web designรับทําเว็บไซต์ ราคาเท่าไหร่

การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป  ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือผู้เข้าชมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเว็บไซต์เลยนะคะ เพราะถึงแม้ว่าเว็บไซต์จะดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่มีผู้ใช้งานก็ไม่มีประโยชน์อะไร  ในบทความนี้จึงอธิบายการออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดคะ

การออกแบบเว็บไซต์นั้น จะมีความแตกต่างกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปนะคะ เพราะถึงแม้ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัวหนังสือ รูปภาพเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เหมือนกันก็ตาม ดังนั้นเราต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆว่าสิ่งใดควรมีในเว็บไซต์ หรือไม่ควรมีในเว็บไซต์ โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงมีหัวข้อหลักๆดังนี้คะ

รับทำเว็บไซต์

 

ต้องจำไว้เสมอนะคะว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้น ไม่สามารถอ่านทุกข้อความที่เราเขียนในเว็บไซต์ได้ เพราะทุกคนจะทำเพียงแค่อ่านผ่านๆไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น แต่ละหัวข้อต้องแบ่งให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแบ่งเนื้อหาส่วนต่างๆออกจากกันได้

เว็บไซต์มีควรใช้สไตล์เดียวกันในการออกแบบหน้าของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานยังรู้ว่าอยู่ในเว็บไซต์เดิม และส่วนของเมนูก็ควรว่างไว้ในตำแหน่งที่เหมือนเดิม หรือไม่ต่างจากหน้าอื่นๆมากนักเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยการใช้งานเว็บไซต์นั่นเองคะ

เว็บไซต์ของเราต้องสามารถโหลดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว การใส่ภาพที่มากเกินไป ,pop up , ไฟล์ flash นอกจากจะทำให้เว็บของเราโหลดช้าแล้วยังส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถืออีกด้วย

เว็บไซต์ควรดูเป็นมิตร เพื่อเป็นจุดพักสายตาของผู้ใช้ อาจมีการแทรกรูปภาพ ไม่ควรใส่เนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือทั้งหมด หรือมีพื้นที่ว่างๆไว้ในเว็บไซต์บ้าง

ผู้ใช้งานเว็บไซต์แต่ละคนนั้นเข้ามาในเว็บเพื่อต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน เราควรให้ผู้ใช้งานหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่ายที่สุด นั้นคือการเข้าถึงข้อมูลไม่ควรให้ผู้ใช้คลิกมากเกินไป

การออกแบบงานกราฟิกควรจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ หลายครั้งที่ภาพประกอบในเนื้อหาเบี่ยงเบนความสนใจจากเนื้อหา และทำให้ผู้อ่านเข้าใจเพราะภาพไม่ตรงกับเนื้อหา ผู้ใช้งานอาจข้ามผ่านเนื้อหาส่วนนั้นไป เพราะเห็นว่าภาพที่แสดงอยู่ไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการ

ออกแบบเว็บไซต์

 

ชนิดของตัวหนังสือ font และสี ทั้งสีของพื้นหลัง และสีของตัวหนังสือเอง จะต้องทำให้ง่ายต่อการอ่านมากที่สุด วิธีการพิจารณาคือให้พื้นหลังเป็นสีสว่าง ส่วนสีตัวอักษรจะต้องเป็นสีทึบ หรือสีเข้ม

ตัวหนังสือหรือภาพที่มีการขยับ ปิดๆดับ Blink ไม่ควรนำมาใช้งานเพราะจะทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ และทำให้ผู้ใช้งานสนใจภาพที่ขยับมากว่าตัวเนื้อหา

ลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ หรือลิงก์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ไม่ควรนำมาแสดงผลนะคะ

เนื้อหาเป็นสำคัญที่สุด เนื้อหาควรมีคุณภาพ สามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้ แต่ถ้าเว็บไซต์ถูกจัดให้เป็นระบบและมีเนื้อหาที่มีคุณภาพย่อมทำให้เว็บไซต์นั้นมีคุณค่ามากกว่าคะ

อย่าให้ความสนใจกับกราฟิกในเว็บไซต์มากเกินไป ควรให้ความสำคัญกับการจัดว่างตำแหน่งของส่วนต่างๆในเว็บไซต์มากกว่า

