004-77x77.jpg" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/แผ่นพับ00004-77x77.jpg 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/แผ่นพับ00004-154x154.jpg 154w" width="77" height="77" alt="" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/thastro/" title="Thastro" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/marang-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/marang-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/marang-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="" /></a> <a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงาน/finenance-consulting/" title="Finenance Consulting" class="post-rollover layzr-bg" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%2077%2077'%2F%3E" data-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/finance3-77x77.png" data-srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/finance3-77x77.png 77w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/02/finance3-154x154.png 154w" width="77" height="77" alt="" /></a> </div></section> </div> </aside><!-- #sidebar --> </div><!-- .wf-container --> </div><!-- .wf-wrap --> </div><!-- #main --> <!-- !Footer --> <footer id="footer" class="footer solid-bg"> <div class="wf-wrap"> <div class="wf-container-footer"> <div class="wf-container"> <section id="presscore-contact-info-widget-4" class="widget widget_presscore-contact-info-widget wf-cell wf-1-3"><div class="widget-title">บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จำกัด</div><div class="widget-info">199/86 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 </div><ul class="contact-info"><li>โทรศัพท์: +669 69615 956</li><li>สำนักงาน: +662 944 5661</li><li>อีเมล: info@graphicbuffet.co.th</li><li>เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ <br> เวลา 10:00 - 20:00 น.</li><li><div class="line-it-button" style="display: none; text-align: center;" data-lang="en" data-type="friend" data-lineid="@graphicbuffet" data-count="true" data-home="true"><script src="https://d.line-scdn.net/r/web/social-plugin/js/thirdparty/loader.min.js" async="async" defer="defer"></script></div></li><li><script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script> <div class="g-partnersbadge" data-agency-id="1508324423"></div></li></ul><div class="soc-ico"><p class="assistive-text">Find us on:</p><a title="Facebook" href="http://facebook.com/graphicbuffet.co.th" target="_blank" class="facebook" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer"><span class="soc-font-icon"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a><a title="Twitter" href="http://graphicbuffet" target="_blank" class="twitter" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer"><span class="soc-font-icon"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a><a title="Google+" href="https://plus.google.com/u/0/111007664321771313321" target="_blank" class="google" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer"><span class="soc-font-icon"></span><span class="screen-reader-text">Google+</span></a><a title="Instagram" href="https://www.instagram.com/graphicbuffet/" target="_blank" class="instagram" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer"><span class="soc-font-icon"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></div></section><section id="presscore-custom-menu-2-2" class="widget widget_presscore-custom-menu-2 widget-custom-nav wf-cell wf-1-3"><div class="widget-title">Support</div><ul class="custom-nav"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51536 first"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ราคาทำเว็บไซต์</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51540"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>วิธีการชำระเงิน</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51763"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>บริการของเรา</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51537"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ผลงานของเรา</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current_page_parent menu-item-51539"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>บทความ</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51765"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ร่วมงานกับเรา</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51541"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ติดต่อเรา</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-53261"><a href="https://graphicbuffet.co.th/careers/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ตำแหน่งที่เปิดรับ</span></a></li></ul></section><section id="presscore-custom-menu-2-3" class="widget widget_presscore-custom-menu-2 widget-custom-nav wf-cell wf-1-3"><div class="widget-title">Services</div><ul class="custom-nav"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51767 first"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>รับทำทุกอย่าง ทำได้หมด</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51532"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b9%89/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Logo</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51525"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Banner</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51531"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Printing</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51529"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Photography</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51527"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Sticker LINE</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51526"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2-facebook-ads/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Facebook ads</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51533"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-google-adwords/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Google adwords</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-52209"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-infographic/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>Infographic</span></a></li></ul></section> </div><!-- .wf-container --> </div><!-- .wf-container-footer --> </div><!-- .wf-wrap --> <!