การออกแบบแพคเกจจิ้ง มีความสำคัญอย่างไร

4. คีย์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง

ทุกวันนี้หากเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆจะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆมีความสวยงาม น่าใช้ น่าหยิบจับและซื้อหามาเป็นเจ้าของ นั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าของธุรกิจเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่า การออกแบบแพคเกจจิ้ง มีความสำคัญอย่างไร จึงมีความพิถีพิถันตั้งใจในการออกแบบและผลิตกล่องแพคเกจจิ้งต่างๆให้มีความสวยงาม ดึงดูดใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาช่องทางในการสร้างแบรนด์และขยายธุรกิจของตนเองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้นั่นก็คือ การออกแบบแพคเกจจิ้ง ที่มีความสวยงาม น่าใช้ โดยแพคเกจจิ้งหรือกล่องบรรจุสินค้ามีหน้าที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้

  1. ทำหน้าที่บรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย สินค้าที่ไม่ได้รับการบรรจุในกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงพอ อาจเกิดการแตกหักเสียหาย หรือได้รับการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ทำให้เมื่อนำไปวางบนชั้นเพื่อจำหน่ายจะทำให้ลูกค้าไม่สนใจหรือไม่กล้าซื้อเพราะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ควรออกแบบแพคเกจจิ้ง ให้มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่อยู่ภายในให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดจนกว่าจะถึงมือของผู้บริโภค
  2. ช่วยให้การบรรจุและการขนส่งง่ายขึ้น การที่กล่องแพคเกจจิ้งมีขนาดที่พอเหมาะ มีความแข็งแรง ทำให้สามารถบรรจุลงในลังหรือกล่องเพื่อขนส่งได้อย่างสะดวก ง่ายต่อการนับและจัดเรียงสินค้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยในการขนส่งเพราะตัวแพคเกจจิ้งที่มีความแข็งแรงจะช่วยปกป้องสินค้าที่อยู่ด้านในอีกทีหนึ่ง อย่างเช่น การขนส่งครีมบำรุงผิวหรือขวดเซรั่ม หากไม่ได้บรรจุเอาไว้ในแพคเกจจิ้งที่ดีพอ อาจจะเกิดการแตกหักเสียหาย มีการปนเปื้อนฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆได้ง่าย และการนับจำนวนทำได้ลำบาก การบรรจุลงในกล่องแพคเกจจิ้งที่ดีจะช่วยให้การทำงานในส่วนของการขนส่งและบรรจุทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
  3. แสดงข้อมูลที่สำคัญของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่ใช้ สรรพคุณ วิธีใช้ ผู้ผลิต วันที่ผลิตและวันหมดอายุ รวมไปถึงคำแนะนำและข้อควรระวังเพิ่มเติมต่างๆจะทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งการออกแบบแพคเกจจิ้งต้องคำนึงถึงการใส่รายละเอียดและข้อมูลต่างๆลงบนตัวสินค้าให้มีความพอดี ไม่มากเกินไปจนดูรกและลูกค้าไม่สามารถจับใจความสำคัญได้ หรือน้อยเกินไปจนลูกค้าไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
  4. ทำหน้าที่ในการขาย แพคเกจจิ้งที่มีความสวยงาม น่าดึงดูดใจ เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าของคุณได้อย่างเด่นชัดแม้ต้องวางเอาไว้บนชั้นร่วมกับสินค้าคู่แข่งที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเลือกหยิบสินค้าของคุณขึ้นมาได้มากกว่าคนอื่นและเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้นด้วย ในปัจจุบันนี้การออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญมาก เนื่องจากการแข่งขันในตลาดมีสูง สินค้าประเภทเดียวกันที่มีแพคเกจจิ้งสวยงามดึงดูดกว่าจะทำให้ลูกค้าเกิดการจดจำได้ ทำให้สินค้านั้นได้รับความสนใจและมีโอกาสในการขายได้มากขึ้น ทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าคู่แข่งอื่นๆ

ดังนั้น จะเห็นว่า การออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักของลูกค้า และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างที่ต้องการ

Total Page Visits: 2112 - Today Page Visits: 1