อย่าให้ title ของแต่ละหน้ามีความเหมือนกัน รวมทั้งหัวข้อหลัก </p> <h1> ของแต่ละหน้าอย่าให้ซ้ำกัน เพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สะดุดตากับผู้ใช้งานมากที่สุด ถ้าหากเปิดหน้าใหม่มาแล้วมีหัวข้อแสดงเหมือนกัน ผู้ใช้งานอาจเข้าใจว่าเป็นหน้าเดิม หรือมีเนื้อหาซ้ำกัน ทำให้ไม่สนใจอ่านต่อไปได้</p> <p>ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ หากเป็นเว็บไซต์ที่เป็นทางการเช่นเว็บไซต์บริษัท การใช้เขียนผิด สะกดผิดทำให้หมดความน่าเชื่อถือได้</p> <p>ควรให้ความสำคัญกับหน้าแรก ข้อมูลที่เราคิดว่าสำคัญควรมีไว้ในหน้าแรก หากผู้ใช้งานเว็บไซต์เปิดเข้ามาดูและพบว่าไม่เกี่ยวข้อกับเรื่องที่ตนต้องการ ผู้ใช้งานจะปิดหน้าเว็บไซต์ของเราทันที</p> <p>การออกแบบเว็บไซต์ควรกำหนดให้มีจุดสนใจในแต่ละหน้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านั้นๆได้ง่ายที่สุด เรา กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยความจริงใจ ใส่ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียด พัฒนาผลงานสร้างความแตกต่าง โดยยึดหลักการที่นำเอาผลลัพธ์อันได้แก่เป้าหมายผลประกอบการ ของลูกค้ามาเป็นจุดเริ่มต้นเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ</p> <p>โดย…เจ้าน้อย..</p> <p> </p> <span class="cp-load-after-post"></span><div class="essb_links essb_displayed_bottom essb_share essb_template_jumbo-retina essb_1050800705 essb_fullwidth_33_95_100 essb_network_align_center essb_links_center essb_icon_animation14 print-no" id="essb_displayed_bottom_1050800705" data-essb-postid="44163" data-essb-position="bottom" data-essb-button-style="icon_hover" data-essb-template="jumbo-retina" data-essb-counter-pos="hidden" data-essb-url="https://graphicbuffet.co.th/การออกแบบ-website/" data-essb-twitter-url="https://graphicbuffet.co.th/การออกแบบ-website/" data-essb-instance="1050800705"><ul class="essb_links_list essb_hide_name"><li class="essb_item essb_link_facebook nolightbox"> <a href="https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=655842844569848&display=popup&name=การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป&link=//i0.wp.com/www.graphicbuffet.co.th/การออกแบบ-website/&redirect_uri=https://www.facebook.com&picture=//i0.wp.com/www.graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2016/12/shutterstock_367645805.jpg&description=การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือผู้เข้าชมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเว็บไซต์เลยนะคะ" title="" onclick="essb.window('https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=655842844569848&display=popup&name=การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป&link=https://graphicbuffet.co.th/การออกแบบ-website/&redirect_uri=https://www.facebook.com&picture=https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2016/12/shutterstock_367645805.jpg&description=การออกแบบ Website เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือผู้เข้าชมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเว็บไซต์เลยนะคะ','facebook_advanced','1050800705'); return false;" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external"><span class="essb_icon essb_icon_facebook"></span><span class="essb_network_name">Facebook</span></a></li><li class="essb_item essb_link_google nolightbox"> <a href="https://plus.google.com/share?url=https://graphicbuffet.co.th/การออกแบบ-website/" title="" onclick="essb.window('https://plus.google.com/share?url=https://graphicbuffet.co.th/การออกแบบ-website/','google','1050800705'); return false;" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external"><span class="essb_icon essb_icon_google"></span><span class="essb_network_name">Google+</span></a></li><li class="essb_item essb_link_line nolightbox"> <a href="line://msg/text/การออกแบบ%20Website%20เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป%20https%3A%2F%2Fwp.me%2Fp8vz7r-buj" title="" onclick="essb.tracking_only('', 'line', '1050800705', true);" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external"><span class="essb_icon essb_icon_line"></span><span class="essb_network_name">Line</span></a></li></ul></div></div><div class="post-meta wf-mobile-collapsed"><div class="entry-meta"><span class="category-link">Category: <a href="https://graphicbuffet.co.th/web-design/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">web design</a></span><a class="author vcard" href="https://graphicbuffet.co.th/author/catzania/" title="View all posts by CZN" rel="author follow" data-wpel-link="internal" target="_self">By <span class="fn">CZN</span></a><a href="https://graphicbuffet.co.th/2016/12/16/" title="14:01" class="data-link" rel="bookmark follow" data-wpel-link="internal" target="_self"><time class="entry-date updated" datetime="2016-12-16T14:01:22+00:00">16/12/2016</time></a></div><div class="entry-tags">Tags: <a href="https://graphicbuffet.co.th/ป้ายกำกับ/การออกแบบเว็บไซต์/" rel="tag follow" data-wpel-link="internal" target="_self">การออกแบบเว็บไซต์</a><a