-- !Bottom-bar --> <div id="bottom-bar" class="solid-bg logo-left" role="contentinfo"> <div class="wf-wrap"> <div class="wf-container-bottom"> <div id="branding-bottom"><a href="https://graphicbuffet.co.th/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class=" preload-me" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/gbbuf-white.png" srcset="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/gbbuf-white.png 107w, https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/gbbuf-white.png 107w" width="107" height="112" sizes="107px" alt="รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บขายของ ครบวงจร" /></a></div> <div class="wf-float-left"> © 2017 Graphic Buffet All Rights Reserved. </div> <div class="wf-float-right"> <div class="mini-nav"><ul id="bottom-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-49629 first"><a href="#" data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text"><div class="dbd"> <a title="กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai" href="//www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=227-17-5-36a1ce45a3450a21316c08f4bbec77385ad41eecc1&markID=firstmark" rel="nofollow"><img alt="กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai" width="150px" src="//graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/03/dbd_silver.png" style="vertical-align: middle"></a> </div></span></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-53002"><a data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text"><div id="truehits_div"></div> <script type="text/javascript"> (function() { var ga1 = document.createElement('script'); ga1.type = 'text/javascript'; ga1.async = true; ga1.src = "//lvs.truehits.in.th/dataa/t0031901.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga1, s); })(); </script></span></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-49019"><a href="https://graphicbuffet.co.th/privacy/" data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text">นโยบายความเป็นส่วนตัว</span></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-49037"><a href="https://graphicbuffet.co.th/policy-to-resolve-complaints/" data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text">นโยบายแก้ไขข้อร้องเรียน</span></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-49465"><a href="https://graphicbuffet.co.th/sitemap/" data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text">แผนผังเว็บไซต์</span></span></a></li> </ul><div class="menu-select"><span class="customSelect1"><span class="customSelectInner">Previously used menu 6</span></span></div></div> </div> </div><!-- .wf-container-bottom --> </div><!-- .wf-wrap --> </div><!-- #bottom-bar --> </footer><!-- #footer --> <a href="#" class="scroll-top" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="screen-reader-text">Go to Top</span></a> </div><!-- #page --> <script> if (document.location.protocol != "https:") { document.location = document.URL.replace(/^http:/i, "https:"); } </script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/elfsight-pricing-table-cc/assets/elfsight-pricing-table.js?ver=2.1.1'></script> <p id='supercache'>รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บขายของ ครบวงจร is Stephen Fry proof thanks to caching by <a href="https://odd.blog/wp-super-cache/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer">WP Super Cache</a></p><!-- Google Code for ขอใบเสนอราคา Conversion Page In your html page, add the snippet and call goog_report_conversion when someone clicks on the chosen link or button. --> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ goog_snippet_vars = function() { var w = window; w.google_conversion_id = 866763709; w.google_conversion_label = "3MkqCPnOunEQvYennQM"; w.google_remarketing_only = false; } // DO NOT CHANGE THE CODE BELOW. goog_report_conversion = function(url) { goog_snippet_vars(); window.google_conversion_format = "3"; var opt = new Object(); opt.onload_callback = function() { if (typeof(url) != 'undefined') { // window.location = url; } } var conv_handler = window['google_trackConversion']; if (typeof(conv_handler) == 'function') { conv_handler(opt); } } goog_snippet_vars2 = function() { var w2 = window; w2.google_conversion_id = 866763709; w2.google_conversion_label = "bw5ECOO_oXEQvYennQM"; w2.google_remarketing_only = false; } // DO NOT CHANGE THE CODE BELOW. goog_report_conversion2 = function(url) { goog_snippet_vars2(); window.google_conversion_format = "3"; var opt2 = new Object(); opt2.onload_callback = function() { if (typeof(url) != 'undefined') { // window.location = url; } } var conv_handler2 = window['google_trackConversion']; if (typeof(conv_handler2) == 'function') { conv_handler2(opt2); } } /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js"> </script> <!-- โค้ดสำหรับแท็กรีมาร์เก็ตติ้งของ Google --> <!-------------------------------------------------- แท็กรีมาร์เก็ตติ้งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้หรือถูกจัดวางไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อน ดูข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าแท็กที่: http://google.com/ads/remarketingsetup ---------------------------------------------------> <script type="text/javascript"> var google_tag_params = {}; </script> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 866763709; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/866763709/?guid=ON&script=0"/> </div> </noscript> <!-- โค้ดสำหรับแท็กรีมาร์เก็ตติ้งของ Google --> <!-------------------------------------------------- แท็กรีมาร์เก็ตติ้งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้หรือถูกจัดวางไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อน ดูข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าแท็กที่: http://google.com/ads/remarketingsetup ---------------------------------------------------> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 869198555; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/869198555/?guid=ON&script=0"/> </div> </noscript> <!