การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

รับทําเว็บไซต์ ราคาเท่าไหร่

การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป  ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือผู้เข้าชมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเว็บไซต์เลยนะคะ เพราะถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่มีผู้ใช้งานก็ไม่มีประโยชน์อะไร  ในบทความนี้จึงอธิบายการออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดคะ

การออกแบบเว็บไซต์นั้น จะมีความแตกต่างกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปนะคะ เพราะถึงแม้ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัวหนังสือ รูปภาพเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เหมือนกันก็ตาม ดังนั้นเราต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆว่าสิ่งใดควรมีในเว็บไซต์ หรือไม่ควรมีในเว็บไซต์ โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงมีหัวข้อหลักๆดังนี้คะ

รับทำเว็บไซต์

 

ต้องจำไว้เสมอนะคะว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้น ไม่สามารถอ่านทุกข้อความที่เราเขียนในเว็บไซต์ได้ เพราะทุกคนจะทำเพียงแค่อ่านผ่านๆไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น แต่ละหัวข้อต้องแบ่งให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแบ่งเนื้อหาส่วนต่างๆออกจากกันได้

เว็บไซต์มีควรใช้สไตล์เดียวกันในการออกแบบหน้าของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานยังรู้ว่าอยู่ในเว็บไซต์เดิม และส่วนของเมนูก็ควรว่างไว้ในตำแหน่งที่เหมือนเดิม หรือไม่ต่างจากหน้าอื่นๆมากนักเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยการใช้งานเว็บไซต์นั่นเองคะ

เว็บไซต์ของเราต้องสามารถโหลดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว การใส่ภาพที่มากเกินไป ,pop up , ไฟล์ flash นอกจากจะทำให้เว็บของเราโหลดช้าแล้วยังส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถืออีกด้วย

เว็บไซต์ควรดูเป็นมิตร เพื่อเป็นจุดพักสายตาของผู้ใช้ อาจมีการแทรกรูปภาพ ไม่ควรใส่เนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือทั้งหมด หรือมีพื้นที่ว่างๆไว้ในเว็บไซต์บ้าง

ผู้ใช้งานเว็บไซต์แต่ละคนนั้นเข้ามาในเว็บเพื่อต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน เราควรให้ผู้ใช้งานหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่ายที่สุด นั้นคือการเข้าถึงข้อมูลไม่ควรให้ผู้ใช้คลิกมากเกินไป

การออกแบบงานกราฟิกควรจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ หลายครั้งที่ภาพประกอบในเนื้อหาเบี่ยงเบนความสนใจจากเนื้อหา และทำให้ผู้อ่านเข้าใจเพราะภาพไม่ตรงกับเนื้อหา ผู้ใช้งานอาจข้ามผ่านเนื้อหาส่วนนั้นไป เพราะเห็นว่าภาพที่แสดงอยู่ไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการ

ออกแบบเว็บไซต์

 

ชนิดของตัวหนังสือ font และสี ทั้งสีของพื้นหลัง และสีของตัวหนังสือเอง จะต้องทำให้ง่ายต่อการอ่านมากที่สุด วิธีการพิจารณาคือให้พื้นหลังเป็นสีสว่าง ส่วนสีตัวอักษรจะต้องเป็นสีทึบ หรือสีเข้ม

ตัวหนังสือหรือภาพที่มีการขยับ ปิดๆดับ Blink ไม่ควรนำมาใช้งานเพราะจะทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ และทำให้ผู้ใช้งานสนใจภาพที่ขยับมากว่าตัวเนื้อหา

ลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ หรือลิงก์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ไม่ควรนำมาแสดงผลนะคะ

เนื้อหาเป็นสำคัญที่สุด เนื้อหาควรมีคุณภาพ สามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้ แต่ถ้าเว็บไซต์ถูกจัดให้เป็นระบบและมีเนื้อหาที่มีคุณภาพย่อมทำให้เว็บไซต์นั้นมีคุณค่ามากกว่าคะ

อย่าให้ความสนใจกับกราฟิกในเว็บไซต์มากเกินไป ควรให้ความสำคัญกับการจัดว่างตำแหน่งของส่วนต่างๆในเว็บไซต์มากกว่า