href="https://graphicbuffet.co.th/ป้ายกำกับ/รับออกแบบเว็บไซต์/" rel="tag follow" data-wpel-link="internal" target="_self">รับออกแบบเว็บไซต์</a></div></div><div class="author-info entry-author"> <span class="author-avatar no-avatar"></span> <div class="author-description"> <h4><span class="author-heading">Author:</span> CZN</h4> <p class="author-bio"></p></div></div><nav class="navigation post-navigation" role="navigation"><h2 class="screen-reader-text">Post navigation</h2><div class="nav-links"><a class="nav-previous" href="https://graphicbuffet.co.th/เหตุผล-8-ข้อ/" rel="next follow" data-wpel-link="internal" target="_self"><i class="fa fa-angle-left" aria-hidden="true"></i><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Previous</span><span class="screen-reader-text">Previous post:</span><span class="post-title h4-size">8 เหตุผล ที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ถึงหันมานิยมใช้ซองฟอยล์บรรจุสินค้า</span></a><a class="back-to-list" href="https://graphicbuffet.co.th/บทความ/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><i class="fa fa-th" aria-hidden="true"></i></a><a class="nav-next" href="https://graphicbuffet.co.th/ซองฟอยด์/" rel="prev follow" data-wpel-link="internal" target="_self"><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i><span class="meta-nav" aria-hidden="true">Next</span><span class="screen-reader-text">Next post:</span><span class="post-title h4-size">ซองฟอยด์ บรรจุภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมในการบรรจุอาหาร</span></a></div></nav><div class="single-related-posts"><h3>Related Posts</h3><section class="items-grid"><div class="related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/รวมเรื่องราวเกี่ยวกับ-เ/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/F8472E33-B0C6-47FA-8B54-BDFB2E224B8A-110x80.jpeg" data-srcset="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/F8472E33-B0C6-47FA-8B54-BDFB2E224B8A-110x80.jpeg 110w, //i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/F8472E33-B0C6-47FA-8B54-BDFB2E224B8A-220x160.jpeg 220w" width="110" height="80" alt=""/></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รวมเรื่องราวเกี่ยวกับ-เ/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">รวมเรื่องราวเกี่ยวกับ เทศกาลคริสต์มาส (Merry Christmas)</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2017-12-25T11:12:33+00:00">25/12/2017</time></div></article></div><div class="related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/รู้ลึก-15-คำศัพท์ทางเทคนิ/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/5B4262D4-E40F-43E7-894A-9A978DDEF0D9-110x80.jpeg" data-srcset="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/5B4262D4-E40F-43E7-894A-9A978DDEF0D9-110x80.jpeg 110w, //i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/5B4262D4-E40F-43E7-894A-9A978DDEF0D9-220x160.jpeg 220w" width="110" height="80" alt=""/></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รู้ลึก-15-คำศัพท์ทางเทคนิ/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">รู้ลึก!! 15 คำศัพท์ทางเทคนิคเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2017-12-22T11:55:55+00:00">22/12/2017</time></div></article></div><div class="related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/55972-2/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/อวยพรปีใหม่2018-01-01-01-01-1-110x80.png" data-srcset="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/อวยพรปีใหม่2018-01-01-01-01-1-110x80.png 110w, //i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/อวยพรปีใหม่2018-01-01-01-01-1-220x160.png 220w" width="110" height="80" alt=""/></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/55972-2/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">รวบรวมคำอวยพรดีๆสำหรับต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2561</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2017-12-11T13:00:40+00:00">11/12/2017</time></div></article></div><div class="related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/เปิดประวัติ-วันรัฐธรรมน/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/วันรัฐธรรมนูญ-110x80.jpg" data-srcset="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/วันรัฐธรรมนูญ-110x80.jpg 110w, //i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/12/วันรัฐธรรมนูญ-220x160.jpg 220w" width="110" height="80" alt=""/></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/เปิดประวัติ-วันรัฐธรรมน/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">เปิดประวัติ วันรัฐธรรมนูญ วันแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2017-12-10T12:29:00+00:00">10/12/2017</time></div></article></div><div class="related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/เงื่อนไขการใช้งาน-shutterstock-ในง/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/shutt-110x80.jpg" data-srcset="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/shutt-110x80.jpg 