กล่องอาหาร จากกระดาษ

19. กล่องอาหาร จากกระดาษ

กล่องอาหาร ที่ทำจากกระดาษ เป็นกล่องอาหารประเภทที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุในการผลิตกล่องอาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ น้ำหนักเบา สามารถสร้างสรรค์รูปแบบบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายไม่รู้จบแล้ว ยังเป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิล ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ดี อีกทั้งสนนราคาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ กล่องอาหาร ที่ทำจากกระดาษได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสามารถผลิตได้ในราคาที่ต่ำอีกทั้ง กระดาษสามารถป้องกันอาหารได้ค่อนข้างดี สินค้าไม่เสียรูป 

และด้วยคุณสมบัติพิเศษของกระดาษที่ทำจากเยื่อไม้ธรรมชาติ ทำให้กระดาษมีองค์ประกอบวัสดุที่มีรูพรุนไม่เหมาะที่จะนำมาบรรจุอาหารบางประเภท จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นจุดเสริม เพื่อให้กล่องอาหารที่ทำจากกระดาษ สามารถใส่อาหารได้อย่างปลอดภัย และมีคุณลักษณะที่จะนำมาใช้งานได้มากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มการเคลือบกระดาษ ในอุตสาหกรรมอาหารจึงมักมีการเคลือบกระดาษโดยฟิล์มพลาสติก หรือ ขี้ผึ้ง เพื่อให้กระดาษทนต่อความชื้นและน้ำมันได้มากขึ้น 

ประเภทของกล่องอาหารที่ทำจากกระดาษมีมากมาย แต่ประเภทที่ได้รับความนิยมใช้ได้แก่

1. กล่องอาหาร รูปทรงท่อ (Tube)

กล่องอาหารที่ทำจากกระดาษแข็ง รูปทรงท่อ หรือบางที่มักเรียก ว่า กระป๋องกระดาษ กล่องอาหารชนิดนี้ มักนิยมใช้ในการบรรจุอาหารแห้งเป็นส่วนใหญ่ เช่นขนมขบเคี้ยวต่างๆ นมผง เป็นต้น ในการผลิตจำต้องมีการเคลือบกล่องหรือกระดาษด้วยสารทนต่อน้ำและความชื้น เช่น ขี้ผึ้ง หรือ พลาสติก เพื่อให้การใช้งานทนทานขึ้น 

เนื่องจากกล่องประเภทนี้รับน้ำหนักอาหารได้ไม่มาก การผลิตจึงต้องดูขนาดน้ำหนักที่บรรจุเทียบกับความหนาของกระดาษที่นำมาผลิตด้วย เพื่อช่วยช่วยปกป้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารในระหว่างการขนส่งและการวางจำหน่าย

2. กล่องอาหาร แบบถาด

เป็นกล่องอาหาร อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ กล่องแบบถาด ซึ่งตั้งชื่อตามรูปแบบของตัวกล่อง กล่องแบบนี้สามารถแยกประเภทการประกอบออกเป็น 2 แบบ คือ

– แบบที่พับได้ (Collapsible) และสามารถขึ้นรูปใช้งานได้ทันที เนื่องจากบริเวณลิ้นข้างกล่องมีการทากาวแล้วจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษแข็ง 

– แบบที่ต้องพับสอดลิ้นกล่องก่อนจะขึ้นรูปเพื่อใช้งาน

กล่องอาหาร แบบถาดนี้จะมีฐานด้านล่างรองรับอาหารเป็นด้านที่เต็มเรียบไม่มีรอยพับ และด้านข้างของกล่อง 2 ด้านซึ่งเป็นความลึกของถาด ส่วนด้านปลายอีก 2 ข้างที่ติดกับฐานประกบด้วยด้านข้างทั้งสี่ด้านด้วยวิธีทากาวหรือการล็อคเพื่อขึ้นรูปเป็นถาด หรือกล่องอาหารแบบถาด แบบนี้มักพบได้ในการใช้งานกล่องอาหารประเภท เบเกอรี่

3. กล่องอาหาร แบบคงรูป (Rigid Box)

กล่องประเภทนี้ไม่สามารถพับแบนเรียบระหว่างการขนส่ง แต่ยังคงเป็นที่นิยมใช้พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องที่ใช้เป็นของขวัญ เป็นต้น 

Total Page Visits: 52 - Today Page Visits: 0