อย่าให้ title ของแต่ละหน้ามีความเหมือนกัน รวมทั้งหัวข้อหลัก </p> <h1> ของแต่ละหน้าอย่าให้ซ้ำกัน เพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สะดุดตากับผู้ใช้งานมากที่สุด ถ้าหากเปิดหน้าใหม่มาแล้วมีหัวข้อแสดงเหมือนกัน ผู้ใช้งานอาจเข้าใจว่าเป็นหน้าเดิม หรือมีเนื้อหาซ้ำกัน ทำให้ไม่สนใจอ่านต่อไปได้</p> <p>ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ หากเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการเช่นเว็บไซต์บริษัท การใช้เขียนผิด สะกดผิดทำให้หมดความน่าเชื่อถือได้</p> <p>ควรให้ความสำคัญกับหน้าแรก ข้อมูลที่เราคิดว่าสำคัญควรมีไว้ในหน้าแรก หากผู้ใช้งานเว็บไซต์เปิดเข้ามาดูและพบว่าไม่เกี่ยวข้อกับเรื่องที่ตนต้องการ ผู้ใช้งานจะปิดหน้าเว็บไซต์ของเราทันที</p> <p>การออกแบบเว็บไซต์ควรกำหนดให้มีจุดสนใจในแต่ละหน้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านั้นๆได้ง่ายที่สุด เรา กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยความจริงใจ ใส่ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียด พัฒนาผลงานสร้างความแตกต่าง โดยยึดหลักการที่นำเอาผลลัพธ์อันได้แก่เป้าหมายผลประกอบการ ของลูกค้ามาเป็นจุดเริ่มต้นเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ</p> <p>โดย…เจ้าน้อย..</p> <p> </p> <div class="essb_links essb_displayed_bottom essb_share essb_template_default4-retina essb_template_glow-retina essb_1969808728 print-no" id="essb_displayed_bottom_1969808728" data-essb-postid="66328" data-essb-position="bottom" data-essb-button-style="button" data-essb-template="default4-retina essb_template_glow-retina" data-essb-counter-pos="hidden" data-essb-url="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/" data-essb-fullurl="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/" data-essb-instance="1969808728"><ul class="essb_links_list"><li class="essb_item essb_link_facebook nolightbox"> <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fgraphicbuffet.co.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a-website%2F&t=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A+Website+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B" title="Share on Facebook" onclick="essb.window('https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fgraphicbuffet.co.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a-website%2F&t=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A+Website+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B','facebook','1969808728'); return false;" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow" class="nolightbox" ><span class="essb_icon essb_icon_facebook"></span><span class="essb_network_name">Facebook</span></a></li><li class="essb_item essb_link_twitter nolightbox"> <a href="#" title="Share on Twitter" onclick="essb.window('https://twitter.com/intent/tweet?text=การออกแบบ%20Website%20เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป&url=https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/&counturl=https%3A%2F%2Fgraphicbuffet.co.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a-website%2F','twitter','1969808728'); return false;" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow" class="nolightbox" ><span class="essb_icon essb_icon_twitter"></span><span class="essb_network_name">Twitter</span></a></li><li class="essb_item essb_link_pinterest nolightbox"> <a href="#" title="Share on Pinterest" onclick="essb.pinterest_picker('1969808728'); return false;" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow" class="nolightbox" ><span class="essb_icon essb_icon_pinterest"></span><span class="essb_network_name">Pinterest</span></a></li><li class="essb_item essb_link_linkedin nolightbox"> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A+Website+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B&url=https%3A%2F%2Fgraphicbuffet.co.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a-website%2F" title="Share on LinkedIn" onclick="essb.window('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A+Website+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B&url=https%3A%2F%2Fgraphicbuffet.co.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a-website%2F','linkedin','1969808728'); return false;" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow" class="nolightbox" ><span class="essb_icon essb_icon_linkedin"></span><span class="essb_network_name">LinkedIn</span></a></li></ul></div><div class="sharedaddy sd-sharing-enabled"><div class="robots-nocontent sd-block sd-social sd-social-icon-text sd-sharing"><h3 class="sd-title">Share this:</h3><div class="sd-content"><ul><li class="share-twitter"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-twitter-66328" class="share-twitter sd-button share-icon" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/?share=twitter" target="_blank" title="Click to share on Twitter"><span>Twitter</span></a></li><li class="share-facebook"><a rel="nofollow noopener noreferrer" data-shared="sharing-facebook-66328" class="share-facebook sd-button share-icon" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/?share=facebook" target="_blank" title="Click to share on Facebook"><span>Facebook</span></a></li><li class="share-end"></li></ul></div></div></div> </div> <div class="meta-content"> <div class="tags"><span class="tags-label">Tags:</span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/" rel="tag">การออกแบบเว็บไซต์</a></div> <div class="blog-social-sharing"> <a class="tt_button btn-facebook" target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/"> <span class="btn-text"> <i class="fa fa-facebook"></i> Share on Facebook </span> </a> <a class="tt_button btn-twitter" target="_blank" href="https://twitter.com/share?url=https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/"> <span class="btn-text"> <i class="fa fa-twitter"></i> Share on Twitter </span> </a> <a class="tt_button btn-linkedin" target="_blank" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/"> <span class="btn-text"> <i class="fa fa-linkedin"></i> Share on LinkedIn </span> </a> </div> <div class="navigation pagination"> <a class="prev" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%8c/" rel="prev">Previous</a> <a class="next" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9c%e0%b8%a5-8-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad/" rel="next">Next</a> </div> </div> </div> </article> <div class="page-content comments-content"> </div> </div> </div> <section class="related-posts"> <div class="container"> <div class="related-title"> <h3>บทความที่คุณอาจชอบ</h3> </div> <div class="related-content owlslider-related-posts"> <article id="post-66594" class="post-66594 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/" title="เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์ รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ"><img width="1532" height="794" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์-รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์ รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์-รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ.jpg?w=1532&ssl=1 1532w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์-รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์-รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ.jpg?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์-รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ.jpg?resize=1024%2C531&ssl=1 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 1532px) 100vw, 1532px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์-รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/" title="เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์ รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ">เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์ รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/" title="เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์ รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ">18 ธันวาคม 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/" title="เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์ รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ">เทคนิคการเตรียมงานพิมพ์ รายงานประจำปีแบบมืออาชีพ</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66580" class="post-66580 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-facebook-messenger/" title="การใช้ Facebook Messenger ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ"><img width="1532" height="794" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การใช้-Facebook-Messenger-ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="การใช้ Facebook Messenger ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การใช้-Facebook-Messenger-ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ.jpg?w=1532&ssl=1 1532w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การใช้-Facebook-Messenger-ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การใช้-Facebook-Messenger-ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ.jpg?