110w, //i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/shutt-220x160.jpg 220w" width="110" height="80" alt=""/></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/เงื่อนไขการใช้งาน-shutterstock-ในง/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">เงื่อนไขการใช้งาน Shutterstock ในงานออกแบบเชิงพาณิชย์</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2017-11-22T15:52:03+00:00">22/11/2017</time></div></article></div><div class="related-item"><article class="post-format-standard"><div class="mini-post-img"><a class="alignleft post-rollover layzr-bg" href="https://graphicbuffet.co.th/google-map-คู่มือการปักหมุดสถานท/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="lazy-load preload-me" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg'%20viewBox%3D'0%200%20110%2080'%2F%3E" data-src="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/Google-Map-Head-photo--110x80.png" data-srcset="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/Google-Map-Head-photo--110x80.png 110w, //i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/Google-Map-Head-photo--220x160.png 220w" width="110" height="80" alt=""/></a></div><div class="post-content"><a href="https://graphicbuffet.co.th/google-map-คู่มือการปักหมุดสถานท/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow">Google Map คู่มือการปักหมุดสถานที่ของคุณ ลงบนแผนที่</a><br /><time class="text-secondary" datetime="2017-11-17T10:09:56+00:00">17/11/2017</time></div></article></div></section></div></article></div></div></div></div><footer id="footer" class="footer solid-bg"> <div class="wf-wrap"> <div class="wf-container-footer"> <div class="wf-container"> <section id="presscore-contact-info-widget-4" class="widget widget_presscore-contact-info-widget wf-cell wf-1-2"><div class="widget-title">บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จำกัด</div><div class="widget-info">199/86 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230</div><ul class="contact-info"><li>โทรศัพท์: +669 69615 956</li><li>สำนักงาน: +662 944 5661</li><li>อีเมล: info@graphicbuffet.co.th</li><li>เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ <br> เวลา 10:00 - 20:00 น.</li><li><div class="line-it-button" style="display: none; text-align: center;" data-lang="en" data-type="friend" data-lineid="@graphicbuffet" data-count="true" data-home="true"><script src="https://d.line-scdn.net/r/web/social-plugin/js/thirdparty/loader.min.js" async="async" defer="defer"></script></div></li></ul><div class="soc-ico"><p class="assistive-text">Find us on:</p><a title="Facebook" href="http://facebook.com/graphicbuffet.co.th" target="_blank" class="facebook" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer"><span class="soc-font-icon"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a><a title="Twitter" href="http://graphicbuffet" target="_blank" class="twitter" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer"><span class="soc-font-icon"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a><a title="Google+" href="https://plus.google.com/u/0/111007664321771313321" target="_blank" class="google" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer"><span class="soc-font-icon"></span><span class="screen-reader-text">Google+</span></a><a title="Instagram" href="https://www.instagram.com/graphicbuffet/" target="_blank" class="instagram" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer"><span class="soc-font-icon"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></div></section><section id="presscore-custom-menu-2-2" class="widget widget_presscore-custom-menu-2 widget-custom-nav wf-cell wf-1-4"><div class="widget-title">Support</div><ul class="custom-nav"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51536 first"><a href="https://graphicbuffet.co.th/ราคาทำเว็บไซต์/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ราคาทำเว็บไซต์</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51540"><a href="https://graphicbuffet.co.th/วิธีการชำระเงิน/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>วิธีการชำระเงิน</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51763"><a href="https://graphicbuffet.co.th/บริการของเรา/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>บริการของเรา</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51537"><a href="https://graphicbuffet.co.th/ผลงานของเรา/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ผลงานของเรา</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51539"><a href="https://graphicbuffet.co.th/บทความ/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>บทความ</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51765"><a href="https://graphicbuffet.co.th/ร่วมงานกับเรา/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ร่วมงานกับเรา</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51541"><a