-- Add event to the button's click handler --> <script type="text/javascript"> jQuery(document).on("submit", "form", function (e) { fbq('track', 'Lead'); goog_report_conversion('request_quote'); }); jQuery(document).ready(function() { jQuery(".screen .frame img, .screen-mobile .frame-mobile img, a.thumb .frame-layout img").mouseover(function() { var $distance = this.height - jQuery(this).parent().height(); jQuery(this).stop().animate({marginTop: -$distance}, 3000, 'linear'); }).mouseout(function() { jQuery(this).stop().animate({marginTop: '0'}, 300); }); jQuery(window).scroll(function(){ var scrolled = jQuery(window).scrollTop(); jQuery('#parallax-img1').css('top',(0-(scrolled*.5))+'px'); jQuery('#parallax-img2').css('top',(0-(scrolled*.5))+'px'); }); }); </script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/themes/dt-the7/js/main.min.js?ver=6.3.0.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/photon/photon.min.js?ver=20130122'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"Please verify that you are not a robot."}},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201812'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var pvcArgsFrontend = {"mode":"js","requestURL":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-admin\/admin-ajax.php","postID":"44163","nonce":"e87dad395c"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/post-views-counter/js/frontend.js?ver=1.2.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.4.7.1' defer='defer'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/themes/dt-the7/js/legacy.min.js?ver=6.3.0.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/themes/dt-the7/js/post-type.js?ver=1.0.0'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var _mpc_ajax = "https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-admin\/admin-ajax.php"; var _mpc_animations = "1"; var _mpc_scroll_to_id = "1"; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/mpc-massive/assets/js/mpc-vendor.min.js?ver=2.3.2'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/mpc-massive/assets/js/mpc-scripts.min.js?ver=2.3.2'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4'></script> <div class="essbasc-popup essbasc-popup-follow" data-popup-width="500"><a href="#" class="essbasc-popup-close" onclick="essbasc_popup_close(); return false;" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"></a><div class="essbasc-popup-content"><div class="essbasc-fans onecol"></div></div></div><div class="essbasc-popup-shadow" onclick="essbasc_popup_close();"></div><script type="text/javascript">var essbasc_cookie_live = 7;</script><script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-201812.js' async='async' defer='defer'></script> <script type='text/javascript'> _stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:5.9',blog:'125733857',post:'44163',tz:'7',srv:'graphicbuffet.co.th'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '125733857', '44163' ]); </script> <link rel="stylesheet" id="essb-social-followers-counter" href="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/lib/modules/social-followers-counter/assets/css/essb-followers-counter.min.css" type="text/css" media="all" /><link rel="stylesheet" id="easy-social-share-buttons-popupasc" href="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/assets/css/essb-after-share-close.min.css" type="text/css" media="all" /><link rel="stylesheet" id="essb-cct-style" href="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/lib/modules/click-to-tweet/assets/css/styles.css" type="text/css" media="all" /><style type="text/css">.essb_fullwidth_33_95_100 { width: 100%;}.essb_fullwidth_33_95_100 .essb_links_list { width: 100%;}.essb_fullwidth_33_95_100 li { width: 33%;}.essb_fullwidth_33_95_100 li.essb_totalcount_item_before { width: 100%;}.essb_fullwidth_33_95_100 li a { width: 95%;}</style><script type="text/javascript"> (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async=true;; po.src = 'https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/assets/js/essb-core.min.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script><script type="text/javascript"> (function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async=true;; po.src = 'https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/assets/js/essb-after-share-close.min.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script><script type="text/javascript">var essb_handle_stats = function(oService, oPostID, oInstance) { var element = jQuery('.essb_'+oInstance); var instance_postion = jQuery(element).attr("data-essb-position") || ""; var instance_template = jQuery(element).attr("data-essb-template") || ""; var instance_button = jQuery(element).attr("data-essb-button-style") || ""; var instance_counters = jQuery(element).hasClass("essb_counters") ? true : false; var instance_nostats = jQuery(element).hasClass("essb_nostats") ? true : false; if (instance_nostats) { return; } var instance_mobile = false; if( (/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i).test(navigator.userAgent) ) { instance_mobile = true; } if (typeof(essb_settings) != "undefined") { jQuery.post(essb_settings.ajax_url, { 'action': 'essb_stat_log', 'post_id': oPostID, 'service': oService, 'template': instance_template, 'mobile': instance_mobile, 'position': instance_postion, 'button': instance_button, 'counter': instance_counters, 'nonce': essb_settings.essb3_nonce }, function (data) { if (data) { }},'json'); } };</script> <div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="pswp__bg"></div> <div class="pswp__scroll-wrap"> <div class="pswp__container"> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> </div> <div class="pswp__ui pswp__ui--hidden"> <div class="pswp__top-bar"> <div class="pswp__counter"></div> <button class="pswp__button pswp__button--close" title="Close (Esc)"></button> <button class="pswp__button pswp__button--share" title="Share"></button> <button class="pswp__button pswp__button--fs" title="Toggle fullscreen"></button> <button class="pswp__button pswp__button--zoom" title="Zoom in/out"></button> <div class="pswp__preloader"> <div class="pswp__preloader__icn"> <div class="pswp__preloader__cut"> <div class="pswp__preloader__donut"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="pswp__share-modal pswp__share-modal--hidden pswp__single-tap"> <div class="pswp__share-tooltip"></div> </div> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--left" title="Previous (arrow left)"> </button> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--right" title="Next (arrow right)"> </button> <div class="pswp__caption"> <div class="pswp__caption__center"></div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>