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การใช้-Facebook-Messenger-ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ.jpg?resize=1024%2C531&ssl=1 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 1532px) 100vw, 1532px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การใช้-Facebook-Messenger-ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-facebook-messenger/" title="การใช้ Facebook Messenger ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ">การใช้ Facebook Messenger ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-facebook-messenger/" title="การใช้ Facebook Messenger ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ">20 พฤศจิกายน 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-facebook-messenger/" title="การใช้ Facebook Messenger ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ">การใช้ Facebook Messenger ให้เกิดผลตอบรับที่ดีต่อธุรกิจ</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-facebook-messenger/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66569" class="post-66569 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99/" title="บรรจุภัณฑ์ชั้นใน มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรในการออกแบบ"><img width="851" height="440" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/11/บรรจุภัณฑ์ชั้นในมีความสำคัญอย่างไรในการออกแบบ-01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="บรรจุภัณฑ์ชั้นในมีความสำคัญอย่างไรในการออกแบบ" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/11/บรรจุภัณฑ์ชั้นในมีความสำคัญอย่างไรในการออกแบบ-01.jpg?w=851&ssl=1 851w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/11/บรรจุภัณฑ์ชั้นในมีความสำคัญอย่างไรในการออกแบบ-01.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/11/บรรจุภัณฑ์ชั้นในมีความสำคัญอย่างไรในการออกแบบ-01.jpg?resize=300%2C155&ssl=1 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 851px) 100vw, 851px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/11/บรรจุภัณฑ์ชั้นในมีความสำคัญอย่างไรในการออกแบบ-01.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99/" title="บรรจุภัณฑ์ชั้นใน มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรในการออกแบบ">บรรจุภัณฑ์ชั้นใน มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรในการออกแบบ</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99/" title="บรรจุภัณฑ์ชั้นใน มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรในการออกแบบ">19 พฤศจิกายน 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99/" title="บรรจุภัณฑ์ชั้นใน มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรในการออกแบบ">บรรจุภัณฑ์ชั้นใน มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างไรในการออกแบบ</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66550" class="post-66550 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design tag-ai tag-eps tag-jpg tag-png tag-psd tag-937 tag-938" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c/" title="รวมสกุลไฟล์ ที่ใช้ในการออกแบบ และการนำไปใช้ให้เหมาะสม"><img width="1532" height="794" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/บทความ-1532x794px1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/บทความ-1532x794px1.jpg?w=1532&ssl=1 1532w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/บทความ-1532x794px1.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/บทความ-1532x794px1.jpg?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/บทความ-1532x794px1.jpg?resize=1024%2C531&ssl=1 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 1532px) 100vw, 1532px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/บทความ-1532x794px1.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c/" title="รวมสกุลไฟล์ ที่ใช้ในการออกแบบ และการนำไปใช้ให้เหมาะสม">รวมสกุลไฟล์ ที่ใช้ในการออกแบบ และการนำไปใช้ให้เหมาะสม</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c/" title="รวมสกุลไฟล์ ที่ใช้ในการออกแบบ และการนำไปใช้ให้เหมาะสม">14 พฤศจิกายน 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c/" title="รวมสกุลไฟล์ ที่ใช้ในการออกแบบ และการนำไปใช้ให้เหมาะสม">รวมสกุลไฟล์ ที่ใช้ในการออกแบบ และการนำไปใช้ให้เหมาะสม</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66577" class="post-66577 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88/" title="อินสตาแกรมสตอรี่ กับลูกเล่นใหม่ๆที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง"><img width="1532" height="794" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/20181108_instagram-story.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="รับออกแบบแบนเนอร์ รับเขียนบทความ" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/20181108_instagram-story.jpg?w=1532&ssl=1 1532w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/20181108_instagram-story.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/20181108_instagram-story.jpg?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/20181108_instagram-story.jpg?resize=1024%2C531&ssl=1 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 1532px) 100vw, 1532px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/20181108_instagram-story.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88/" title="อินสตาแกรมสตอรี่ กับลูกเล่นใหม่ๆที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง">อินสตาแกรมสตอรี่ กับลูกเล่นใหม่ๆที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88/" title="อินสตาแกรมสตอรี่ กับลูกเล่นใหม่ๆที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง">9 พฤศจิกายน 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88/" title="อินสตาแกรมสตอรี่ กับลูกเล่นใหม่ๆที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง">อินสตาแกรมสตอรี่ กับลูกเล่นใหม่ๆที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66596" class="post-66596 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a/" title="เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ"><img width="1532" height="794" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เคล็ดลับการอ่านงบ-การเงิน-ในรายงานประจำปี-แบบง่ายๆ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เคล็ดลับการอ่านงบ-การเงิน-ในรายงานประจำปี-แบบง่ายๆ.jpg?w=1532&ssl=1 1532w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เคล็ดลับการอ่านงบ-การเงิน-ในรายงานประจำปี-แบบง่ายๆ.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เคล็ดลับการอ่านงบ-การเงิน-ในรายงานประจำปี-แบบง่ายๆ.jpg?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เคล็ดลับการอ่านงบ-การเงิน-ในรายงานประจำปี-แบบง่ายๆ.jpg?resize=1024%2C531&ssl=1 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 1532px) 100vw, 1532px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เคล็ดลับการอ่านงบ-การเงิน-ในรายงานประจำปี-แบบง่ายๆ.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a/" title="เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ">เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a/" title="เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ">6 พฤศจิกายน 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a/" title="เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ">เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66563" class="post-66563 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87/" title="ธีมสีไหนใช้แล้วปัง 10 โทนสีสำหรับหน้าหนาวที่ใช้แล้วเข้ากับบรรยากาศ"><img width="1920" height="1024" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/facebook_feed_01.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/facebook_feed_01.jpg?w=1920&ssl=1 1920w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/facebook_feed_01.jpg?resize=150%2C80&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/facebook_feed_01.jpg?resize=300%2C160&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/facebook_feed_01.jpg?resize=1024%2C546&ssl=1 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/facebook_feed_01.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87/" title="ธีมสีไหนใช้แล้วปัง 10 โทนสีสำหรับหน้าหนาวที่ใช้แล้วเข้ากับบรรยากาศ">ธีมสีไหนใช้แล้วปัง 10 โทนสีสำหรับหน้าหนาวที่ใช้แล้วเข้ากับบรรยากาศ</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87/" title="ธีมสีไหนใช้แล้วปัง 10 โทนสีสำหรับหน้าหนาวที่ใช้แล้วเข้ากับบรรยากาศ">24 ตุลาคม 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87/" title="ธีมสีไหนใช้แล้วปัง 10 โทนสีสำหรับหน้าหนาวที่ใช้แล้วเข้ากับบรรยากาศ">ธีมสีไหนใช้แล้วปัง 10 โทนสีสำหรับหน้าหนาวที่ใช้แล้วเข้ากับบรรยากาศ</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66571" class="post-66571 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87/" title="โรคร่าเริง มารู้จักกับโรคยอดฮิตทำลายสุขภาพของคนยุคนี้กันเถอะ"><img width="1980" height="1027" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/โรคร่าเริง_บทความ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="โรคร่าเริง มารู้จักกับโรคยอดฮิตทำลายสุขภาพของคนยุคนี้กันเถอะ" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/โรคร่าเริง_บทความ.jpg?w=1980&ssl=1 1980w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/โรคร่าเริง_บทความ.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/โรคร่าเริง_บทความ.jpg?resize=300%2C156&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/โรคร่าเริง_บทความ.jpg?resize=1024%2C531&ssl=1 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 1980px) 100vw, 1980px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/โรคร่าเริง_บทความ.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87/" title="โรคร่าเริง มารู้จักกับโรคยอดฮิตทำลายสุขภาพของคนยุคนี้กันเถอะ">โรคร่าเริง มารู้จักกับโรคยอดฮิตทำลายสุขภาพของคนยุคนี้กันเถอะ</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87/" title="โรคร่าเริง มารู้จักกับโรคยอดฮิตทำลายสุขภาพของคนยุคนี้กันเถอะ">19 ตุลาคม 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87/" title="โรคร่าเริง มารู้จักกับโรคยอดฮิตทำลายสุขภาพของคนยุคนี้กันเถอะ">โรคร่าเริง มารู้จักกับโรคยอดฮิตทำลายสุขภาพของคนยุคนี้กันเถอะ</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66598" class="post-66598 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/" title="ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน"><img width="1980" height="1024" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/GBWeb_Content-Week3_resize.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="ความแตกต่างของ รายงานประจำปี กับ รายงานทางการเงิน" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/GBWeb_Content-Week3_resize.jpg?w=1980&ssl=1 1980w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/GBWeb_Content-Week3_resize.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/GBWeb_Content-Week3_resize.jpg?