href="https://graphicbuffet.co.th/ติดต่อเรา/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ติดต่อเรา</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-53261"><a href="https://graphicbuffet.co.th/careers/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>ตำแหน่งที่เปิดรับ</span></a></li></ul></section><section id="presscore-custom-menu-2-3" class="widget widget_presscore-custom-menu-2 widget-custom-nav wf-cell wf-1-4"><div class="widget-title">Services</div><ul class="custom-nav"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51767 first"><a href="https://graphicbuffet.co.th/บริการของเรา/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>รับทำทุกอย่าง ทำได้หมด</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51532"><a href="https://graphicbuffet.co.th/บริการออกแบบโลโก้/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Logo</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51525"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รับออกแบบแบนเนอร์/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Banner</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51531"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Printing</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51529"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รับถ่ายรูป/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Photography</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51527"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รับทำสติ๊กเกอร์ไลน์-รับ/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Sticker LINE</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51526"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รับทำโฆษณา-facebook-ads/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Facebook ads</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-51533"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รับทำ-google-adwords/" target="_self" data-wpel-link="internal" rel="follow"><span>Google adwords</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-52209"><a href="https://graphicbuffet.co.th/รับทำ-infographic/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span>Infographic</span></a></li></ul></section></div></div></div><div id="bottom-bar" class="solid-bg" role="contentinfo"> <div class="wf-wrap"> <div class="wf-container-bottom"> <div class="wf-table wf-mobile-collapsed"> <div id="branding-bottom" class="wf-td"><a href="https://graphicbuffet.co.th/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><img class="preload-me" src="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/logo-gb-2017-50px.png" srcset="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/logo-gb-2017-50px.png 49w, //i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/logo-gb-2017-50px.png 49w" width="49" height="50" sizes="49px" alt="รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บขายของ ครบวงจร"/></a></div><div class="wf-td"> <div class="wf-float-left"> © 2017 Graphic Buffet All Rights Reserved.</div></div><div class="wf-td"> <div class="mini-nav wf-float-right"><ul id="bottom-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-49629 first"><a href="#" data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text"><div class="dbd"> <a title="กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai" href="//www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=227-17-5-36a1ce45a3450a21316c08f4bbec77385ad41eecc1&markID=firstmark" rel="nofollow"><img alt="กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai" width="150px" src="//i0.wp.com/graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/05/dbd_silver.png" style="vertical-align: middle"></a></div></span></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-53002"><a data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text"><div id="truehits_div"></div><script>(function(){ var ga1=document.createElement('script'); ga1.type='text/javascript'; ga1.async=true; ga1.src="//lvs.truehits.in.th/dataa/t0031901.js"; var s=document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga1, s); })();</script></span></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-49019"><a href="https://graphicbuffet.co.th/privacy/" data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text">นโยบายความเป็นส่วนตัว</span></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-49037"><a href="https://graphicbuffet.co.th/policy-to-resolve-complaints/" data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text">นโยบายแก้ไขข้อร้องเรียน</span></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-49465"><a href="https://graphicbuffet.co.th/sitemap/" data-level="1" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="menu-item-text"><span