การออกแบบเว็บไซต์ ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

Untitled 23 การออกแบบเว็บไซต์ ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

การออกแบบเว็บไซต์ ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง การมีเว็บไซต์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ชั้นยอด  ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อย   แต่สามารถมีผู้คนเข้ามาชมได้ทั่วทุกมุมโลก   เว็บไซต์ที่ดี จำเป็นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอยู่ในตัวซึ่งก่อนจะออกแบบเว็บไซต์ต้องมีการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผน เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์สวยงาม ใช้งานสะดวก ได้รับความสนใจจากผู้ใช้

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ ต้องวางเป้าหมายในการจัดทำเว็บไซต์ก่อนว่า จะทำเว็บไซต์ประเภทใด ให้ข้อมูลด้านใด มีประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่มเป้าหมายอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ต้องการนำเสนอหรือต้องการให้เกิดผลอะไร ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดอื่นๆที่จะตามมา ในกรณีที่เป็นเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กร วัตถุประสงค์จะต้องวางให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย

กำหนดผู้ชม  ต้องการเน้นกลุ่มคนวัยใด เพศใด หรือเชื้อชาติใด มีความต้องการในเรื่องใด เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของเราคือใคร เพื่อจะได้ออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการหรือโดนใจผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อหา โทนสี กราฟิก เทคโนโลยีที่นำมาสนับสนุน และอื่นๆ

เลือกชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) เมื่อทราบวัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์แล้ว การตังชื่อเว็บไซต์ หรือการเลือกโดเมนนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่แสดง ถึงสินค้าและบริการของเรา โดยการตั้งชื่อ ควรเลือกโดเมนที่ชื่อตรงตัวกับบริษัทหรือร้านค้าของเรา หรือหากจะตั้งใหม่ ควรมีกระชับ ได้ใจความ ไม่มีอักขระพิเศษใด ๆจำง่าย ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานจดจำได้

การเตรียมเนื้อหา และรูปภาพที่ต้องการแสดงในเว็บไซต์ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเริ่มออกแบบเว็บไซต์  เพราะเป็นการวางแผนโครงสร้างด้านเนื้อหาและข้อมูล ทำให้เวลาใช้งานจริงจะรู้ว่าต้องทำส่วนไหนก่อน ทำให้รวดเร็วขึ้นไม่เสียเวลาโดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น เนื้อหาหลัก เป็นการนำข้อมูลที่ถูกต้อง มาเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและเรียบเรียงเพื่อให้ผู้ชมได้รับประโยชน์สูงสุด  เนื้อหารอง เป็นส่วนของข้อมูลที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้ชมเข้าชม เว็บไซต์ของเรานานที่สุด เช่น รูปภาพ เกม ตลอดจนเนื้อหาที่สอดแทรกความบันเทิง ต่าง ๆ เราต้องรู้ว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้จะมาจากแหล่งใดได้บ้าง ใครที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือถ้าเป็นเว็บข่าวสาร ข่าวสารนั้นจะมาจากแหล่งใด มีลิขสิทธิ์หรือไม่

เตรียมทักษะหรือบุคลากร สำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่เว็บมาสเตอร์แล้ว  การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยทักษะหลายๆด้าน เช่น ในการเตรียมเนื้อหา ออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้บุคลากรเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับเว็บไซต์เล็กๆก็ดูแลเพียงคนเดียวได้

เตรียมทรัพยากรต่างๆที่จำเป็น  ควรเตรียมโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมกราฟิกต่าง ๆที่ต้องใช้  การจดทะเบียนโดเมนเนม งบประมาณการโฆษณา ตลอดจนการเตรียมหาผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) และเลือกแผนบริการที่เหมาะสม

เว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีการวางโครงสร้างและการออกแบบที่เหมาะสม จึงจะเป็นการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานเว็บไซต์ และขยายไปในวงกว้างทุกมุมโลกได้

 

โดย..เจ้าน้อย..

Total Page Visits: 1918 - Today Page Visits: 1