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/GBWeb_Content-Week3_resize.jpg?resize=1024%2C530&ssl=1 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 1980px) 100vw, 1980px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/GBWeb_Content-Week3_resize.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/" title="ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน">ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/" title="ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน">18 ตุลาคม 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/" title="ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน">ความแตกต่างของรายงาน ประจำปี กับรายงานทางการเงิน</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66574" class="post-66574 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/" title="เทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด"><img width="1980" height="1027" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการสร้างแบรนด์-ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="เทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการสร้างแบรนด์-ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด.jpg?w=1980&ssl=1 1980w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการสร้างแบรนด์-ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการสร้างแบรนด์-ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด.jpg?resize=300%2C156&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการสร้างแบรนด์-ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด.jpg?resize=768%2C398&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการสร้างแบรนด์-ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด.jpg?resize=1024%2C531&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการสร้างแบรนด์-ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด.jpg?resize=610%2C316&ssl=1 610w" data-lazy-sizes="(max-width: 1980px) 100vw, 1980px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/เทคนิคการสร้างแบรนด์-ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/" title="เทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด">เทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/" title="เทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด">16 ตุลาคม 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/" title="เทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด">เทคนิคการสร้างแบรนด์ ให้เข้าถึงลูกค้าและเป็นที่น่าจดจำได้มากที่สุด</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66570" class="post-66570 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84-gen-me-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/" title="ยุค Gen Me ยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทพลต่อการตลาด"><img width="1980" height="1024" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/ยุคGenMeยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="ยุคGenMeยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/ยุคGenMeยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด.jpg?w=1980&ssl=1 1980w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/ยุคGenMeยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/ยุคGenMeยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด.jpg?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/ยุคGenMeยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด.jpg?resize=768%2C397&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/ยุคGenMeยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด.jpg?resize=1024%2C530&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/ยุคGenMeยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด.jpg?resize=610%2C315&ssl=1 610w" data-lazy-sizes="(max-width: 1980px) 100vw, 1980px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/ยุคGenMeยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84-gen-me-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/" title="ยุค Gen Me ยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทพลต่อการตลาด">ยุค Gen Me ยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทพลต่อการตลาด</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84-gen-me-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/" title="ยุค Gen Me ยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทพลต่อการตลาด">15 ตุลาคม 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84-gen-me-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/" title="ยุค Gen Me ยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทพลต่อการตลาด">ยุค Gen Me ยุคของคนสายพันธุ์ใหม่ที่มีอิทพลต่อการตลาด</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84-gen-me-%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66559" class="post-66559 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design tag-139 tag-941 tag-942" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/" title="10 แนวโน้มเทรนด์ แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี 2018"><img width="1532" height="794" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/10-แนวโน้มเทรนด์-แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี-2018-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="10-แนวโน้มเทรนด์-แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี-2018" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/10-แนวโน้มเทรนด์-แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี-2018-1.png?w=1532&ssl=1 1532w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/10-แนวโน้มเทรนด์-แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี-2018-1.png?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/10-แนวโน้มเทรนด์-แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี-2018-1.png?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/10-แนวโน้มเทรนด์-แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี-2018-1.png?resize=768%2C398&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/10-แนวโน้มเทรนด์-แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี-2018-1.png?resize=1024%2C531&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/10-แนวโน้มเทรนด์-แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี-2018-1.png?resize=610%2C316&ssl=1 610w" data-lazy-sizes="(max-width: 1532px) 100vw, 1532px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/10-แนวโน้มเทรนด์-แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี-2018-1.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/" title="10 แนวโน้มเทรนด์ แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี 2018">10 แนวโน้มเทรนด์ แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี 2018</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/" title="10 แนวโน้มเทรนด์ แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี 2018">13 ตุลาคม 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/" title="10 แนวโน้มเทรนด์ แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี 2018">10 แนวโน้มเทรนด์ แพคเกจจิ้งดีไซน์ที่กำลังมาแรงในปี 2018</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66589" class="post-66589 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design tag--domain-name tag-957 tag-958" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%94-domain-name/" title="การจด Domain Name ชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ"><img width="1980" height="1024" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/การจด-Domain-Name-ชื่อโดเมน-ชื่อเว็บไซต์-สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/การจด-Domain-Name-ชื่อโดเมน-ชื่อเว็บไซต์-สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ.jpg?w=1980&ssl=1 1980w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/การจด-Domain-Name-ชื่อโดเมน-ชื่อเว็บไซต์-สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ.jpg?resize=150%2C78&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/การจด-Domain-Name-ชื่อโดเมน-ชื่อเว็บไซต์-สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ.jpg?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/การจด-Domain-Name-ชื่อโดเมน-ชื่อเว็บไซต์-สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ.jpg?resize=768%2C397&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/การจด-Domain-Name-ชื่อโดเมน-ชื่อเว็บไซต์-สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ.jpg?resize=1024%2C530&ssl=1 1024w" data-lazy-sizes="(max-width: 1980px) 100vw, 1980px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/การจด-Domain-Name-ชื่อโดเมน-ชื่อเว็บไซต์-สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ.jpg?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%94-domain-name/" title="การจด Domain Name ชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ">การจด Domain Name ชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%94-domain-name/" title="การจด Domain Name ชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ">8 ตุลาคม 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%94-domain-name/" title="การจด Domain Name ชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ">การจด Domain Name ชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%94-domain-name/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66544" class="post-66544 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design tag-google-map tag-920" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%87/" title="สร้างแผนที่ บนเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Google Map"><img width="4148" height="2048" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย Google map" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png?w=4148&ssl=1 4148w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png?resize=150%2C74&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png?resize=300%2C148&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png?resize=768%2C379&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png?resize=1024%2C506&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png?resize=1280%2C632&ssl=1 1280w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png?w=2480 2480w, https://i1.