class="menu-text">แผนผังเว็บไซต์</span></span></a></li> </ul><div class="menu-select"><span class="customSelect1"><span class="customSelectInner">Previously used menu 6</span></span></div></div></div></div></div></div></div></footer> <a href="#" class="scroll-top" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"><span class="screen-reader-text">Go to Top</span></a></div><script id="modal">jQuery(window).on('load', function(){ startclock(); }); function stopclock (){ if(timerRunning) clearTimeout(timerID); timerRunning=false; document.cookie="time=0"; } function showtime (){ var now=new Date(); var my=now.getTime() ; now=new Date(my-diffms) ; document.cookie="time="+now.toLocaleString(); timerID=setTimeout('showtime()',10000); timerRunning=true; } function startclock (){ stopclock(); showtime(); } var timerID=null; var timerRunning=false; var x=new Date() ; var now=x.getTime() ; var gmt=1516077255 * 1000 ; var diffms=(now - gmt) ;</script> <script id="info-bar">jQuery(window).on('load', function(){ startclock(); }); function stopclock (){ if(timerRunning) clearTimeout(timerID); timerRunning=false; document.cookie="time=0"; } function showtime (){ var now=new Date(); var my=now.getTime() ; now=new Date(my-diffms) ; document.cookie="time="+now.toLocaleString(); timerID=setTimeout('showtime()',10000); timerRunning=true; } function startclock (){ stopclock(); showtime(); } var timerID=null; var timerRunning=false; var x=new Date() ; var now=x.getTime() ; var gmt=1516077255 * 1000 ; var diffms=(now - gmt) ;</script> <script id="slidein">jQuery(window).on('load', function(){ startclock(); }); function stopclock (){ if(timerRunning) clearTimeout(timerID); timerRunning=false; document.cookie="time=0"; } function showtime (){ var now=new Date(); var my=now.getTime() ; now=new Date(my-diffms) ; document.cookie="time="+now.toLocaleString(); timerID=setTimeout('showtime()',10000); timerRunning=true; } function startclock (){ stopclock(); showtime(); } var timerID=null; var timerRunning=false; var x=new Date() ; var now=x.getTime() ; var gmt=1516077255 * 1000 ; var diffms=(now - gmt) ;</script> <script>(function (){ var options={ facebook: "1685979011616432", line: "//line.me/ti/p/%40graphicbuffet", // Line QR code URL email: "info@graphicbuffet.co.th", sms: "+669 69615 956", call: "+669 69615 956", company_logo_url: "//graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2017/11/logo-gb-2017-50px.png", // URL of company logo (png, jpg, gif) greeting_message: "สวัสดี, เราช่วยคุณได้ เพียงแค่ส่งข้อความถึงเราเพื่อรับคำปรึกษา", call_to_action: "ส่งข้อความถึงเรา", button_color: "#FF6550", position: "right", order: "facebook,line,sms,call,email" }; var proto=document.location.protocol, host="whatshelp.io", url=proto + "//static." + host; var s=document.createElement('script'); s.type='text/javascript'; s.async=true; s.src=url + '/widget-send-button/js/init.js'; s.onload=function (){ WhWidgetSendButton.init(host, proto, options); }; var x=document.getElementsByTagName('script')[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x); })();</script> <script>var _gaq=_gaq||[]; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-70955022-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function(){ var ga=document.createElement('script'); ga.type='text/javascript'; ga.async=true; ga.src=('https:'==document.location.protocol ? 'https://ssl':'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s=document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();</script> <script>goog_snippet_vars=function(){ var w=window; w.google_conversion_id=866763709; w.google_conversion_label="3MkqCPnOunEQvYennQM"; w.google_remarketing_only=false; } goog_report_conversion=function(url){ goog_snippet_vars(); window.google_conversion_format="3"; var opt=new Object(); opt.onload_callback=function(){ if(typeof(url)!='undefined'){ }} var conv_handler=window['google_trackConversion']; if(typeof(conv_handler)=='function'){ conv_handler(opt); }} goog_snippet_vars2=function(){ var w2=window; w2.google_conversion_id=866763709; w2.google_conversion_label="bw5ECOO_oXEQvYennQM"; w2.google_remarketing_only=false; } goog_report_conversion2=function(url){ goog_snippet_vars2(); window.google_conversion_format="3"; var opt2=new Object(); opt2.onload_callback=function(){ if(typeof(url)!