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png?w=3720 3720w" data-lazy-sizes="(max-width: 4148px) 100vw, 4148px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/การสร้างแผนที่เว็บไซต์ด้วย-Google-map.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%87/" title="สร้างแผนที่ บนเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Google Map">สร้างแผนที่ บนเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Google Map</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%87/" title="สร้างแผนที่ บนเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Google Map">6 ตุลาคม 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%87/" title="สร้างแผนที่ บนเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Google Map">สร้างแผนที่ บนเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Google Map</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%87/">Read more</a> </div> </div>--> </article> <article id="post-66572" class="post-66572 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-web-design tag-coffee-shop tag-its-happened-to-be-a-closet tag-tcdc tag-tcdc- tag-967 tag-968 tag-971 tag-972 tag-963 tag-966 tag-965 tag-969 tag-975 tag-970" > <div class="entry-image"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/5-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94/" title="5 สถานที่เด็ด สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ครีเอทีฟ"><img width="1920" height="1080" src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/5-สถานที่เด็ด-สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ-ให.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image jetpack-lazy-image" alt="5 สถานที่เด็ด สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ครีเอทีฟ" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/5-สถานที่เด็ด-สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ-ให.png?w=1920&ssl=1 1920w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/5-สถานที่เด็ด-สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ-ให.png?resize=150%2C84&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/5-สถานที่เด็ด-สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ-ให.png?resize=300%2C169&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/5-สถานที่เด็ด-สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ-ให.png?resize=768%2C432&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/5-สถานที่เด็ด-สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ-ให.png?resize=1024%2C576&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/5-สถานที่เด็ด-สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ-ให.png?resize=1280%2C720&ssl=1 1280w" data-lazy-sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" data-lazy-src="https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/09/5-สถานที่เด็ด-สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ-ให.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" /></a> </div> <div class="relate-title"> <a href="https://graphicbuffet.co.th/5-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94/" title="5 สถานที่เด็ด สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ครีเอทีฟ">5 สถานที่เด็ด สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ครีเอทีฟ</a> </div> <!--<div class="entry-wrapper "> <div class="entry-meta"> <span class="published"><span class="fa fa-clock-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/5-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94/" title="5 สถานที่เด็ด สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ครีเอทีฟ">29 กันยายน 2018</a></span> <span class="blog-label"><span class="fa fa-folder-open-o"></span><a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" rel="category tag">web design</a></span> </div> <h4 class="blog-single-title"><a href="https://graphicbuffet.co.th/5-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94/" title="5 สถานที่เด็ด สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ครีเอทีฟ">5 สถานที่เด็ด สำหรับแสวงหาไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ครีเอทีฟ</a></h4> <div class="entry-content"> <a class="post-link" href="https://graphicbuffet.co.th/5-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94/">Read more</a> </div> </div>--> </article> </div> </div> </section> </div> <footer id="footer" class="classic"> <div class="upper-footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3 first-widget-area"> <div id="text-16" class="footer_widget widget_text"><h5 class="widget-title"><span>สำนักงานใหญ่</span></h5> <div class="textwidget"><p>บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จำกัด<br /> 199/86 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์<br /> เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230<br /> เลขประจำตัวผู้เสียกาษี:<br /> 0105558146426</p> </div> </div><div id="text-17" class="footer_widget widget_text"><h5 class="widget-title"><span>ติดต่อเรา</span></h5> <div class="textwidget"><p>มือถือ : 082 789 4289<br /> สำนักงาน : 02 944 5661</p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3 second-widget-area"> <div id="text-18" class="footer_widget widget_text"><h5 class="widget-title"><span>วันเวลาทำการ</span></h5> <div class="textwidget"><p>วันทำการ: วันจันทร์-วันเสาร์<br /> เวลา: 10:00 – 19:00 น.</p> </div> </div><div id="text-15" class="footer_widget widget_text"><h5 class="widget-title"><span>ส่งข้อความถึงเรา</span></h5> <div class="textwidget"><p>อีเมล : <a href="mailto:info@graphicbuffet.co.th">info@graphicbuffet.co.th</a><br /> สมัครงาน : <a href="mailto:job@graphicbuffet.co.th">job@graphicbuffet.co.th</a><br /> เพิ่มเพื่อน : <a href="http://line.me/ti/p/%40graphicbuffet"><img class="alignnone wp-image-70121 jetpack-lazy-image" style="margin: 6px 0;" src="https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/Base.png?resize=137%2C26&ssl=1" alt width="137" height="26" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/Base.png?resize=137%2C26&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"><noscript><img class="alignnone wp-image-70121" style="margin: 6px 0;" src="https://i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2018/10/Base.png?resize=137%2C26&ssl=1" alt="" width="137" height="26" data-recalc-dims="1" /></noscript></a></p> </div> </div><div id="custom_html-6" class="widget_text footer_widget widget_custom_html"><div class="textwidget custom-html-widget"><div style=" margin-top:10px;"></div></div></div><div id="redux-social-icons-display-5" class="footer_widget redux-social-icons-display"> <ul class="redux-social-media-list clearfix"> <li><a target='_blank' href='https://www.facebook.com/graphicbuffet.co.th/'><i class="fa fa-facebook-square" style='color:rgb(255, 255, 255);background-color:transparent;' title=""></i></a></li><li><a target='_blank' href='https://plus.google.com/u/0/+GraphicBuffetcoth'><i class="fa fa-google-plus" style='color:rgb(255, 255, 255);background-color:transparent;' title=""></i></a></li><li><a target='_blank' href='https://www.instagram.com/graphicbuffet/'><i class="fa fa-instagram" style='color:rgb(255, 255, 255);background-color:transparent;' title=""></i></a></li><li><a target='_blank' href='https://twitter.com/graphicbuffet'><i class="fa fa-twitter-square" style='color:rgb(255, 255, 255);background-color:transparent;' title=""></i></a></li><li><a target='_blank' href='https://www.youtube.com/channel/UCFTolcQdo6ENXeSgdzU0gbA/videos?view_as=subscriber'><i class="fa fa-youtube-play" style='color:rgb(255, 255, 255);background-color:transparent;' title=""></i></a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3 third-widget-area"> <div id="nav_menu-7" class="footer_widget widget_nav_menu"><h5 class="widget-title"><span>บริการของเรา</span></h5><div class="menu-our-services-container"><ul id="menu-our-services" class="menu"><li id="menu-item-69860" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-69860"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/">รับออกแบบเว็บไซต์</a></li> <li id="menu-item-64825" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-64825"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/">รับดูแลเว็บไซต์</a></li> <li id="menu-item-69856" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-69856"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c/">รับออกแบบบรรจุภัณฑ์</a></li> <li id="menu-item-69857" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-69857"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/">รับพิมพ์กล่อง</a></li> <li id="menu-item-69858" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-69858"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-banner/">รับออกแบบ Banner</a></li> <li id="menu-item-69859" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-69859"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-logo/">รับออกแบบ Logo</a></li> <li id="menu-item-69861" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-69861"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-google-ads/">รับทำ Google Adwords</a></li> <li id="menu-item-69862" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-69862"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/">รับทำ SEO</a></li> <li id="menu-item-75335" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-75335"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/">บทความ</a></li> </ul></div></div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3 