='undefined'){ }} var conv_handler2=window['google_trackConversion']; if(typeof(conv_handler2)=='function'){ conv_handler2(opt2); }}</script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js"> </script> <script>var google_tag_params={};</script> <script>var google_conversion_id=866763709; var google_custom_params=window.google_tag_params; var google_remarketing_only=true;</script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/866763709/?guid=ON&script=0"/></div></noscript> <script>var google_conversion_id=869198555; var google_custom_params=window.google_tag_params; var google_remarketing_only=true;</script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/869198555/?guid=ON&script=0"/></div></noscript> <script>jQuery(document).on("submit", "form", function (e){ fbq('track', 'Lead'); goog_report_conversion('request_quote'); }); jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".screen .frame img, .screen-mobile .frame-mobile img, a.thumb .frame-layout img").mouseover(function(){ var $distance=this.height - jQuery(this).parent().height(); jQuery(this).stop().animate({marginTop: -$distance}, 3000, 'linear'); }).mouseout(function(){ jQuery(this).stop().animate({marginTop: '0'}, 300); }); jQuery(window).scroll(function(){ var scrolled=jQuery(window).scrollTop(); jQuery('#parallax-img1').css('top',(0-(scrolled*.5))+'px'); jQuery('#parallax-img2').css('top',(0-(scrolled*.5))+'px'); }); });</script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//graphicbuffet.co.th/wp-content/cache/wpfc-minified/33413207ee734f9499a1413b61abeab4/1516073765index.css" media="all"/> <!--[if lte IE 8]> <link rel='stylesheet' id='jetpack-carousel-ie8fix-css' href='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/jetpack/modules/carousel/jetpack-carousel-ie8fix.css?ver=20121024' type='text/css' media='all'/> <![endif]--> <script src='//graphicbuffet.co.th/wp-content/cache/wpfc-minified/302178bb72b3b16c4c469344753c836c/1516073739index.js' type="text/javascript"></script> <script>var wpcf7={"apiSettings":{"root":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"Please verify that you are not a robot."}}};</script> <script src='//graphicbuffet.co.th/wp-content/cache/wpfc-minified/825630bf92375b790afb25b6e2dd96de/1516073739index.js' type="text/javascript"></script> <script type='text/javascript' src='https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201803'></script> <script>var pvcArgsFrontend={"mode":"js","requestURL":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-admin\/admin-ajax.php","postID":"44163","nonce":"22d01984ab"};</script> <script src='//graphicbuffet.co.th/wp-content/cache/wpfc-minified/357ce59fdef93148173ace68f16f8329/1516073739index.js' type="text/javascript"></script> <script>var cssTarget={"Bodhi":"img.style-svg","ForceInlineSVG":"style-svg"}; var ForceInlineSVGActive="true";</script> <script src='//graphicbuffet.co.th/wp-content/cache/wpfc-minified/72d90787eb51d7c6a98b17b3c75188df/1516073739index.js' type="text/javascript"></script> <script>var _mpc_ajax="https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-admin\/admin-ajax.php"; var _mpc_animations="0"; var _mpc_scroll_to_id="1";</script> <script src='//graphicbuffet.co.th/wp-content/cache/wpfc-minified/9fe3f2dfee9994e8e31554ecec208207/1516073766index.js' type="text/javascript"></script> <script>var jetpackCarouselStrings={"widths":[370,700,1000,1200,1400,2000],"is_logged_in":"","lang":"th","ajaxurl":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"c86c8875a9","display_exif":"1","display_geo":"1","single_image_gallery":"1","single_image_gallery_media_file":"","background_color":"black","comment":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","post_comment":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","write_comment":"Write a Comment...","loading_comments":"Loading Comments...","download_original":"View full size <span class=\"photo-size\">{0}<span class=\"photo-size-times\">\u00d7<\/span>{1}<\/span>","no_comment_text":"Please be sure to submit some text with your comment.","no_comment_email":"Please provide an email address to comment.","no_comment_author":"Please provide your name to comment.","comment_post_error":"Sorry, but there was an error posting your comment. Please try again later.","comment_approved":"Your comment was approved.","comment_unapproved":"Your comment is in moderation.","camera":"Camera","aperture":"Aperture","shutter_speed":"Shutter Speed","focal_length":"Focal Length","copyright":"Copyright","comment_registration":"0","require_name_email":"1","login_url":"https:\/\/graphicbuffet.co.th\/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fgraphicbuffet.co.th%2F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-website%2F","blog_id":"1","meta_data":["camera","aperture","shutter_speed","focal_length","copyright"],"local_comments_commenting_as":"<fieldset><label for=\"email\">\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25\u0e4c (Required)<\/label> <input type=\"text\" name=\"email\" class=\"jp-carousel-comment-form-field jp-carousel-comment-form-text-field\" id=\"jp-carousel-comment-form-email-field\" \/><\/fieldset><fieldset><label for=\"author\">\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d (Required)<\/label> <input type=\"text\" name=\"author\" class=\"jp-carousel-comment-form-field jp-carousel-comment-form-text-field\" id=\"jp-carousel-comment-form-author-field\" \/><\/fieldset><fieldset><label for=\"url\">\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e17\u0e4c<\/label> <input type=\"text\" name=\"url\" class=\"jp-carousel-comment-form-field jp-carousel-comment-form-text-field\" id=\"jp-carousel-comment-form-url-field\" \/><\/fieldset>"};</script> <script src='//graphicbuffet.co.th/wp-content/cache/wpfc-minified/a97e07d6b53a1a4ba9cfcf90bc64b981/1516073766index.js' type="text/javascript"></script> <div class="essbasc-popup essbasc-popup-follow" data-popup-width="500"><a href="#" class="essbasc-popup-close" onclick="essbasc_popup_close(); return false;" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow"></a><div class="essbasc-popup-content"><div class="essbasc-fans onecol"></div></div></div><div class="essbasc-popup-shadow" onclick="essbasc_popup_close();"></div><script>var essbasc_cookie_live=7;</script><script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-201803.js' async defer></script> <script>_stq=window._stq||[]; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:5.7',blog:'125733857',post:'44163',tz:'7',srv:'graphicbuffet.co.th'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '125733857', '44163' ]);</script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//graphicbuffet.co.th/wp-content/cache/wpfc-minified/7ec45910ac425b3a75f9928c545df95e/1516073765index.css" media="all"/><style>.essb_fullwidth_33_95_100{width:100%;} .essb_fullwidth_33_95_100 .essb_links_list{width:100%;} .essb_fullwidth_33_95_100 li{width:33%;} .essb_fullwidth_33_95_100 li.essb_totalcount_item_before{width:100%;} .essb_fullwidth_33_95_100 li a{width:95%;}</style><script>(function(){ var po=document.createElement('script'); po.type='text/javascript'; po.async=true;; po.src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/assets/js/essb-core.min.js'; var s=document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script><script>(function(){ var po=document.createElement('script'); po.type='text/javascript'; po.async=true;; po.src='https://graphicbuffet.co.th/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/assets/js/essb-after-share-close.min.js'; var s=document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script><script>var essb_handle_stats=function(oService, oPostID, oInstance){ var element=jQuery('.essb_'+oInstance); var instance_postion=jQuery(element).attr("data-essb-position")||""; var instance_template=jQuery(element).attr("data-essb-template")||""; var instance_button=jQuery(element).attr("data-essb-button-style")||""; var instance_counters=jQuery(element).hasClass("essb_counters") ? true:false; var instance_nostats=jQuery(element).hasClass("essb_nostats") ? true:false; if(instance_nostats){ return; } var instance_mobile=false; if((/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i).test(navigator.userAgent)){ instance_mobile=true; } if(typeof(essb_settings)!="undefined"){ jQuery.post(essb_settings.ajax_url, { 'action': 'essb_stat_log', 'post_id': oPostID, 'service': oService, 'template': instance_template, 'mobile': instance_mobile, 'position': instance_postion, 'button': instance_button, 'counter': instance_counters, 'nonce': essb_settings.essb3_nonce }, function (data){ if(data){ }},'json'); }};</script> <div class="pswp" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="pswp__bg"></div><div class="pswp__scroll-wrap"> <div class="pswp__container"> <div class="pswp__item"></div><div class="pswp__item"></div><div class="pswp__item"></div></div><div class="pswp__ui pswp__ui--hidden"> <div class="pswp__top-bar"> <div class="pswp__counter"></div><button class="pswp__button pswp__button--close" title="Close (Esc)"></button> <button class="pswp__button pswp__button--share" title="Share"></button> <button class="pswp__button pswp__button--fs" title="Toggle fullscreen"></button> <button class="pswp__button pswp__button--zoom" title="Zoom in/out"></button> <div class="pswp__preloader"> <div class="pswp__preloader__icn"> <div class="pswp__preloader__cut"> <div class="pswp__preloader__donut"></div></div></div></div></div><div class="pswp__share-modal pswp__share-modal--hidden pswp__single-tap"> <div class="pswp__share-tooltip"></div></div><button class="pswp__button pswp__button--arrow--left" title="Previous (arrow left)"> </button> <button class="pswp__button pswp__button--arrow--right" title="Next (arrow right)"> </button> <div class="pswp__caption"> <div class="pswp__caption__center"></div></div></div></div></div><script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WPGSDC');</script> </body> </html><!-- WP Fastest Cache file was created in 1.4787390232086 seconds, on 16-01-18 11:34:16 -->