forth-widget-area"> <div id="nav_menu-6" class="footer_widget widget_nav_menu"><h5 class="widget-title"><span>ช่วยเหลือ</span></h5><div class="menu-about-container"><ul id="menu-about" class="menu"><li id="menu-item-64814" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-64814"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/">เกี่ยวกับเรา</a></li> <li id="menu-item-64815" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-64815"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/">ติดต่อเรา</a></li> <li id="menu-item-70060" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-70060"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/">บริการของเรา</a></li> <li id="menu-item-64817" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-64817"><a href="https://graphicbuffet.co.th/request-quotation/">ขอใบเสนอราคา</a></li> <li id="menu-item-67930" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-67930"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/">วิธีการชำระเงิน</a></li> <li id="menu-item-67977" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-67977"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/">ตำแหน่งที่เปิดรับ</a></li> <li id="menu-item-69864" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-69864"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/">ผลงานของเรา</a></li> <li id="menu-item-74262-th" class="lang-item lang-item-999 lang-item-th current-lang lang-item-first menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-74262-th"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website/" hreflang="th" lang="th">ภาษาไทย</a></li> <li id="menu-item-74262-en" class="lang-item lang-item-996 lang-item-en no-translation menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-74262-en"><a href="https://graphicbuffet.co.th/en/" hreflang="en-US" lang="en-US">English</a></li> </ul></div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="lower-footer"> <div class="container"> <div class="pull-left"> <span> © สงวนลิขสิทธ์ 2559 - 2562 บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จำกัด </span> </div> <div class="pull-right"> <ul id="menu-footer-menu" class="navbar-footer"><li id="menu-item-6387" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-6387"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7/">นโยบายความเป็นส่วนตัว</a></li> <li id="menu-item-6386" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-6386"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89/">นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน</a></li> <li id="menu-item-75716" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-75716"><a href="https://graphicbuffet.co.th/cancel_policy/">นโยบายการยกเลิกบริการ</a></li> <li id="menu-item-69867" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-69867"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/">แผนผังเว็บไซต์</a></li> </ul> </div> </div> </div> </footer> <div class="back-to-top"> <i class="fa fa-angle-up"></i> </div> <script type="text/javascript"> var ajaxRevslider; jQuery(document).ready(function() { // CUSTOM AJAX CONTENT LOADING FUNCTION ajaxRevslider = function(obj) { // obj.type : Post Type // obj.id : ID of Content to Load // obj.aspectratio : The Aspect Ratio of the Container / Media // obj.selector : The Container Selector where the Content of Ajax will be injected. It is done via the Essential Grid on Return of Content var content = ''; var data = { action: 'revslider_ajax_call_front', client_action: 'get_slider_html', token: '226380a1a0', type: obj.type, id: obj.id, aspectratio: obj.aspectratio }; // SYNC AJAX REQUEST jQuery.ajax({ type: 'post', url: 'https://graphicbuffet.co.th/wp-admin/admin-ajax.php', dataType: 'json', data: data, async: false, success: function(ret, textStatus, XMLHttpRequest) { if(ret.success == true) content = ret.data; }, error: function(e) { console.log(e); } }); // FIRST RETURN THE CONTENT WHEN IT IS LOADED !! return content; }; // CUSTOM AJAX FUNCTION TO REMOVE THE SLIDER var ajaxRemoveRevslider = function(obj) { return jQuery(obj.selector + ' .rev_slider').revkill(); }; // EXTEND THE AJAX CONTENT LOADING TYPES WITH TYPE AND FUNCTION if (jQuery.fn.tpessential !== undefined) if(typeof(jQuery.fn.tpessential.defaults) !== 'undefined') jQuery.fn.tpessential.defaults.ajaxTypes.push({type: 'revslider', func: ajaxRevslider, killfunc: ajaxRemoveRevslider, openAnimationSpeed: 0.3}); // type: Name of the Post to load via Ajax into the Essential Grid Ajax Container // func: the Function Name which is Called once the Item with the Post Type has been clicked // killfunc: function to kill in case the Ajax Window going to be removed (before Remove function ! // openAnimationSpeed: how quick the Ajax Content window should be animated (default is 0.3) }); </script> <!--Code generated by SNIP (Structured Data Plugin) for WordPress. See rich-snippets.io for more information.Post ID is 66811.--><script data-snippet_id="snip-global-article" type="application/ld+json">{"image":{"url":"https:\/\/i2.wp.com\/graphicbuffet.co.th\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/shutterstock_367645805.jpg?fit=500%2C313&ssl=1","height":"313","width":"500","@context":"http:\/\/schema.org","@type":"ImageObject"},"publisher":{"url":"https:\/\/graphicbuffet.co.th","name":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e04\u0e23\u0e1a\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23","logo":{"url":"https:\/\/i2.wp.com\/graphicbuffet.co.th\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/cropped-logogb.png?fit=100%2C100&ssl=1","height":"100","width":"100","@context":"http:\/\/schema.org","@type":"ImageObject"},"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Organization"},"dateModified":"2016-12-16T00:00:00+07:00","author":{"url":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/author\/geng\/","name":"geng","@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Person"},"mainEntityOfPage":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website\/","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a Website \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e21\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e22\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30","datePublished":"2016-12-16T00:00:00+07:00","headline":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a Website \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","articleBody":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a Website \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b \u00a0\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e21\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e22\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e16\u0e36\u0e07\u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e08\u0e30\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e14\u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 \u00a0\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e36\u0e07\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c \u0e42\u0e14\u0e22\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e30\n\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e15\u0e01\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e16\u0e36\u0e07\u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e43\u0e14\u0e04\u0e27\u0e23\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e21\u0e35\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e46\u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e04\u0e30\n\n \n\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e33\u0e44\u0e27\u0e49\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e46\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\n\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e23\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e01\u0e47\u0e04\u0e27\u0e23\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46\u0e21\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e38\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e19\u0e31\u0e48\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e30\n\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e14\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b ,pop up , \u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c flash \u0e19\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\n\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e23\u0e14\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e38\u0e14\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e15\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e35\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\n\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e15\u0e01\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e04\u0e27\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49\u0e42\u0e14\u0e22\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b\n\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e04\u0e27\u0e23\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e2d\u0e14\u0e04\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e40\u0e1a\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e23\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\n\n \n\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d font \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e35 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e35\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e04\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e36\u0e1a \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\n\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e31\u0e1a \u0e1b\u0e34\u0e14\u0e46\u0e14\u0e31\u0e1a Blink \u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e33\u0e04\u0e32\u0e0d \u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e22\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\n\u0e25\u0e34\u0e07\u0e01\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e07\u0e01\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30\n\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e27\u0e23\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e36\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e16\u0e39\u0e01\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e35\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e30\n\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b \u0e04\u0e27\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49 title \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e0b\u0e49\u0e33\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e38\u0e14\u0e15\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e21\u0e32\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e21\u0e35\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e35\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e0b\u0e49\u0e33\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\n\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1c\u0e34\u0e14 \u0e2a\u0e30\u0e01\u0e14\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\n\u0e04\u0e27\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e04\u0e27\u0e23\u0e21\u0e35\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e1a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e08\u0e30\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\n\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e23\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e46\u0e44\u0e14\u0e49\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e40\u0e23\u0e32 \u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e01 \u0e1a\u0e38\u0e1f\u0e40\u0e1f\u0e48\u0e15\u0e4c\u00a0 \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e41\u0e01\u0e48\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e43\u0e08 \u0e43\u0e2a\u0e48\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14 \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e15\u0e01\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e22\u0e36\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e38\u0e14\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e15\u0e49\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\n\u0e42\u0e14\u0e22...\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22..\n ","@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article"}</script> <!-- BEGIN LOGO AREA --> <!-- END LOGO AREA --> <!-- BEGIN MENU BAR --> <div class="touchy-wrapper"> <!-- BEGIN BACK BUTTON --> <div class="touchy-back-button" onClick="history.back()"> <span class="touchy-back-text-label-offset"> <div class="touchy-default-back"></div> </span> </div> <!-- END BACK BUTTON --> <!-- BEGIN CALL BUTTON --> <a href="tel:0827894289 " class="touchy-call-button"> <span class="touchy-call-text-label-offset"> <i class="fa fa-phone"></i> </span> </a> <!-- END CALL BUTTON --> <!-- BEGIN EMAIL BUTTON --> <a target="_blank" href="http://line.me/ti/p/%40graphicbuffet" class="touchy-email-button"> <span class="touchy-email-text-label-offset"> <i class="fa fa-line"></i> </span> </a> <!-- END EMAIL BUTTON --> <!-- BEGIN SEARCH BUTTON --> <a href="" class="touchy-search-button touchy-toggle-search"> <span class="touchy-search-text-label-offset"> <i class="fa fa-search"></i> </span> </a> <!-- END SEARCH BUTTON --> <!-- BEGIN MENU BUTTON --> <div href="" class="touchy-menu-button touchy-toggle-menu"> <div class="touchy-menu-tooltip"></div> <span class="touchy-menu-text-label-offset"> <div class="touchy-default-menu"></div> </span> </div> <!-- END MENU BUTTON --> </div> <!-- END MENU BAR --> <!-- BEGIN ACCORDION MENU --> <div class="touchy-by-bonfire-wrapper"> <div class="touchy-overlay"><div class="touchy-overlay-inner"></div></div> <div class="touchy-by-bonfire smooth-scroll"> <!-- BEGIN WIDGETS --> <!-- END WIDGETS --> <div class="menu-menu-apple-container"><ul id="menu-menu-apple-1" class="menu"><li id="menu-item-70860" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-has-children"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/">Website<div class="touchy-menu-item-description"></div></a> <ul class="sub-menu"> <li id="menu-item-70866" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/">รับทำเว็บบริษัท<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70864" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87/">รับทำเว็บขายของ<div class="touchy-menu-item-description"></div></a> <ul class="sub-menu"> <li id="menu-item-75545" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/custom-design/">Custom Design<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> </ul> </li> <li id="menu-item-70863" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-landing-page/">รับทำ landing page<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70869" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/">รับดูแลเว็บไซต์<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70861" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/salepage/">Sale page<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-73265" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/">รับสอนทำเว็บไซต์<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-73264" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9/">รับแปลภาษาอังกฤษ<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70877" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2-hosting/">ให้เช่า Hosting<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70878" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2-vps/">ให้เช่า VPS<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70876" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2-cloud/">ให้เช่า Cloud<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70879" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99/">รับจดโดเมน<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70882" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/ssl-certificate/">SSL Certificate<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> </ul> </li> <li id="menu-item-70873" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c/">Packaging<div class="touchy-menu-item-description"></div></a> <ul class="sub-menu"> <li id="menu-item-70870" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-logo/">Logo<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70890" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-banner/">Banner<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70871" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-sticker-line/">Sticker LINE<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-72954" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/infographic/">Infographic<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70872" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%81/">Motion<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70875" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%98/">Event<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> </ul> </li> <li id="menu-item-70888" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/">Marketing<div class="touchy-menu-item-description"></div></a> <ul class="sub-menu"> <li id="menu-item-70886" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-google-ads/">รับทำ Google Adwords<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70883" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3-seo/">รับทำ SEO<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70880" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/facebook-ads/">Facebook ads<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-76180" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รับดูแล-line/">รับดูแล LINE@<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70885" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1/">รับเขียนบทความ<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> </ul> </li> <li id="menu-item-71144" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children"><a href="#">Printing<div class="touchy-menu-item-description"></div></a> <ul class="sub-menu"> <li id="menu-item-70893" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/">รับพิมพ์กล่อง<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-70892" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b9%8c/">รับผลิตซองฟอยล์<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-74936" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2/">รับทำกระเป๋าผ้า<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> </ul> </li> <li id="menu-item-70997" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/">Portfolio<div class="touchy-menu-item-description"></div></a> <ul class="sub-menu"> <li id="menu-item-73266" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94/">ผลงานทั้งหมด<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> </ul> </li> <li id="menu-item-70996" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://graphicbuffet.co.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/">Contact us<div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> <li id="menu-item-75159-en" class="lang-item lang-item-996 lang-item-en no-translation lang-item-first menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom"><a href="https://graphicbuffet.co.th/en/"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAALCAIAAAD5gJpuAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAHzSURBVHjaYkxOP8IAB//+Mfz7w8Dwi4HhP5CcJb/n/7evb16/APL/gRFQDiAAw3JuAgAIBEDQ/iswEERjGzBQLEru97ll0g0+3HvqMn1SpqlqGsZMsZsIe0SICA5gt5a/AGIEarCPtFh+6N/ffwxA9OvP/7//QYwff/6fZahmePeB4dNHhi+fGb59Y4zyvHHmCEAAAW3YDzQYaJJ93a+vX79aVf58//69fvEPlpIfnz59+vDhw7t37968efP3b/SXL59OnjwIEEAsDP+YgY53b2b89++/awvLn98MDi2cVxl+/vl6mituCtBghi9f/v/48e/XL86krj9XzwEEEENy8g6gu22rfn78+NGs5Ofr16+ZC58+fvyYwX8rxOxXr169fPny+fPn1//93bJlBUAAsQADZMEBxj9/GBxb2P/9+S/R8u3vzxuyaX8ZHv3j8/YGms3w8ycQARmi2eE37t4ACCDGR4/uSkrKAS35B3TT////wADOgLOBIaXIyjBlwxKAAGKRXjCB0SOEaeu+/y9fMnz4AHQxCP348R/o+l+//sMZQBNLEvif3AcIIMZbty7Ly6t9ZmXl+fXj/38GoHH/UcGfP79//BBiYHjy9+8/oUkNAAHEwt1V/vI/KBY/QSISFqM/GBg+MzB8A6PfYC5EFiDAABqgW776MP0rAAAAAElFTkSuQmCC" title="English" alt="English" width="16" height="11" /><span style="margin-left:0.3em;">English</span><div class="touchy-menu-item-description"></div></a></li> </ul></div> <!-- BEGIN WIDGETS --> <!-- END WIDGETS --> </div> </div> <!-- END ACCORDION MENU --> <!-- BEGIN SEARCH FIELD --> <div class="touchy-search-wrapper"> <form method="get" id="searchform" action="https://graphicbuffet.co.th/"> <input type="text" name="s" class="touchy-search-field" placeholder="คุณกำลังหาอะไร?"> <div class="touchy-clear-search-wrapper"> <div class="touchy-clear-search"></div> <input type="submit" name="submit" class="touchy-search" value="ค้นหา" /> </div> </form> </div> <!-- END SEARCH FIELD --> <!-- BEGIN MENUBAR STICKY (if logo location not hidden) --> <!-- END MENUBAR STICKY (if logo location not hidden) --> <!-- BEGIN FADE OUT LOGO ON SCROLL --> <script> jQuery(window).scroll(function(){ jQuery(".touchy-logo, .touchy-logo-image").css("opacity", 1 - jQuery(window).scrollTop() / 50); }); </script> <!-- END FADE OUT LOGO ON SCROLL --> <!-- BEGIN MENUBAR SHADOW SIZE INCREASE ON SCROLL (unless absolute or bottom positioning selected) --> <!-- END MENUBAR SHADOW SIZE INCREASE ON SCROLL (unless absolute or bottom positioning selected) --> <!-- BEGIN RETINA IMAGE SUPPORT (for logo image only) --> <!-- END RETINA LOGO IMAGE SUPPORT (for logo image only) --> <style> /* add margin to ensure that whatever content may be at the top of the site doesn't get hidden behind the menu */ html { margin-top:51px; } </style> <style> /* hide touchy between resolutions */ @media ( min-width:1025px) and (max-width:5000px) { html { margin-top:0 !important; } } </style> <div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="pswp__bg"></div> <div class="pswp__scroll-wrap"> <div class="pswp__container"> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> <div class="pswp__item"></div> </div> <div class="pswp__ui pswp__ui--hidden"> <div class="pswp__top-bar"> <div class="pswp__counter"></div> <button class="pswp__button pswp__button--close" title="Close (Esc)"></button> <button class="pswp__button pswp__button--fs" title="Toggle fullscreen"></button> <button class="pswp__button pswp__button--zoom" title="Zoom in/out"></button> <div class="pswp__preloader"> <div class="pswp__preloader__icn"> <div class="pswp__preloader__cut"> <div class="pswp__preloader__donut"></div> </div> </div> </div> </div> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--left" title="Previous (arrow left)"> </button> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--right" title="Next (arrow right)"> </button> <div class="pswp__caption"> <div class="pswp__caption__center"></div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> window.WPCOM_sharing_counts = {"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-website\/":66328}; </script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.6.1/_inc/build/photon/photon.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/touchy-by-bonfire/touchy.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/themes/leadengine/core/assets/js/bootstrap.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/themes/leadengine/core/assets/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/assets/js/essb-core.min.js'></script> <script type='text/javascript'> var essb_settings = {"ajax_url":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-admin\/admin-ajax.php","essb3_nonce":"4c7d4b81a8","essb3_plugin_url":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-content\/plugins\/easy-social-share-buttons3","essb3_stats":false,"essb3_ga":false,"blog_url":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/","post_id":"66328"}; </script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.6.1/_inc/build/lazy-images/js/lazy-images.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.4.2/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.4.2/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js'></script> <script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"\u0e1b\u0e34\u0e14","currentText":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49","monthNames":["\u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21","\u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21","\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19","\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21","\u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","\u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21","\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21","\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19","\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21","\u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19","\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21"],"monthNamesShort":["\u0e21.\u0e04.","\u0e01.\u0e1e.","\u0e21\u0e35.\u0e04.","\u0e40\u0e21.\u0e22.","\u0e1e.\u0e04.","\u0e21\u0e34.\u0e22.","\u0e01.\u0e04.","\u0e2a.\u0e04.","\u0e01.\u0e22.","\u0e15.\u0e04.","\u0e1e.\u0e22.","\u0e18.\u0e04."],"nextText":"\u0e16\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1b","prevText":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","dayNames":["\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23","\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e18","\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e1a\u0e14\u0e35","\u0e27\u0e31\u0e19\u0e28\u0e38\u0e01\u0e23\u0e4c","\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e4c"],"dayNamesShort":["\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23","\u0e1e\u0e38\u0e18","\u0e1e\u0e24\u0e2b\u0e31\u0e2a","\u0e28\u0e38\u0e01\u0e23\u0e4c","\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e4c"],"dayNamesMin":["\u0e2d\u0e32.","\u0e08.","\u0e2d.","\u0e1e.","\u0e1e\u0e24.","\u0e28.","\u0e2a."],"dateFormat":"d MM yy","firstDay":1,"isRTL":false});}); </script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.4.2/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.4.2/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.4.2/wp-includes/js/jquery/ui/menu.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.4.2/wp-includes/js/jquery/ui/selectmenu.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.4.2/wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.4.2/wp-includes/js/jquery/ui/slider.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/ql-cost-calculator/js/jquery.ui.touch-punch.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/ql-cost-calculator/js/jquery.costCalculator.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/ql-cost-calculator/js/jquery.qtip.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/ql-cost-calculator/js/jquery.blockUI.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var cost_calculator_config = []; cost_calculator_config = {"ajaxurl":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_rtl":0};; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/ql-cost-calculator/js/cost_calculator.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/bloom/core/admin/js/common.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/5.4.2/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var sharing_js_options = {"lang":"en","counts":"1","is_stats_active":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/8.6.1/_inc/build/sharedaddy/sharing.min.js'></script> <script type='text/javascript'> var windowOpen; jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-twitter', function() { // If there's another sharing window open, close it. if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) { windowOpen.close(); } windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomtwitter', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=350' ); return false; }); var windowOpen; jQuery( document.body ).on( 'click', 'a.share-facebook', function() { // If there's another sharing window open, close it. if ( 'undefined' !== typeof windowOpen ) { windowOpen.close(); } windowOpen = window.open( jQuery( this ).attr( 'href' ), 'wpcomfacebook', 'menubar=1,resizable=1,width=600,height=400' ); return false; }); </script> <link rel='stylesheet' id='71361.css-css' href='//graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/custom-css-js/71361.css?v=5547' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-202028.js' async='async' defer='defer'></script> <script type='text/javascript'> _stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:8.6.1',blog:'125733857',post:'66328',tz:'7',srv:'graphicbuffet.co.th'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '125733857', '66328' ]); </script> <script type="text/javascript"></script></body> </html>